Iepirkumi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2017-2018)
Atklātie konkursi
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

[136] Benzīns 95 E (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/94)

 


136. NVA veic iepirkumu „Degvielas iegāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/94).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

27.11.2008

05.12.2008 plkst.10:00

Benzīns 95 E

LVL 2800,00

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Iveta Raubena

Tālr.: 67021794

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


136. NVA paziņo par līguma „ Degvielas iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/94) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

16.12.2008

19.12.2008

Benzīns 95 E

SIA “Latvija Statoil”

LVL 2009,16[135] Preses izdevumu abonēšana Nodarbinātības valsts aģentūrai no 2009.gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/93)

 


135. NVA veic iepirkumu „Preses izdevumu abonēšana Nodarbinātības valsts aģentūrai no 2009.gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim”” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/93).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

25.11.2008

03.12.2008 plkst.10:00

Preses izdevumu abonēšana Nodarbinātības valsts aģentūrai no 2009.gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim

Līdz LVL 3730,05

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Indra Pētersone

Tālr.: 67021835

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


135. NVA paziņo par līguma „Preses izdevumu abonēšana Nodarbinātības valsts aģentūrai no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009. gada 31.decembrim” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/93) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

04.12.2008

22.12.2008

Preses izdevumu abonēšana Nodarbinātības valsts aģentūrai no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim

VAS “Latvijas Pasts”

LVL 3730,02


[134] Nepārtrauktas elektrobarošanas iekārtas (UPS) (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/88)

 


134. NVA veic iepirkumu „Nepārtrauktas elektrobarošanas iekārtu (UPS) iegāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/88).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

24.11.2008

01.12.2008 plkst.10:00

Nepārtrauktas elektrobarošanas iekārtas (UPS)

Līdz LVL 8474,57

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Gints Rasa

Tālr.: 67021825

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


134. NVA paziņo par līguma „Nepārtrauktas elektrobarošanas iekārtu (UPS) iegāde)” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/88) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

05.12.2008

18.12.2008

Nepārtrauktas elektrobarošanas iekārtu (UPS) iegāde

SIA „TENSI”

LVL 1675,00[131] Reklāmas reprezentatīvo materiālu izgatavošana (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/77).

 


131. NVA veic iepirkumu „Reklāmas reprezentatīvo materiālu izgatavošana” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/77).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

04.11.2008

14.11.2008 plkst.10:00

Reklāmas reprezentatīvo materiālu izgatavošana

Līdz LVL 5763,00

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Žanna Ribakova

Tālr.: 67021839

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


131. NVA paziņo par iepirkuma „Reklāmas reprezentatīvo materiālu izgatavošana” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/77) pārtraukšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

22.12.2008

06.01.2009.

Reklāmas reprezentatīvo materiālu izgatavošana

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta

nav[133] IT tehniskā konsultanta pakalpojums (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/79)

 


133. NVA veic iepirkumu „ERAF projekta „NVA pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” IT tehniskais konsultants infrastruktūras attīstības nodrošināšanai” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/79).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

06.11.2008

12.11.2008 plkst.10:00

IT tehniskā konsultanta pakalpojums

Līdz LVL 10000,00

Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas

Kontaktpersona:

Gints Rasa

Tālr.: 67021825

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


133. NVA paziņo par līguma „ERAF projekta „NVA pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” IT tehniskais konsultants infrastruktūras attīstības nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/79) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

20.11.2008

24.11.2008

IT tehniskā konsultanta pakalpojums

Piegādātāju apvienība pilnvarotais pārstāvis SIA „Linea Recta”

LVL 5705,00[132] Informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/78)

 


132. NVA veic iepirkumu „Informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/78).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

04.11.2008

14.11.2008 plkst.10:00

Informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana

Līdz LVL 2788,13

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Žanna Ribakova

Tālr.: 67021839

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


132. NVA paziņo par līguma „ Informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/78) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

27.11.2008

28.11.2008

Informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana

SIA “MSD”

LVL 2708,00[129] Reprezentācijas materiāli (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/68)

 


129. NVA veic iepirkumu „Reprezentācijas materiālu izgatavošana” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/68).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

02.10.2008

08.10.2008 plkst.10:00

Reprezentācijas materiāli

Līdz LVL 1517,00

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Guna Gotlaufa

Tālr.: 67072007

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


129. NVA paziņo par līguma „Reprezentācijas materiālu izgatavošana” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/68) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

16.10.2008

16.10.2008

Reprezentācijas materiāli

SIA “Promolat”

LVL 1468,00


[130] Kondicionēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/72)

 


130. NVA veic iepirkumu „Kondicionēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana”
(Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/72).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

16.10.2008

22.10.2008 plkst.10:00

Kondicionēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana

Līdz LVL 1550,00

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Andrejs Jefanovs

Tālr.: 67021831

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


130. NVA paziņo par līguma „Kondicionēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/72) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

27.10.2008

29.10.2008

Kondicionēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana

SIA “AIR Projekts”

LVL 1252,85[127] Benzīns 95 E (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/64)

 


127. NVA veic iepirkumu „Degvielas iegāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/64).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

29.09.2008

06.10.2008 plkst.10:00

Benzīns 95 E

LVL 2864,41

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Sanda Kreisberga

Tālr.: 67021817

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


127. NVA paziņo par līguma „Degvielas iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/64) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

08.10.2008

08.10.2008

Benzīns 95 E

SIA ”Latvija Statoil”

LVL 2864,41[128] Serveri (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/65)

 128. NVA veic iepirkumu „Serveriekārtu iegāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr.2008/65).

Publikācijas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets

Paredzamā līgumcena

Tehniskā specifikācija

30.09.2008

06.10.2008 plkst.10:00

Serveri

Līdz LVL 9400,00

Tehniskā specifikācija

Kontaktpersona:

Andrejs Jefanovs

Tālr.: 67021831

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


128. NVA paziņo par līguma „Serveriekārtu iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2008/65) noslēgšanu.

Lēmuma pieņemšanas datums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena

08.10.2008

08.10.2008

Serveri

SIA ”Datakom”

LVL 7752,8125 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv