JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Ekonomikas, finanšu un apdrošināšanas jomas speciālisti ir nodarbināti visās tautsaimniecības nozarēs, veicot darbu ar noteiktu resursu, piemēram, naudas, produkcijas, darbaspēka vai laika ieguvi, sadali un izmantošanu. Šīs jomas speciālisti, piemēram, ekonomisti, finansisti, meklē risinājumu, kā konkrētajai organizācijai vai uzņēmumam atrast nepieciešamos resursus un kā tos izdevīgāk ieguldīt. Viņi arī prognozē un plāno iespējamos tēriņus un peļņu, sadala budžetu noteiktām aktivitātēm, meklē un piesaista finansējumu, pie tam tas tiek veikts kā visdažādāko uzņēmumu, tā visas valsts līmenī. Savukārt apdrošināšanas jomā strādājošo darba specifika ir dažādu risku novērtēšana un finansiālā nodrošinājuma pārdošana.

Svarīgi atzīmēt, ka arī šajā jomā ir liels vadošā un administratīvā darba apjoms, kura ietvaros tiek aizpildīta lietišķā dokumentācija un darba uzdevumu izpildes kontrole. Pie tā strādā dažāda līmeņa vadītāji, administratori, eksperti, noteikti speciālisti, kā, piemēram, grāmatveži, nodokļu inspektori, tomēr atkarībā no specializācijas un ieņemamā amata darbā var būt cieša sadarbība ar klientiem vai dažādiem partneriem.

Profesionālā darbība šajā jomā paver plašas karjeras iespējas darbam, piemēram, attīstot privāto uzņēmējdarbību, veicot administratīvo darbu, specializējoties kādā noteiktā ekonomikas nozarē - banku biznesā, kreditēšanā vai starptautiskajos ekonomiskajos sakaros.

Ja Jūs interesē ekonomika, finanses un apdrošināšana, iepazīstieties ar profesiju piemēriem arī citās profesionālās darbības jomās, kuras vieno interese par ekonomikas procesiem un raksturīgs analītiskais darbs, liela atbildība, precizitāte, piemēram, vadība un administrēšana, tirgzinības. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību matemātikai ekonomikai un svešvalodām.

Profesijas:

APDROŠINĀŠANAS BROKERA PALĪGS

APDROŠINĀTĀJS
Kods: 3412 02

AUDITORS
Kods: 2411 04

BANKU SPECIĀLISTS
Kods: 3411 47

BROKERIS
Kods: 3411 17

EKONOMISTS
Kods: 2441 02

FINANSISTS
Kods: 3411 11

FINANŠU TIRGUS ANALĪTIĶIS
Kods: 2441 12

KOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTS
Kods: 3339 20

KREDĪTPROJEKTU VADĪTĀJS
Kods: 3411 14

KREDĪTU ANALĪTIĶIS
Kods: 3411 16

KREDĪTU MENEDŽERIS

MAKSĀJUMU KARŠU SPECIĀLISTS
Kods: 3411 36

MUITAS EKSPERTS
Kods: 3441 03

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS - MĀKLERIS
Kods: 3413 02

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒTĀJS
Kods: 3212 16

NODOKĻU EKONOMISTS
Kods: 2441 09

NODOKĻU INSPEKTORS
Kods: 3352 05

NODOKĻU/ NODEVU ADMINISTRATORS
Kods: 4121 07

NOVĒRTĒTĀJS
Kods: 3315 05

STARPTAUTISKO EKONOMISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
Kods: 2441 16

VĒRTSPAPĪRU EKSPERTS
Kods: 3411 20

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv