Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „NVA un VDI starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr. NVA 2013/107_ESF)

 

186. NVA veic iepirkumu „NVA un VDI starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr. NVA 2013/107_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.12.2013.
līdz 28.12.2013. plkst.10.00
NVA un VDI starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 sk. nolikumā
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (27.12.2013.)

 

Jānis Muzikants

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „NVA un VDI starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr. NVA 2013/88_ESF)

 

174. NVA veic iepirkumu „NVA un VDI starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr. NVA 2013/88_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
08.10.2013.
līdz 29.10.2013. plkst.10.00
„NVA un VDI starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”
1.daļā - no līguma parakstīšanas brīža līdz 2014.gada 30.septembrim; 2.daļa - no līguma slēgšanas brīža līdz 2013.gada 10.decembrim un no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 30.septembrim

 Iepirkums ar 2013.gada 2.decembra iepirkuma komisijas lēmumu ir pārtraukts.

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.10.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. NVA 2013/106_ESF)

 

185. NVA veic iepirkumu „Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. NVA 2013/106_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.11.2013.
līdz 20.12.2013. plkst.10.00
Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas izlietojumam
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.12.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Pasta operators" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)” (identifikācijas Nr. NVA 2013/104_ESF)

 

184. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Pasta operators" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)” (identifikācijas Nr. NVA 2013/104_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.11.2013.
līdz 17.12.2013. plkst.11.00
Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Pasta operators" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums) no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 30.decembris

Sanita Zarāne

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Apmācību telpu un aprīkojuma noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai 2014. un 2015.gadā” (identifikācijas Nr. NVA 2013/103)

 

182. NVA veic iepirkumu „Apmācību telpu un aprīkojuma noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai 2014. un 2015.gadā” (identifikācijas Nr. NVA 2013/103)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.11.2013.
līdz 28.11.2013. plkst.10.00
Apmācību telpu un aprīkojuma noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai 2014. un 2015.gadā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.11.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.11.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/102_ESF)

 

181. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/102_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.11.2013.
līdz 27.11.2013. plkst.10.00
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūnijam

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.11.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.11.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.11.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (specializēto inspektoru apmācība)" (identifikācijas Nr.NVA 2013/100_ESF)

 

183. NVA veic iepirkumu "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (specializēto inspektoru apmācība)" (identifikācijas Nr.NVA 2013/100_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti

 

14.11.2013.

 

2013.gada 5.decembra plkst.10:00

 

 VDI specializēto inspektoru apmācība – B modulis „Būvniecība” 1 grupa (līdz 12 inspektori) saskaņā ar tehnisko specifikāciju


no līguma parakstīšanas brīža līdz 2014.gada septembrim

Iepirkums ar 06.12.2013. Iepirkuma komisijas lēmumu izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 43.punktu.

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Individuālās speciālista (psihologa) un grupu konsultācijas” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” 2.1.apakšaktivitātes mērķa grupu bezdarbniekiem”” (identifikācijas Nr. NVA 2013/99_ESF)

 

180. NVA veic iepirkumu „Individuālās speciālista (psihologa) un grupu konsultācijas” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” 2.1.apakšaktivitātes mērķa grupu bezdarbniekiem”” (identifikācijas Nr. NVA 2013/99_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.10.2013.
līdz 19.11.2013. plkst.14.00
Individuālās speciālista (psihologa) un grupu konsultācijas” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” 2.1.apakšaktivitātes mērķa grupu bezdarbniekiem no līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2014.

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (31.10.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.11.2013.)  

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Metāla un koka izstrādājumu krāsošana” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)" (identifikācijas Nr. NVA 2013/98_ESF)

 

179. NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Metāla un koka izstrādājumu krāsošana” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)" (identifikācijas Nr. NVA 2013/98_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.10.2013.
līdz 2013.gada 15.novembra plkst. 10.00
Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Metāla un koka izstrādājumu krāsošana” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums) no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.februārim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (31.10.2013.) 

 

Sanita Zarāne

fakss: 67021806

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālo tālākizglītības programmu „Grāmatvedis” un "Frizieris" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums) (identifikācijas Nr. NVA 2013/97_ESF)

 

178. NVA veic iepirkumu Profesionālo tālākizglītības programmu „Grāmatvedis” un "Frizieris" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums) (identifikācijas Nr. NVA 2013/97_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.10.2013.
līdz 2013.gada 14.novembra plkst. 10.00
Profesionālo tālākizglītības programmu „Grāmatvedis” un "Frizieris" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)
no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 15.maijam

Sanita Zarāne

tel.: 67021776

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv