JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Interešu jomas


Dabas, vides zinības


Profesionālo karjeru dabas zinātņu jomā var raksturot trīs galvenajos virzienos – 1) zinātniski pētnieciskais darbs – dažāda līmeņa speciālisti veic pētījumus par cilvēka un dabas mijiedarbību, piemēram, dabas aizsardzības problēmām vai dabas resursu izmantošanu; 2) ražošana – zinātniski pētnieciskā darba atklājumu ieviešana praksē, piemēram, farmaceitiskajā rūpniecībā vai lauksaimniecībā; 3) pedagoģija – skolotāja vai pasniedzēja darbs dabas zinātnēs.

Domājot par karjeru dabas zinātnēs, svarīgi ir apzināties, ka tajā ir ļoti plašas profesionālās realizācijas iespējas. Dabas zinātņu speciālisti, piemēram, matemātiķi, astronomi, fiziķi, biologi var strādāt pētnieciskajos institūtos un laboratorijās, piedalīties ekspedīcijās (piemēram, ģeologi, ģeogrāfi), būt eksperti dažādos vides aizsardzības projektos vai veikt pedagoga darbu.

Bez tam dabas zinātņu jomā gluži kā katrā profesionālās darbības jomā ir virkne speciālistu, kas veic vadības un administratīvo darbu, organizējot savā pakļautībā esošo darbinieku darbu, izstrādājot darba uzdevumus, plānus, sekojot darbu izpildei. Lai veidotu šādu karjeru, ļoti svarīgs faktors ir augsta kvalifikācija un darba pieredze kādā no dabas zinātņu jomas profesijām.

Ja Jūs interesē dabas un vides zinātnes, iepazīstieties ar profesiju piemēriem arī citās profesionālās darbības jomās, kuras vieno interese par dabas un eksaktajām zinībām, piemēram, informācijas tehnoloģijas, lauksaimniecība, elektrotehnika un elektronika. Mācībās būtu svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību eksaktajiem un dabas zinātņu priekšmetiem.

Profesijas:

ANALĪTISKĀS ĶĪMIJAS TEHNIĶIS
Kods: 3116 08

ASTRONOMS
Kods: 2111 05

BIOFIZIĶIS
Kods: 2131 12

BIOĶĪMIĶIS
Kods: 2131 13

BIOLOGS
Kods: 2211 11

BOTĀNIĶIS
Kods: 2131 18

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS
Kods: 2115 03

FIZIĶIS
Kods: 2111 07

ĢEOINFORMĀTIKAS INŽENIERIS
Kods: 2165 09

ĢEOLOGS
Kods: 2114 05

HIDROLOGS
Kods: 2114 10

HIDROLOĢIJAS INŽENIERIS
Kods: 2142 23

KLIMATOLOGS
Kods: 2112 01

KODOLFIZIĶIS
Kods: 2111 19

ĶĪMIĶIS
Kods: 2113 03

MEDICĪNAS FIZIKĀLO TEHNOLOĢIJU INŽENIERIS
Kods: 2144 37

METEOROLOGS
Kods: 2112 02

MIKROBIOLOGS
Kods: 2211 38

OPTOMETRISTS
Kods: 3224 01

STATISTIKAS MATEMĀTIĶIS
Kods: 2121 02

ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS
Kods: 2149 60

VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS
Kods: 2133 01

VIDES INŽENIERIS
Kods: 2149 56

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS
Kods: 3439 20

VIDES TEHNOLOGS
Kods: 3211 35

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv