Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Informatīvais materiāls darba meklētājiem par darba līgumu slēgšana ar vairākiem darba devējiem

 

Ārkārtējās situācijas ietvaros aktualizējies jautājums par darba ņēmēja iespējamo nodarbinātību pie vairākiem darba devējiem, tādējādi risinot situāciju, ja vienam darba devējam nav iespēja nodarbināt darbiniekus, bet citiem vienlaikus ir darbinieku trūkums.

 

Normatīvais regulējums par darba attiecībām ar vairākiem darba devējiem

 • Darba likuma 91. pants nosaka, ka darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteiks citādi.
 • Vienlaikus Darba likuma 92. pants paredz, ka darbinieka tiesības veikt blakus darbu var ierobežot darba devējs, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši ja šāds blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi. Turklāt darba devējam strīda gadījumā ir pienākums pierādīt, ka ierobežojums veikt blakus darbu ir attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm.
 • Darba likuma 44. pantā ir noteikti izņēmuma gadījumi, kad darba līgumu var slēgt uz noteiktu laiku. Darba devēja pienākums ir pamatot nepieciešamību noslēgt darba līgumu uz noteiktu laiku. Ar pamatojumu jāsaprot ne tikai atsauce uz DL 44.pantu, bet arī konkrēti uzņēmumā pastāvošie apstākļi, kas norāda uz šādu nepieciešamību (piemēram – apstākļi, kas saistīts ar uzņēmuma darbības apjoma īslaicīgu paplašināšanos vai ražošanas apjoma pieaugumu, vai neatliekamu darbu veikšana, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā).

 

Ja darba devējs vēlas nodrošināt citu uzņēmumu ar saviem darbiniekiem
Darba devējs var rīkoties, ievērojot Darba likuma normas, proti, ja darba devējs vēlas nodrošināt citu juridisko personu ar saviem darbiniekiem līdz ārkārtējās situācijas beigām un vienlaikus saglabāt darbaspēku, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām veiksmīgi turpinātu nodarbināt darbiniekus savā uzņēmumā, darba devējs var informēt savus darbiniekus par iespēju noslēgt vēl vienu darba līgumu ar citu juridisko personu, kuras labā darbinieks pildīs savus darba pienākumus (blakus darbs).

 

Ja darba devējs vēlas nodarbināt citu uzņēmumu darbiniekus
Darba devējs, kuram krīzes ietekmē ir palielinājies ražošanas apjoms var slēgt darba līgumus ar darbiniekiem arī uz noteiktu laiku. Darba likuma 44.pantā noteikts, ka darba līgumu uz noteiktu laiku var noslēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu, ar to saprotot:

 1. sezonas rakstura darbu;
 2. darbu tādās darbības jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku, ņemot vērā attiecīgās nodarbošanās raksturu vai arī attiecīgā darba pagaidu raksturu;
 3. promesoša vai no darba atstādināta darbinieka aizvietošanu, kā arī tāda darbinieka aizvietošanu, kura pastāvīgā darba vieta kļuvusi brīva līdz brīdim, kad tiks pieņemts darbā jauns darbinieks;
 4. gadījuma darbu, kas uzņēmumā parasti netiek veikts;
 5. noteiktu pagaidu darbu, kas saistīts ar uzņēmuma darbības apjoma īslaicīgu paplašināšanos vai ražošanas apjoma pieaugumu;
 6. 6) neatliekamu darbu, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā;
 7. bezdarbniekam paredzētu algotu pagaidu vai citu darbu saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai darbu, kas saistīts ar aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu;
 8. profesionālās vai akadēmiskās izglītības iestādes izglītojamā darbu, ja tas saistīts ar sagatavošanos darbībai noteiktā profesijā vai studiju virzienā.


Uz noteiktu laiku noslēgtā darba līgumā norāda darba līguma beigu termiņu vai arī apstākļus, kas liecina par attiecīgā darba pabeigšanu.

 

Ja darbinieks vēlas strādāt papildus pie cita darba devēja (dīkstāves laikā vai papildus)
Ja šobrīd ārkārtas situācijas dēļ darbinieks nestrādā vai strādā mazāku stundu skaitu, viņš var slēgt darba līgumu ar citu darba devēju, kuram ir palielinājies darba apjoms un kuram nepieciešami darbinieki. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams obligāti izbeigt darba tiesiskās attiecības ar sākotnējo darba devēju, jo vienlaikus var pastāvēt arī vairākas darba tiesiskās attiecības.


Darbinieks var slēgt darba līgumus ar vairākiem darba devējiem ne tikai pamatojoties uz ārkārtas situāciju, bet arī citos gadījumos.

 

Kompetentā iestādes, pie kurām vērsties jautājumu gadījumā par darba tiesiskajām attiecībām, darba vidi un aizsardzību - Valsts darba inspekcija.

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv