JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Rūpniecībā var izdalīt vairākas profesionālās darbības jomas, piemēram, mašīnbūvi un metalurģiju, vieglo rūpniecību, ķīmijas rūpniecību, poligrāfiju. Lai arī katrā no šīm jomām ir savas noteiktas atšķirības (ražošanas galaprodukts, izejmateriāli, ražošanas process), tomēr tām visām ir kopēja rūpnieciska mēroga ražošana un specifiska darba vide. Savukārt šīs jomas profesionāļus raksturo tehniskā domāšana un labas eksakto priekšmetu zināšanas.

Profesionālās realizācijas iespējas rūpniecībā var dalīt sekojošos virzienos: 1) zinātniski pētnieciskā darba veicēji – profesionāļi, kas izstrādā jaunas tehnoloģijas, piemēram, rūpniecības projektēšanas inženieri, ķīmisko procesu inženieri; 2) speciālisti, kas jaunievedumus ievieš praksē, piemēram, mašīnu un aparātu būves tehnologi, polimēru tehnologi; 3) izpildītāji–profesionāļi, kuri ar savu tiešo darbu pie dažādām iekārtām vai konveijera nodrošina ražošanas procesu un produkciju, piemēram, dažādu darbgaldu operatori; 4) vadošā un administratīvā darba veicēji – speciālisti, kas plāno darbus, pārrauga to norisi un izpildi, kvalitāti, piesaista darbu procesam nepieciešamos resursus, piemēram, ražošanas plānotāji, produkcijas kvalitātes inspektori.

Ja Jūs interesē rūpniecība, papētiet profesiju piemērus arī citās profesionālās darbības sfērās, kuras vieno interese par praktisku darbu ar tehnisku pieeju, elektrotehnika, mašīnbūve vai transports. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību matemātikai, ķīmijai, fizikai.

Profesijas:

ĀDAS MEISTARS
Kods: 7432 08

APĢĒRBU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS SPECIĀLISTS
Kods: 3471 29

APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS /MEHĀNIKAS INŽENIERIS
Kods: 2145 22

APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS IEKĀRTU TEHNIĶIS
Kods: 3115 36

AUDĒJS
Kods: 7432 02

BIOTEHNOLOGS
Kods: 3211 31

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS
Kods: 3115 26

CIPARU PROGRAMMAS VADĪBAS DARBGALDU IESTATĪTĀJS
Kods: 7223 14

DIGITĀLĀS IESPIEŠANAS OPERATORS
Kods: 7322 09

DOKU UN OSTU BŪVINŽENIERIS
Kods: 2142 08

DRĒBNIEKS
Kods: 7433 03

DZIJAS VĒRPĒJS
Kods: 7431 05

ELEKTROATSLĒDZNIEKS
Kods: 7412 01

FARMĀCIJAS TEHNOLOGS
Kods: 2146 19

FLEKSOIESPIEDĒJS
Kods: 7322 04

GUMIJAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

IESPIEDĒJS
Kods: 7341 03

INSTRUMENTATSLĒDZNIEKS
Kods: 7222 03

INŽENIERIS
Kods: 3115 29

IZSTRĀDĀJUMU PROJEKTĒTĀJS
Kods: 2163 01

KALĒJS
Kods: 7221 01

KERAMIKAS MEISTARS
Kods: 7321 05

KERAMIKAS TEHNOLOGS
Kods: 2149 14

KERAMIĶIS
Kods: 2452 23

KONSTRUKTORS
Kods: 2145 37

KUĢU BŪVES INŽENIERIS
Kods: 2145 14

KUĢU MOTORU MEHĀNIĶIS
Kods: 7231 08

ĶĪMIJAS INŽENIERIS
Kods: 2146 01

ĶĪMIJAS LABORANTS
Kods: 3111 08

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS
Kods: 3116 02

ĶĪMISKĀS UN BIOĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS IEKĀRTU MEHĀNIĶIS
Kods: 3115 49

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS
Kods: 3111 10

LĀZERGRAVĒŠANAS OPERATORS
Kods: 7322 06

LĪMĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS
Kods: 7523 13

MAŠĪNBŪVES TEHNIĶIS
Kods: 3115 35

MAŠĪNU UN APARĀTBŪVES TEHNOLOGS
Kods: 3115 33

MEHĀNIKAS TEHNOLOGS
Kods: 2144 29

MEHĀNIĶIS
Kods: 3115 41

MEHATRONIKAS INŽENIERIS
Kods: 2145 42

MEHATRONIĶIS
Kods: 3115 46

METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKS
Kods: 7214 01

METĀLA RAŽOŠANAS PROCESU SPECIĀLISTS

METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORS
Kods: 7223 24

METĀLAPSTRĀDES IEKĀRTU MEHĀNIĶIS
Kods: 7233 16

METĀLU MAŠĪNAPSTRĀDĀTĀJS
Kods: 7223 11

METINĀŠANAS TEHNOLOGS
Kods: 2145 33

METINĀTĀJS
Kods: 7212 01

METROLOGS
Kods: 2111 23

MONTĀŽAS DARBU ATSLĒDZNIEKS
Kods: 8281 11

PAPĪRA TEHNOLOGS
Kods: 2146 13

PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

PARFIMĒRS
Kods: 2415 03

PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

PLASTMASAS TEHNOLOGS
Kods: 2146 14

POLIGRĀFIJAS RAŽOŠANAS TEHNIĶIS
Kods: 3119 20

PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS
Kods: 2149 45

RAŽOŠANAS SAGATAVOŠANAS INŽENIERIS
Kods: 2149 07

REMONTATSLĒDZNIEKS
Kods: 7233 02

REPROIEKĀRTAS OPERATORS
Kods: 7321 05

RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN RĪKU MEHĀNIĶIS
Kods: 3115 14

RŪPNIECISKO MAŠĪNU UN DARBARĪKU/MEHĀNIKAS INŽENIERIS
Kods: 2145 23

STIKLA ĶĪMIĶIS
Kods: 2113 09

STIKLA PŪTĒJS
Kods: 7322 01

STIKLA TEHNOLOGS
Kods: 2149 15

ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNOLOGS
Kods: 2149 37

ŠUVĒJS
Kods: 7433 01

TAPSĒTĀJS
Kods: 7437 01

TEKSTA MAKETĒTĀJS
Kods: 4113 07

TRIKOTĀŽAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNIĶIS
Kods: 3119 22

VIRPOTĀJS
Kods: 7223 03

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv