Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

„Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” un atbalsta pasākuma „Neformālās izglītības programmu īstenošana

 

219. „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” un atbalsta pasākuma „Neformālās izglītības programmu īstenošana" ietvaros Iepirkuma identifikācijas Nr. -  NVA 2014/80_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.10.2014.
2014. gada 4. novembris plkst. 10:00 „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” un atbalsta pasākuma „Neformālās izglītības programmu īstenošana" ietvaros

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

Nolikums
1.pielikums
(precizēts ar 17.10.2014 iepirkuma komisijas lēmumu) 2.pielikums

3.pielikums(precizēts ar 17.10.2014 un 22.10.2014. iepirkuma komisijas lēmumu)

4.pielikums

 

 

 

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.10.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.10.2014.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.10.2014.)  

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
„Neformālās izglītības transportlīdzekļu vadītāju izglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”

 

218. „Neformālās izglītības transportlīdzekļu vadītāju izglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” Iepirkuma identifikācijas Nr. -  NVA 2014/78_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.09.2014.
2014.gada 24.oktobris plkst.10:00 „Neformālās izglītības transportlīdzekļu vadītāju izglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

 

Nolikums

(PRECIZĒTS ar 15.10.2014.,21.10.2014. iepirkuma komisijas lēmumu)
1. pielikums

(precizēts ar 15.10.2014. iepirkuma komisijas lēmumu)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

(precizēts ar 02.10.2014 un 14.10.2014. iepirkuma komisijas lēmumu)

 

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.10.2014.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.10.2014.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.10.2014.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (09.10.2014.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.10.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.10.2014.)  

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Nosaukums: – „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”.

 

217. „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/77_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
19.09.2014.
2014.gada 9.oktobra plkts.12:00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”.

 

 

iepirkuma priekšmeta 1. – 5.daļai – no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 28.novembrim,


iepirkuma priekšmeta 6.daļai - no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 12.decembrim.

 

Nolikums

(Nolikums precizēts ar 29.09.2014. iepirkumu komisijas lēmumu).

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.09.2014.)

 

Kontaktpersona:

Vita Meimere

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Profesionālās tālākizglītības izglītības programmu ar iegūstamo kvalifikāciju „Konditors” un „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

216. Profesionālās tālākizglītības izglītības programmu ar iegūstamo kvalifikāciju „Konditors” un „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/76_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.09.2014.
2014.gada 26.septembris plkst.10:00 Profesionālās tālākizglītības izglītības programmu ar iegūstamo kvalifikāciju „Konditors” un „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30. aprīlim.

 

Nolikums

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

 

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

215. Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”, Identifikācijas Nr.: NVA 2014/75_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.08.2014.
2014.gada 17.septembris plkst.10:00 Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”,
Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

 

no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.novembrim (saskaņojot ar pasūtītāju).

 

Nolikums

 

 

Kontaktpersona:

Vita Meimere

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros

 

216. Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros (Identifikācijas Nr.: NVA 2014/71_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.08.2014.
2014.gada 12.septembris plkst.10:00 Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros

 

 

no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

(pielikumi precizēti ar 28.08. IK lēmumu)

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (09.09.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.08.2014.) 

 

Kontaktpersona:

Vita Meimere

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

215. Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/70_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.08.2014.
2014.gada 12.septembris plkst.10:00  Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.janvārim

 

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
– Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

 

214. Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/68_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.08.2014.
2014.gada 3.septembra plkst.10:00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/tehnisko piedāvājumu

 

 

no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 28.novembrim

 

 

Nolikums (precizēts 25.08.2014)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.08.2014.)

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.09.2014.) 

 

 

Kontaktpersona:

Agrita Medzvecka

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

 

213. Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/64_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.07.2014.
2014.gada 19.augusta plkst.10:00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/tehnisko piedāvājumu

 

 

no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 28.novembrim

 

 

 

 

Kontaktpersona:

Agrita Medzvecka

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Apsardzes darbs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/62_ESF)

 

212. Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Apsardzes darbs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/62_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.07.2014.
2014.gada 15.augusts plkst.10:00 Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Apsardzes darbs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/62_ESF)

 

 

No līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 15.novembrim.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona:

Jānis Muzikants

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv