Iepirkumi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2017-2018)
Atklātie konkursi
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

[20] Pacēlājs personām ratiņkrēslos un tā uzstādīšana pie Ludzas filiāles ēkas (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/125)

 


20. NVA veic iepirkumu pacēlājam personām ratiņkrēslos un tā uzstādīšanai pie Ludzas filiāles ēkas atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/125)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
03.11.2006
09.11.2006 plkst.10:00

Pacēlājs personām ratiņkrēslos un tā uzstādīšana

Līdz LVL 10000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Agnis Eglītis, ERAF projektu vadītājs

Tālr.: 7021764


20. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam pacēlājam personām ratiņkrēslos un tā uzstādīšanai pie Ludzas filiāles ēkas atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/125)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
13.11.2006
17.11.2006

Pacēlājs personām ratiņkrēslos un tā uzstādīšana

SIA „ROL – automatik”

LVL 9333,90
[19] EURES reklāmas materiālu izgatavošana (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/123)

 


19. NVA veic iepirkumu EURES reklāmas materiālu izgatavošanai atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/123)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
31.10.2006
06.11.2006 plkst.10:00

EURES reklāmas materiālu izgatavošana

Līdz LVL 10000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Santa Sermole, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciāliste

Tālr.: 7021804


19. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam EURES reklāmas materiālu izgatavošanai atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/123)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
06.11.2006
06.11.2006

EURES reklāmas materiālu izgatavošana

SIA „ARBO Dizains”

LVL 8113,39
[12] Metodikas izstrāde procesa „Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, uzskaite un pakalpojumu sniegšana” kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/116)

 


12. NVA veic iepirkumu „Metodikas izstrāde procesa „Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, uzskaite un pakalpojumu sniegšana” kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai” atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/116)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
10.10.2006
16.10.2006 plkst.10:00

Metodikas izstrāde procesa „Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, uzskaite un pakalpojumu sniegšana” kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai

Līdz LVL 10000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Santa Sermole, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciāliste

Tālr.: 7021804


12. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam „Metodikas izstrāde procesa „Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, uzskaite un pakalpojumu sniegšana” kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai” atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/116)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
09.11.2006
09.11.2006

Metodikas izstrāde procesa „Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, uzskaite un pakalpojumu sniegšana” kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai

SIA „BSM Konsultanti”
LVL 9850,-

[18] 14 LCD monitori un 3 lāzerprinteri Eiropas Sociālā fonda departamenta vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/122)

 


18. NVA veic iepirkumu 14 LCD monitoriem un 3 lāzerprinteriem Eiropas Sociālā fonda departamenta vajadzībām atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/122)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
27.10.2006
02.11.2006 plkst.10:00

14 LCD monitori un 3 lāzerprinteri

Līdz LVL 5000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Valdis Linde, Eiropas Sociālā fonda departamenta Analīzes un kontroles nodaļas vadītājs

Tālr.: 7021789


18. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam 14 LCD monitoriem un 3 lāzerprinteriem Eiropas Sociālā fonda departamenta vajadzībām atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/122)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
03.11.2006
03.11.2006

14 LCD monitori un 3 lāzerprinteri

SIA „Baltijas Informācijas Tehnoloģijas”
LVL 4081,62

[17] Rīgas reģionālās filiāles Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra telpu kosmētiskais remonts (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/121)

 17. NVA veic iepirkumu Rīgas reģionālās filiāles Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra telpu kosmētiskajam remontam atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/121)

Publikācijas

datums

Pieteikuma iesniegšanas

termiņš

Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
27.10.2006
02.11.2006

Rīgas reģionālās filiāles Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra telpu kosmētiskais remonts

Līdz LVL 10000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Agnis Eglītis, ERAF projektu vadītājs

Tālr.: 7021764


17. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam Rīgas reģionālās filiāles Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra telpu kosmētiskajam remontam atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/121)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
03.11.2006
03.11.2006

Rīgas reģionālās filiāles Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra telpu kosmētiskais remonts

SIA „JUTE”
LVL 9999,93

[16] Liepājas filiāles biroja telpu renovācijas 2.kārta - labiekārtošanas darbi pie Liepājas filiāles ēkas (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/120)

 


16. NVA veic iepirkumu Liepājas filiāles biroja telpu renovācijas 2.kārtai - labiekārtošanas darbi pie Liepājas filiāles ēkas atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/120)
Publikācijas datumsPieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmetsParedzamā līgumcenaTehniskā specifikācija
23.10.2006
30.10.2006 plkst.10:00

Labiekārtošanas darbi pie Liepājas filiāles ēkas

Līdz LVL 7000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Zigrīda Zepa, ERAF projektu vadītāja

Tālr.: 7021764


16. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam Liepājas filiāles biroja telpu renovācijas 2.kārtai - labiekārtošanas darbi pie Liepājas filiāles ēkas atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/120)
Lēmuma pieņemšanas datumsPublikācijas datumsIepirkuma līguma priekšmetsLīguma izpildītājsLīgumcena
30.10.2006
01.11.2006

Labiekārtošanas darbi pie Liepājas filiāles ēkas

SIA „Liepājas Labiekārtošanas sabiedrība”
LVL 6965,06
[15] Grāmatvedības programmas „Apvārsnis” pilna pakete (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/119)

 


15. NVA veic iepirkumu grāmatvedības programmas „Apvārsnis” pilnai paketei atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/119)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
19.10.2006
25.10.2006 plkst.10:00

Grāmatvedības programmas „Apvārsnis” pilna pakete

Līdz LVL 10 000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Tatjana Novikova, Budžeta un finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļas vadītāja

Tālr.: 7021779


15. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam grāmatvedības programmas „Apvārsnis” pilnai paketei atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/119)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
25.10.2006
25.10.2006

Grāmatvedības programmas „Apvārsnis” pilna pakete

SIA „FMS”
LVL 9975,00
[14] Pasākuma (piedalīšanās 2.specializētajā izstādē „Darbs. Karjera. Izglītība”) telpas un aprīkojuma nodrošināšana (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/118)

 

14. NVA veic iepirkumu par pasākuma (piedalīšanās 2.specializētajā izstādē „Darbs. Karjera. Izglītība”) telpas un aprīkojuma nodrošināšanu atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/118)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
13.10.2006
19.10.2006 plkst.10:00

Pasākuma telpas un aprīkojuma nodrošināšana

Līdz LVL 2000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Iveta Biļika, Apakšprojekta vadītāja

Tālr.: 7021824


14. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam par pasākuma (piedalīšanās 2.specializētajā izstādē „Darbs. Karjera. Izglītība”) telpas un aprīkojuma nodrošināšanu atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/118)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
19.10.2006
19.10.2006

Pasākuma telpas un aprīkojuma nodrošināšana

SIA „LATEXPO”
LVL 1901,58
[13] Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku darba slodzes mērījumu veikšana, datu ievākšana, uzkrāšana un apkopošana (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/117)

 


13. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku darba slodzes mērījumu veikšana, datu ievākšana, uzkrāšana un apkopošana” atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/117)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
10.10.2006
16.10.2006 plkst.10:00

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku darba slodzes mērījumu veikšana, datu ievākšana, uzkrāšana un apkopošana

Līdz LVL 10000,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Santa Sermole, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciāliste

Tālr.: 7021804


13. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkumam „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku darba slodzes mērījumu veikšana, datu ievākšana, uzkrāšana un apkopošana” atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/117)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
16.10.2006
17.10.2006

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku darba slodzes mērījumu veikšana, datu ievākšana, uzkrāšana un apkopošana

SIA „Ernst & Young Baltic”
LVL 8448,-

Iespējamās papildu izmaksas – līdz LVL 500,-
[11] Talsu filiāles telpu kosmētiskais remonts (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/115)

 


11. NVA veic iepirkumu Talsu filiāles telpu kosmētiskajam remontam atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/115)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena Tehniskā specifikācija
04.10.2006
10.10.2006 plkst.10:00

Talsu filiāles telpu kosmētiskais remonts

Līdz LVL 2200,-
Informāciju var saņemt pie kontaktpersonas
Kontaktpersona:

Zigrīda Zepa, ERAF projektu vadītāja

Tālr.: 7021764


11. NVA paziņo par lēmuma par līguma noslēgšanu pieņemšanu iepirkuma Talsu filiāles telpu kosmētiskajam remontam atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 9.daļai. (Iepirkuma identifikācijas numurs – LM, NVA Nr. 2006/115)
Lēmuma pieņemšanas datums Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena
12.10.2006
13.10.2006

Talsu filiāles telpu kosmētiskais remonts

SIA „Klints Būve”
LVL 2195,41

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv