Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Apavu labotājs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

211. Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Apavu labotājs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.07.2014.
2014.gada 14.augusts plkst.10:00 Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Apavu labotājs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

 

No līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.janvārim.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona:

Jānis Muzikants

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Profesionālās tālākizglītības programmu „Krāsotājs” un „Apdares darbu strādnieks” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

210. Profesionālās tālākizglītības programmu „Krāsotājs” un „Apdares darbu strādnieks” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/52_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.07.2014.
2014.gada 7.augusts plkst.10:00 Profesionālās tālākizglītības programmu „Krāsotājs” un „Apdares darbu strādnieks” īstenošana 20 (divdesmit) bezdarbniekiem pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona

 

Sanita Zarāne

Aplūkot e-pastu

 

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros

 

209. Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/48_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
08.07.2014.
2014.gada 29.jūlija plkst.10:00 Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

 

 

abām iepirkuma priekšmeta daļām no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim

 

 

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (24.07.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.07.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.07.2014.) 

Kontaktpersona

 

Sanita Zarāne

Aplūkot e-pastu

 

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Ēku siltināšana” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” ietvaros

 

208. Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Ēku siltināšana” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros (identifikācijas Nr. NVA 2014/59_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
04.07.2014.
2014. gada 25. jūlijā plkst. 10:00 Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Ēku siltināšana” īstenošana 12 (divpadsmit) bezdarbniekiem pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.07.2014.)

Kontaktpersona

 

Sanita Zarāne

Aplūkot e-pastu

 

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Starptautiskās konferences organizēšana saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”

 

207.  „Starptautiskās konferences organizēšana saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (identifikācijas Nr. NVA 2014/55_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
03.07.2014.
2014.gada 24.jūlija plkst.10:00 Valsts Darba Inspekcijas starptautiskās konferences par darba aizsardzību organizēšana

 

 

no līguma parakstīšanas brīža līdz 2014.gada 28.novembrim

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.07.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.07.2014.)

Kontaktpersona

Vita Meimere

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. NVA 2014/32 _ESF )

 

206. „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. NVA 2014/32 _ESF )
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
02.06.2014.
2014.gada 20.jūnija plkst. 10:00 „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim

 

Iepirkuma rezultāti (08.10.2014)

Iepirkuma rezultāti (02.09.2014)

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.06.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (09.06.2014.)

 Kontaktpersona – Agrita Medzvecka

 Fakss: 67021776
 E-pasts:

Aplūkot e-pastu

  

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

„Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros”

 

205. „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2014/41 _ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
02.06.2014.
2014.gada 17.jūnija plkst. 10:00 „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.06.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.06.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (09.06.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.06.2014.)

Sanita Zarāne

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Fakss: 67021806
Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju


 

„Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros”

 

204. „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2014/40 _ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
02.06.2014.
2014.gada 17.jūnija plkst. 10:00
„Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” 
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim

 

Sanita Zarāne

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Fakss: 67021806
Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju
 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

 

202. Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr. NVA 2014/39_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
16.05.2014.
līdz 2014.gada 13.jūnija plkst. 10:00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/tehnisko piedāvājumu no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.oktobrim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (30.05.2014.)

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021776

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Telpu noma Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu īstenošanai 2014.un 2015.gadam”

 

203. „Telpu noma Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu īstenošanai 2014.un 2015.gadam”
(identifikācijas Nr. Nr. NVA 2014/45_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
23.05.2014.
2014.gada 9.jūnija plkst.10:00
Telpu noma Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu īstenošanai 2014.un 2015.gadam

no 2014.gada jūnija līdz 2015.gada 31.decembrim

 

Anna Stinkeviča

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Dace Akmentiņa

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

fakss: 67021776 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv