JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Humanitārās zinātnes


Humanitāro zinātņu profesiju pārstāvjus varētu iedalīt divos virzienos: 1)Speciālisti, kuru darbs vairāk balstās uz teorētiskām studijām, pētniecisko darbu, piemēram, filozofi, vēsturnieki, literatūrzinātnieki, teologi, antropologi. Pie tam viņi, kā lielākoties visi speciālisti ar augstu kvalifikāciju, var veikt arī pasniedzēja darbu, ieņemt vadošus amatus un veikt administratīvo darbu. 2)Speciālisti, kuru profesionālā darbība vairāk saistīta ar praktiskā izpildītāja darbu, kā, piemēram, tulki un tulkotāji, redaktori, korektori. Apgūstot tulka specialitāti, iegūtās zināšanas iespējams izmantot dažādās nozarēs, piemēram, specializējoties tehnisko tulkojumu veikšanā būvniecībā vai strādājot kā tulkam kādā uzņēmumā, kas strādā, piemēram, sabiedrisko attiecību jomā.

Šīs jomas speciālistiem vienojoša ir interese par cilvēku, tā attīstību un izpausmēm, mijiedarbību ar sabiedrību dažādos laikos un kultūrās. Vieni šīs jomas speciālisti vairāk iedziļinās cilvēka garīguma aspektos, analizē morālās vērtības, piemēram, filozofi, teologi, citu uzmanības lokā ir tikai viens, bet ļoti ietilpīgs cilvēka izpausmes veids – valoda un tās lietojums – to pēta filologi, lingvisti, tulki.

Ja Jūs interesē humanitārās zinātnes, papētiet profesiju piemērus arī citās profesionālās darbības jomās, kuras vieno interese par darbu ar cilvēku, sabiedrību, kultūru un vēsturi, piemēram, sociālajās un tiesību zinātnēs, izglītībā, komunikācijā un medijos. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību latviešu valodai un literatūrai, vēsturei, svešvalodām, psiholoģijai.

Profesijas:

ARHEOLOGS
Kods: 2632 02

ARHĪVISTS
Kods: 2621 01

BIBLIOTEKĀRS
Kods: 2432 02

BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTS
Kods: 3479 02

FILOLOGS
Kods: 2444 07

FILOZOFS
Kods: 2443 06

LITERĀRAIS REDAKTORS
Kods: 2451 19

MĀCĪTĀJS
Kods: 2461 07

SURDOTULKS
Kods: 3462 01

TEOLOGS
Kods: 2461 13

TULKOTĀJS
Kods: 2444 10

TULKS
Kods: 2444 03

VĒSTURNIEKS
Kods: 2443 02

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv