JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Sociālā palīdzība, psiholoģija


Sociālās palīdzības un psiholoģijas jomas profesionālo darbību var iedalīt divos virzienos: 1)Sociālā darba organizētāji - cilvēki, kuri strādā dažādos sociālajos dienestos, pārvaldēs un ministrijās un izstrādā dažādus sociālā darba mērķus, uzdevumus un projektus, seko paveiktajiem darbiem, analizē nepilnības. Šim darbam nepieciešamas labas organizatoriskās spējas, precizitāte, spēja uzņemties atbildību, zināšanas likumdošanā un izpratne par sociāla rakstura norisēm. 2) Praktiskā darba darītāji, kuri veic sociālās palīdzības funkcijas (sociālie darbinieki, psihologi, sociālie aprūpētāji u.c.), tiekas un strādā ar cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama sociālā vai psiholoģiskā palīdzība.

Lai arī visus šīs jomas speciālistus vieno tas, ka viņi strādā palīdzošās profesijās, svarīgi atzīmēt, ka katrs no viņiem var plānot un veidot savu karjeru samērā atšķirīgās darba vidēs, piemēram, sociālais darbinieks var strādāt slimnīcā, aprūpes centrā, bāriņtiesā vai skolā, savukārt psihologi jau studiju laikā var specializēties darbam, piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādēs, kā arī citās organizācijās.

Ja Jūs interesē sociālās palīdzības un psiholoģijas joma papētiet profesiju piemērus arī citās profesionālās darbības jomās, kurām kopējas rūpes par cilvēku, interese par sabiedrības procesiem, piemēram, sociālās un tiesību zinātnes, izglītība, vadība un administrēšana. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību latviešu valodai un literatūrai, svešvalodām, psiholoģijai.

Profesijas:

APRŪPĒTĀJS
Kods: 5322 02

BĒRNU APRŪPĒTĀJS
Kods: 5311 05

MĀKSLAS TERAPEITS
Kods: 2269 08

PSIHOLOGS
Kods: 2445 01

PSIHOTERAPEITS
Kods: 2221 75

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS
Kods: 3461 01

SOCIĀLAIS DARBINIEKS
Kods: 2446 01

SOCIĀLAIS PEDAGOGS
Kods: 2353 01

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS
Kods: 3412 02

SOCIĀLAS APRŪPES KARITATĪVAIS DARBINIEKS, DIAKONS
Kods: 2462 01

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORS
Kods: 3412 03

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv