JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Sociālās un tiesību zinātnes


Profesionālo darbību sociālo un tiesību zinātņu jomā raksturo cilvēka un sabiedrības mijiedarbības likumsakarību izpēte, jaunu nostādņu, tai skaitā likumu izstrāde un kontrole.

Sociālo zinātņu pārstāvji, piemēram, politologi, sociologi, vairāk nodarbojas ar sabiedrības un tās pārvaldes procesu izpēti, savukārt tiesību zinātņu speciālisti ciešāk saistīti ar darbu pie likumdošanas izstrādes un ieviešanas praksē.

Šīs jomas speciālistu darbu nosacīti var iedalīt divos virzienos – vieni speciālisti izstrādā likumus, piemēram, politiķi, deputāti, virkne ierēdņu - administratīvā darba veicēju, kuri veic ar likumdošanu saistīto apjomīgo lietišķās dokumentācijas darbu un pārrauga likumdošanas normu izstrādi, ieviešanas procesu; otri praksē strādā pie tā, lai likumdošanas normas tiktu ievērotas gan attiecībā uz indivīda, gan valsts tiesībām, kā, piemēram, advokāti, tiesneši, prokurori.

Šīs jomas speciālistus raksturo augsts profesionālās izglītības līmenis, labas likumdošanas zināšanas, izpratne par politiskajiem procesiem, spēja uzņemties atbildību, analītiska domāšana.

Sociālo un tiesību zinātņu jomas profesionālajā darbībā ir ļoti plašas izaugsmes iespējas, gan ieņemot vadošos amatus tieslietu sistēmas ietvaros un veicot administratīvo darbu, gan specializējoties kādā noteiktā interešu jomā, kā, piemēram, bērnu aizsardzības jautājumos, patērētāju tiesībās, nodokļu normatīvos.

Ja Jūs interesē sociālās un tiesību zinātnes, pievērsiet pastiprinātu uzmanību tādiem mācību priekšmetiem, kā vēsture, tiesību pamati, svešvalodas un psiholoģija, kā arī iepazīstieties ar profesiju piemēriem citās profesionālās darbības jomās, kurām kopēja ir interese par darbu ar cilvēku un sabiedrību, piemēram, vadība un administrēšana vai komunikāciju zinātnes.

Profesijas:

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS
Kods: 3412 06

INTERVĒTĀJS
Kods: 4227 01

JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS
Kods: 2422 27

JURISTS
Kods: 2421 02

JURISTS LINGVISTS
Kods: 3411 09

PĒTNIEKS (SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS)

POLITOLOGS
Kods: 2443 08

SOCIOLOGS
Kods: 2442 11

STATISTIĶIS
Kods: 3314 03

VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS
Kods: 2351 05

ZVĒRINĀTA NOTĀRA PALĪGS
Kods: 2619 06

ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS
Kods: 2611 02

ZVĒRINĀTS NOTĀRS
Kods: 2619 05

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Kods: 2619 07

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv