JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Vadība un administrēšana


Vadības un administrēšanas jomā ir vienas no plašākajām karjeras veidošanas iespējām, jo bez šīs nozares darbiniekiem nav iedomājama neviena profesionālās darbības joma. Neatkarīgi no uzņēmuma vai organizācijas lieluma un nodarbošanās, tajā ir vadītājs. Jo lielāks ir uzņēmums un jo vairāk tajā apakšnodaļu un darbības virzienu, jo vairāk šajā uzņēmumā būs dažādu pakāpju vadītāji un administratīvie darbinieki.

Vadības un administratīvā darba veikšanai nepieciešama prasme uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus, argumentēt, plānot. Šis darbs ir cieši saistīts gan ar citiem darbiniekiem, to darba organizāciju un kontroli, gan ar lielu lietišķās dokumentācijas daudzumu, kam īpaši svarīga ir sistemātiska darba plānošana, precizitāte, pacietība.

Lai veidotu profesionālo karjeru vadības un administrēšanas jomā, vadības zinātņu studijas būs labs, bet ne obligāts priekšnosacījums, lai ieņemtu vadošu amatu. Pa vadības karjeras kāpnēm var virzīties jebkuras jomas profesionālis ar noteikumu, ka tam ir atbilstoša kvalifikācija, augsts profesionālisms un piemīt zināmas ambīcijas. Piemēram, karjeras sākumā var veikt sekretāra vai asistenta darbu, taču laika gaitā, turpinot studijas un uzkrājot zināmu praktiskā darba pieredzi, kļūt par kādas administratīvās vienības vai projektu vadītāju, vai ieņemt vadošā speciālista amatu.

Vadošo amatu var ieņemt arī, uzsākot privāto uzņēmējdarbību un tādējādi kļūstot par sava uzņēmuma vadītāju. Šādā gadījumā ļoti svarīgi būs papildināt zināšanas likumdošanā un ekonomikā.

Ja Jūs interesē vadības un administrēšanas darbs, iepazīstieties ar līdzīgu interešu jomu profesiju sarakstiem, piemēram, sociālo un tiesību zinātņu, tirgzinības vai ekonomikas jomā. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību matemātikai, latviešu valodai un literatūrai, svešvalodām, psiholoģijai.





Profesijas:

ĀRĒJO SAKARU STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS
Kods: 1213 07

BIROJA ADMINISTRATORS
Kods: 3439 27

EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS

KONFERENČU UN PASĀKUMU ORGANIZATORS
Kods: 3332 01

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VADĪTĀJS
Kods: 2413 01

LIETVEDIS
Kods: 4141 03

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS
Kods: 131

MENEDŽERIS

NAMU PĀRVALDNIEKS
Kods: 3439 31

PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS
Kods: 2412 09

PERSONĀLA SPECIĀLISTS
Kods: 3439 28

PRODUCENTS
Kods: 1229 11

PROJEKTU VADĪTĀJS
Kods: 2414 03

REFERENTS
Kods: 2481 04

REKLĀMAS/UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
Kods: 3429 05

RISKU VADĪBAS SPECIĀLISTS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
Kods: 3429 16

VALIDĀCIJAS SPECIĀLISTS

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS




Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv