JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikācijās un enerģētikas jomā var izdalīt: 1) elektronikas un telekomunikāciju jeb sakaru jomas profesionāļus, piemēram, elektronisko iekārtu speciālisti, elektronikas inženieri vai datorsistēmu un telekomunikāciju inženieri, kuri nodrošina informācijas apmaiņu, apstrādi un pārraidi, kā arī izstrādā jaunas saziņas līdzekļu tehnoloģijas. Šo speciālistu darba lauks aptver gan atsevišķus transporta līdzekļus un sadzīves tehniku, kas darbojas uz elektronisko shēmu bāzes (datori, ledusskapji), gan saziņas līdzekļus (telekomunikācijas, televīziju, radio). 2) elektrotehnikas un enerģētikas speciālistus, kuru darbs ir saistīts ar elektrotehnoloģiju un elektroenerģijas izmantošanu ikdienas vajadzībām. Šīs jomas profesionāļi izstrādā dažādas jaunas tehnoloģijas, rūpējas par to ieviešanu sadzīvē un ražošanā (piemēram, ražošanas tehnoloģijas inženieri, energosistēmu un elektrosistēmu tehniķi), nodrošina elektrības padevi un inženiertehnisko tīklu uzturēšanu un apkopi, veic dažādas elektrotehnikas remontus (piemēram, elektronisko iekārtu mehāniķi, elektroatslēdznieki, elektriķi), kā arī specializējas alternatīvu enerģijas iegūšanas iespēju izpētē un izstrādē.

Profesionālās darbības iespējas elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju un enerģētikas jomā ir atkarīgas no iegūtās kvalifikācijas un izvēlētās specializācijas.

Ja Jūs interesē elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika, papētiet profesiju piemērus arī citās interešu jomās, kurām profesionālās darbības pamatā ir tehniskā pieeja, un eksakto priekšmetu mācības, piemēram, informācijas tehnoloģijas, transports un loģistika, rūpniecība. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību matemātikai, fizikai, tehniskajai grafikai, informātikai.

Profesijas:

APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS /MEHĀNIKAS INŽENIERIS
Kods: 2145 22

ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU INŽENIERIS

AUTOELEKTRIĶIS
Kods: 200. 7241 08

BŪVELEKTRIĶIS
Kods: 7137 03

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS
Kods: 2144 17

ELEKTRIĶIS
Kods: 7241 01

ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS
Kods: 3113 11

ELEKTROINŽENIERIS
Kods: 2143 01

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS
Kods: 2144 01

ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶIS
Kods: 7242 01

ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS
Kods: 3114 02

ELEKTRONIKAS TEHNOLOGS
Kods: 2144 14

ELEKTROSPRIEGUMA PĀRVADES TEHNIĶIS
Kods: 3113 08

ELEKTROSTACIJU OPERATORS

ELEKTROTĪKLU DISPEČERS
Kods: 3119 10

ENERGOAUDITORS INŽENIERIS
Kods: 2142 07

ENERĢĒTIĶIS
Kods: 2143 12

GAISVADU LĪNIJU ELEKTROMONTIERIS
Kods: 7245 12

GĀZES IEKĀRTU TEHNIĶIS
Kods: 3115 50

HIDRO UN SILTUMIZOLĒTĀJS
Kods: 7124 01

MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS
Kods: 3115 46

RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU INŽENIERIS
Kods: 2144 09

RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU/ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS
Kods: 3114 11

SILTUMA GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJU INŽENIERIS
Kods: 2142 31

SILTUMENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS
Kods: 3115 27

SILTUMENERĢIJAS UN SILTUMTEHNIKAS INŽENIERIS
Kods: 2144 43

SILTUMFIZIĶIS
Kods: 2111 15

SILTUMIEKĀRTU APKALPOŠANAS ATSLĒDZNIEKS
Kods: 7233 12

SILTUMTĪKLU OPERATORS
Kods: 8162 08

TELEKOMUNIKĀCIJU SPECIĀLISTS
Kods: 3522 05

TELESAKARU INŽENIERIS
Kods: 2144 06

TELESAKARU TEHNIĶIS
Kods: 3114 04

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv