Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NODARBINĀTO PERSONU REĢIONĀLĀS MOBILITĀTES VEICINĀŠANA

 
Pasākuma mērķis ir veicināt nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja komersants piedāvā uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 10 Aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem.

Dalība pasākumā darba devējam ir iespēja piesaistīt nepieciešamos speciālistus vakances aizpildīšanai no citām administratīvajām teritorijām.

Pasākuma mērķa grupa Nodarbinātie, kuri vienlaikus atbilst šādām prasībām:
 • līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kurš pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar Nodarbināto vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais;
 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros komersants Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
 • norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz 6 mēnešus;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas.


Kad un kur pieteikties?
Desmit darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas Nodarbinātais  iesniedz iesniegumu finanšu atlīdzības saņemšanai, kam pievienota darba devēja izziņa.
Iesniegumus var iesniegt Filiālēs:
 • klātienē visās 28 NVA Filiālēs;
 • izmantojot pasta pakalpojumus;
 • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību. Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam ne vairāk kā EUR 400.00 apmērā:
 • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai un transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ.

Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:
 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss EUR 145.00 apmērā tiek pārskaitīts piecu darba dienu laikā pēc pozitīvā lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.
 • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem tiek saņemta ikmēneša finanšu atlīdzība, kas nav lielāka par EUR 85.00 mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas;
 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši EUR 145.00 vai vairāk, tad nākamajos trīs mēnešos ikmēneša finanšu atlīdzība ir EUR 85.00;
 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par EUR 145.00 tad no pirmā mēneša faktiskajām izmaksām proporcionāli no katra mēneša tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums.   

Pasākumu finansē no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.
 
Saistošie dokumenti: Darba devēja izziņa (17.02.2016.)


Tālrunis neskaidrību gadījumā - 67021790
      

Aug pieprasījums pēc mobilitātes pabalsta.

Skatiet labas prakses piemēra video!

© Sižets no LNT raidījuma "900 sekundes", 10.10.2013

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv