JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TV ZIŅU RAIDĪJUMU MODERATORS (TV DIKTORS)


Kods: 3472 01


Darba saturs:
TV ziņu raidījumu moderators vada ziņu raidījumus – lasa ziņu tekstus, pieteikumus sižetiem, vada tiešraides no studijas. Viņš arī piedalās ziņu tekstu sagatavošanā.

TV ziņu moderators strādā kopā ar ziņu raidījuma producentu un žurnālistiem. Viņš izlasa žurnālistu uzrakstīto gatavo materiālu ēteram un ievieto to speciālā datorprogrammā – tā saucamajā “špikerī“. Šādi sagatavojot tekstu, viņš raugās, lai tas TV skatītājam būtu skaidrs un saprotams. Darbs ar tekstu nozīmē arī izpratni par tā būtību, tāpēc TV ziņu raidījumu moderators saliek teikumos uzsvarus – kuri vārdi un jēdzieni ir galvenie un kas ir pakārtots. Viņš pārzina oratora mākslu, runas tehnikas teoriju un praksi, kas ir gan precīza izruna, gan uzsvaru izvērtēšana, gan žestu valoda. TV ziņu raidījumu moderators ziņu tekstus cenšas pasniegt neitrāli, bet ne vienaldzīgi, tā, lai ieinteresētu skatītāju un panāktu viņa uzticēšanos. TV ziņu raidījumu moderatora sniegums nedrīkst sabojāt žurnālistu sagatavotos sižetus vai būt tendenciozs (atbalstīt kādu vienu noteiktu viedokli).

Ja attiecīgajā ziņu dienestā ir valodas konsultants, TV ziņu raidījumu moderators ar viņu sadarbojas. Valodas konsultants ātri un precīzi izlabo gramatikas kļūdas tekstos, tomēr arī pats TV ziņu raidījumu moderators labi pārzina latviešu literāro valodu, lai nepieciešamības gadījumā varētu runājamo tekstu veidot interesantāku, „krāsaināku”

Lai būtu lietas kursā par notikumiem un aktualitātēm, TV ziņu raidījumu moderators seko līdzi ziņu plūsmai arī citos plašsaziņas līdzekļos.

TV ziņu raidījumu moderators pirms raidījuma zināmu laiku pavada grimētavā, kur meistari viņam izveido frizūru un uzklāj profesionālu grimu. Ziņu dienestiem pārsvarā ir arī savi stilisti, kas izvēlas tērpus, kādos TV ziņu raidījumu moderators parādās kadrā.

Darbs ēterā prasa maksimālu koncentrēšanos un labu sniegumu. TV ziņu raidījumu moderators ir gatavs arī negaidītām situācijām, kad pēkšņi var mainīties ziņu raidījuma plāna secība (nav paspēts sagatavot materiālu, nāk jaunas, “karstas” ziņas, notiek tehniskas kļūmes, nozūd teksts „špikerī”), un prot reaģēt šādās situācijās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
TV ziņu raidījumu moderators darbā lieto datoru, interneta resursus, printeri, kopētāju, speciālu datorprogrammu.


Darba apstākļi:
TV ziņu raidījumu moderators strādā TV studiju telpās. Pamatā viņš strādā astoņu stundu darba dienu, taču atkarībā no darba apjoma un ziņu translācijas specifikas (tiešraides vai ieraksta) ir jāstrādā arī virsstundas, tāpat arī brīvdienās un svētku dienās. Ziņu moderatora darba laiks koncentrēts dienas otrajā pusē, un darba diena beidzas vēlu vakarā – līdz ar pēdējo ziņu izlaidumu. Tā kā TV ziņu raidījumu moderatora darbs saistīts ar stresa situācijām, daudzās raidorganizācijās viņš strādā no pirmdienas līdz svētdienai, bet pēc tam nedēļu atpūšas. Ziņu dienesta darba specifika paredz, ka ārkārtas situācijās darbā jāierodas arī neplānotos laikos. Piemēram, ja naktī notiek vēlēšanu rezultātu apkopošana un plkst. 7.00 no rīta ir ziņu speciālizlaidums.


Darba iespējas:
TV ziņu raidījumu moderators var strādāt TV vai citās raidorganizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība kādā no sociālajām zinātnēm – piemēram, komunikācijas zinātnē vai politoloģijā, filoloģijā, starptautiskajās attiecībās. Mācību ilgums 3 – 4 gadi. Papildus jāapgūst runas un žestu valodas prasme (verbālā un neverbālā komunikācija).


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 500 LVL.
Atalgojuma apjomu nosaka raidorganizācijas specifika (vai tā ir valsts vai komercstruktūra), TV ziņu raidījumu moderatora veicamo pienākumu daudzums, viņa publiskā atpazīstamība.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista darbs ziņu dienestā, vai tev patiktu TV vide? Vai patīk sekot līdzi notikumiem? Vai tev piemīt oratora dotības? Vai māki negaidītās situācijās ātri reaģēt un veiksmīgi tikt ar tām galā? Vai proti koncentrēties?

Vērojot vietējos un ārvalstu ziņu kanālus, vari mēģināt izvērtēt, kas patīk, kas nepatīk, kas traucē vai palīdz uztvert ziņu, ieklausīties ziņu tekstos un paanalizēt, kāds ziņu sniegums tev tīkamāks – straujš, uzsvērts vai mierīgāks. Padomā, ko tu varbūt gribētu mainīt.

Jau tagad vari painteresēties par ziņu veidošanas teoriju, iesaistīties skolas avīzes vai radio reportāžu veidošanā. TV ziņu raidījumu moderatora profesijā būtiskas ir labas komunikāciju spējas, kā arī māka izteikties raiti! Veicināt šo prasmju attīstību, kā arī saprast, cik interesanti iespējams izteikties, cik bagātīga var būt valoda, var lasot grāmatas. Svarīgi sekmēt savas personības daudzpusīgu attīstību, jo šajā profesijā būtiska ir spēja orientēties un būt erudītam daudzās jomās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, psiholoģija un ētika.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

ŽURNĀLISTS

INTERVIJU RAIDĪJUMA VADĪTĀJS

RADIO ZIŅU MODERATORS

TV RAIDĪJUMU VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas tehnikas, NLP
ziņas un notikumi valsts un pasaules mērogā dažādi elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (TV, radio, internets)
populārāko ārvalstu TV kanālu ziņu raidījumi, diktoru darba stils darbs televīzijā
publiskās runas specifika, oratora prasmes māksla teātris un kino

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte atklātība ekstraversija **
emocionalitāte intuīcija * atraktivitāte
radošums izteiksmīgums enerģiskums
impulsivitāte godkāre iniciatīva
neatkarība neatlaidība draudzīgums
bagāta iztēle drosme apķērība

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

** ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem rakstīt saistošā un literāri pareizā valodā
runāt izteiksmīgi, pārzināt aktiermeistarības pamatus kontrolēt savas emocijas
spēt ātri un loģiski formulēt domas strādāt paaugstināta stresa apstākļos
rast radošus risinājumus dažādās situācijās strādāt komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv