JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Māksla un kultūra


Profesionālā karjera mākslas un kultūras jomā pieļauj ļoti plašas specializācijas iespējas dažādos mākslas veidos, piemēram, tēlotājmākslā, dizainā, mūzikā, teātra vai kino mākslā, kā arī kultūras jomas speciālista karjeru, kas nodarbojas ar mākslas un kultūras dzīves organizēšanu, popularizēšanu, piemēram, kultūras projektu vadītāji, kultūras menedžeri.

Ja ir vēlme veidot karjeru mākslas jomā, ir iespējams apgūt noteiktu mākslas virzienu noteiktā mākslas skolā, taču vienlaikus jāatceras, ka šī ir viena no retajām profesionālās darbības jomām, kurās kvalifikācijas līmenis un izglītība nav noteicošais panākumu rādītājs. Daudzi ievērojami mākslinieki ir speciālisti ar atbilstošu izglītību, piemēram, gleznotāji, režisori, operas vai baleta mākslinieki, aktieri, taču ir arī virkne atzītu mākslinieku – amatieru. Tie ir cilvēki, kuriem piemīt kāds talants un iekšēja nepieciešamība būt radošam, ko var izpaust gleznojot, komponējot un izpildot mūziku, fotografējot, rakstot. Dažkārt radošās intereses var izpausties tikai kā vaļasprieks, tomēr, pilnveidojot savas prasmes, mācoties un uzkrājot pieredzi, pastāv iespēja attīstīt arī profesionālo karjeru.

Lai veidotu profesionālo karjeru mākslas un kultūras jomā, pamēģiniet attīstīt savas radošās prasmes, pievērsiet pastiprinātu uzmanību humanitārajiem priekšmetiem, kultūras vēsturei, svešvalodām. Iepazīstieties arī ar citiem Jūs interesējošo profesionālo darbības jomu profesiju piemēriem.

Profesijas:

ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU APARATŪRAS SPECIĀLISTI
Kods: 3131

DATORDIZAINERS (WEB LAPAS DIZAINERS)
Kods: 2131 13

HOREOGRĀFI UN DEJOTĀJI
Kods: 2454

INTERJERISTI UN DIZAINERI
Kods: 3471

KINO, TEĀTRU UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI UN AKTIERI
Kods: 2455

KOMPONISTI, MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI
Kods: 2453

KULTŪRAS PASĀKUMU TEHNISKAIS REŽISORS
Kods: 3521 25

LITERĀRAIS REDAKTORS
Kods: 2451 19

MĀKSLAS IZSTĀŽU KURATORS
Kods: 2452 18

MĀKSLINIEKI-VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS
Kods: 2452

PRODUCENTS
Kods: 1229 11

RESTAURATORS
Kods: 3476

SCENĀRISTS
Kods: 2641 10

TELEVĪZIJAS UN KINOPRODUCENTS
Kods: 2654 13

TĒRPU DEMONSTRĒTĀJI UN CITI MODEĻI
Kods: 5210

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv