JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Lauksaimniecībā un zivsaimniecībā var iedalīt vairākas darbības jomas – laukkopību, lopkopību, zivsaimniecību un veterinārmedicīnu. Katrā no šīm jomām ir dažādas sīkākas specializācijas iespējas, tomēr visām lauksaimniecības jomas profesionālās darbības izpausmēm kopīga ir interese par dabu un tās resursu izmantošanu cilvēka labā.

Profesionālo karjeru šajā jomā var veidot gan praktiska, gan zinātniska darba veicējs. Tā kā līdz ar mūsdienu zinātnes attīstību arī lauksaimniecībā ieviešas arvien vairāk jauno tehnoloģiju un darbs tiek modernizēts, tā pamatā ir nepieciešams zinātniski pētnieciskais darbs. Par lauksaimniecību, līdzīgi kā par citām profesionālās darbības jomām, var teikt, ka tajā strādā profesionāļi, kas veic dažādus atklājumus, izstrādā jaunas metodes un to teorētisko pamatojumu, piemēram, lauksaimniecības bakteriologi, biotehnologi, zootehniķi. Virkne speciālistu–praktiķu šos jaunatklājumus (piemēram, ekoloģiskās saimniekošanas principus, biodegvielas izmantošanu, jaunu lauksaimniecības kultūraugu audzēšanu) ievieš praksē. To veic, piemēram, agronoms, dārzkopības speciālists, veterinārārsts, kā arī speciālisti, kas nodarbojas ar organizatorisko un administratīvo darbu - plāno, izstrādā darba uzdevumus, seko to izpildei, piesaista nepieciešamos resursus, piemēram, lauksaimniecības organizators, lauksaimniecības padomnieks, saimniecības vadītājs.

Lielai daļai cilvēku, kuriem ir interese par lauksaimniecību, nereti pastāv iespēja šo jomu iepazīt praktiski, piemēram, palīdzot ģimenes dārza darbos vai zemnieku saimniecībā, aprūpējot mājdzīvniekus vai mājlopus. Šāda pieredze var dot gan dziļāku izpratni par lauksaimniecības darbiem, gan praktiskas iemaņas, tomēr svarīgi apzināties, ka, lai arī praktiskā darba pieredze var dot iespēju atrast darbu, noteikta kvalifikācija interesējošā specializācijā sniegs gan plašākas zināšanas, gan lielākas karjeras iespējas.

Ja Jūs interesē lauksaimniecība un zivsaimniecība, papētiet profesiju piemērus arī citās profesionālās darbības jomās, kuras vieno interese par darbu dabā, ar dzīvniekiem, dažādiem dabas materiāliem, piemēram, mežsaimniecība, celtniecība, dabas zinības. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību matemātikai, ķīmijai, bioloģijai.

Profesijas:

AGRONOMS
Kods: 3212 12

AINAVU TEHNIĶIS
Kods: 3212 14

BIŠKOPIS
Kods: 6123 01

DĀRZNIEKS
Kods: 6113 01

DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS
Kods: 6124 02

KINOLOGS
Kods: 2211 50

LAUKSAIMNIECĪBAS /MEHĀNIKAS INŽENIERIS
Kods: 2145 17

LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĢĒTIKAS INŽENIERIS
Kods: 2143 13

LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS
Kods: 3213 11

LINU AUDZĒŠANAS LAUKSMAINIEKS
Kods: 6111 01

LOPKOPIS
Kods: 6121 01

STĀDAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS
Kods: 3212 20

VALSTS PILNVAROTAIS VETERINĀRAIS INSPEKTORS

VETERINĀRĀRSTA ASISTENTS
Kods: 3227 02

VETERINĀRĀRSTS
Kods: 2223 03

ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS
Kods: 2165 07

ZEMNIEKS
Kods: 6130 03

ZIRGKOPIS
Kods: 6121 18

ZIVKOPIS
Kods: 2211 42

ZOOTEHNIĶIS
Kods: 2211 48

ZVEJNIEKS
Kods: 6152 02

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv