JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Komunikācija un mediji


Profesionālo darbību komunikāciju un mediju jomā var sadalīt masu mediju, sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālistu darbības jomās.

Masu mediji ir prese, televīzija, radio, internets – visi saziņas līdzekļi, ar kuru starpniecību tiek vadīta informācija. Vispazīstamākie šīs jomas darbinieki ir žurnālisti, kurus mēs redzam ziņu raidījumos, kuru rakstus lasām avīzēs, žurnālos vai internetā. Tomēr ir virkne profesionāļu, kuri ir mazāk pamanāmi, bet viņu darbs mums nodrošina žurnālistu vēstījuma saņemšanu, piemēram, redaktori, producenti, projektu vadītāji, preses fotogrāfi, operatori, tehniskie darbinieki.

Sabiedrisko attiecību speciālisti, sadarbojoties arī ar reklāmas darbiniekiem, veido dažādas politiskās vai sociālās reklāmas kampaņas, popularizē kādu sabiedrisko aktivitāti vai komercprojektu. Lai noteiktā informācija efektīvāk sasniegtu mērķauditoriju, sabiedrisko attiecību speciālisti analizē dažādu sabiedrības grupu vērtības, uzskatus, pirktspēju, masu mediju izmantošanas veidus un intensitāti. Pamatojoties uz iegūto informāciju, sabiedrisko attiecību speciālisti kopā ar reklāmas darbiniekiem izstrādā attiecīgu rīcības modeli reklāmas kampaņai vai kādai citai sabiedriskai aktivitātei.

Ja Jūs interesē komunikācijas un masu mediji, iepazīstieties ar profesiju piemēriem līdzīgās profesionālās darbības jomās, kuras vieno interese par darbu ar cilvēku un sabiedrību, piemēram, humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību latviešu valodai un literatūrai, vēsturei, svešvalodām, psiholoģijai.

Profesijas:

INTERNETA PORTĀLA REDAKTORS
Kods: 2629 04

KOREKTORS
Kods: 2642 03

LITERĀRAIS REDAKTORS
Kods: 2451 19

MĀKSLAS IZSTĀŽU KURATORS
Kods: 2452 18

MEDIJU PLĀNOTĀJS

MULTIMEDIJU DIZAINA SPECIĀLISTS
Kods: 3432 35

MULTIPLIKATORS (ANIMATORS)

PRODUCENTS
Kods: 1229 11

RADOŠAIS (KREATĪVAIS DIREKTORS)
Kods: pagaidām nav

REDAKTORS
Kods: 2451 13

REKLĀMAS KONSULTANTS
Kods: 3429 09

REKLĀMAS/UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
Kods: 3429 05

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
Kods: 3429 16

SKAŅU REŽISORS
Kods: 2654 07

TELEVĪZIJAS OPERATORS
Kods: 3521 07

TV ZIŅU RAIDĪJUMU MODERATORS (TV DIKTORS)
Kods: 3472 01

ŽURNĀLISTS
Kods: 2451 17

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv