Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

PASĀKUMS NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākums noteiktām personu grupām" (turpmāk - pasākums).

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.


Pasākumā iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
2. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
3. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir vecāka par 55 gadiem;
5. persona ir vecāka par 55 gadiem.

6. personai ir noteikta invaliditāte.

 

Bezdarbnieki, kuri tiek iesaistīti pasākumā, var pretendēt uz finanšu atlīdzību pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.

 

Darba devēji var būt - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:

1. Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
3. Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

 

Ja darba devējs nodarbina personu ar invaliditāti:

  • Darba algas dotāciju par normālu darba laiku, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
  • Dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita;
  • Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas);
  • Vienreizēju dotāciju izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

 

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.

Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
Viens darba vadītājs darbu vada vienlaikus ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

 

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.

 

Profesiju saraksti ar apkopotajiem bezdarbnieku pieteikumiem NVA filiālēs

Aizkraukle
 Alūksne
 Balvi
 Bauska
 Cēsis
 Daugavpils
 Dobele
 Gulbene
 Jelgava
 Jēkabpils
 Jūrmala
 Krāslava
 Kuldīga
 Liepāja
 Limbaži
 Ludza
 Madona
 Ogre
 Preiļi
 Rēzekne
 Rīga
 Saldus
 Sigulda
 Talsi
 Tukums
 Valka
 Valmiera
 Ventspils

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

Līdz Noteikumu Nr. 75 grozījumu spēkā stāšanās dienai (16.06.2015.) noslēgto līgumu ar d/d ietvaros izmantojamie dokumenti:
Nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšana

Akts par nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanu pasākumā

Informācija par bezdarbnieku darba laiku un aprēķināto bruto darba algu

Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu
Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšana

Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu pasākumā

Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un bezdarbnieku ar invaliditāti darba vadītāju darba laiku un aprēķināto bruto darba algu, asistentu pakalpojumu uzskaite un izmaksas

Informācija par bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu 2014.gada
 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv