Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Licences apturēšana vai anulēšana

 
Nodarbinātības valsts aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu par komersantam izsniegtās licences apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai, pamatojoties uz tiesībaizsardzības vai ārvalsts kompetento institūciju iesniegtajiem dokumentiem par iespējamiem noziedzīgajiem nodarījumiem, uz laiku līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai, ja licences saņēmējs nepilda Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – Noteikumi) 24. punktā minētos licences saņēmēja pienākumus un nerada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāja likumīgajām interesēm. Kamēr licences darbība ir apturēta, licences saņēmējs nav tiesīgs reklamēt, piedāvāt vai sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un drīkst veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas pārkāpumu novēršanai. Pēc pārkāpuma novēršanas aģentūra lemj par licences darbības atjaunošanu.

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:
  • licences saņēmējs neatbilst Noteikumu 9. punktā izvirzītajām prasībām;
  • licences saņēmējs ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu licenci vai EURES dalībnieka statusu; 
  • licences saņēmējs nepilda Noteikumu 24. un 24.1. punktos minētos licences saņēmēja pienākumus vai Noteikumu 28.11 punktā minētos EURES dalībnieka pienākumus, ja licences saņēmējs sniedz pakalpojumus EURES dalībnieka statusā, un rada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāja likumīgajām interesēm;
  • licences saņēmējs atkārtoti nepiedalās Noteikumu 29. punktā minētajā pārbaudē;
  • licences saņēmējs aģentūras lēmumā par licences darbības apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
  • licences saņēmējs darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir pārtraucis uz laiku, ilgāku par gadu;
  • no pārskatiem par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un, ja licences saņēmējam piešķirts EURES dalībnieka statuss, pārskatiem par EURES pakalpojumu sniegšanu secināms, ka darbiekārtošanas pakalpojumi netiek sniegti vismaz vienu gadu;
  • licences saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci;
  • aģentūra konstatē, ka licences saņēmējs darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir izbeidzis;
  • licences saņēmējs reklamē, piedāvā vai sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus laikā, kamēr licences darbība ir apturēta.


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv