Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs 

226. "Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/11_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.04.2015.
2015.gada 30.aprīļa plkst.10:00 Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumu nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” organizētajos pasākumos, tai skaitā bezdarbnieku profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveide, neformālās izglītības ieguve, apmācība pie darba devēja, iesaistītajiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju. no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums 

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (27.04.2015.)

 

Kontaktpersona:

Agrita Medzvecka

Aplūkot e-pastu
„Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas"

 

225. „Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas "D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D1" īstenošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/6_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
01.04.2015.
2015. gada
22. aprīļa
plkst. 10.00
„D” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „D1” kategoriju
No iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Kontaktpersona:

Agrita Medzvecka,

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
„Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem”,

 

223. „Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem”, Identifikācijas Nr. NVA 2014/87_ESF.

 

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
23.12.2014.

2015.gada 21.janvāris plkst. 10:00

(precizēts 13.01.2015)

Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju izglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” atbilstoši Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķim „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” noteiktajam. Lai paaugstinātu bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū, apgūstot nepieciešamās sistematizētas sociālās un profesionālās pamata prasmes, Pasākuma ietvaros Pasūtītājs īsteno neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvi, izmantojot kuponu metodi, Identifikācijas Nr. NVA 2014/87_ESF

 

 

no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim

 

Nolikums

(precizēts 13.01.2015)

1.pielikums 

2.pielikums 

(precizēts 13.01.2015)

3.pielikums

4.pielikums 


 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.01.2015.)  

 

Kontaktpersona:

Jānis Muzikants

 

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

„Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/83_ESF

 

225. „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/83_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
01.12.2014.
2014.gada 22.decembra plkst.10:00 Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras) īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” (ar izmaiņām, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmumu Nr.29 24 §) atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” ietvaros, kas ir sadalīts 36 daļās atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) pielikumam

 

no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim

  Nolikums  (precizēts 16.12.2014)

1.pielikums (precizēts 03.12.2014)

2.pielikums (precizēts 03.12.2014)

3.pielikums(precizēts 03.12.2014)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.12.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.12.2014.)
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.12.2014.)

 

Kontaktpersona:

Agrita Medzvecka

 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
„Surdotulku pakalpojumu sniegšana”, Iepirkuma identifikācijas nr. - NVA 2014/89_ESF

 

225. „Surdotulku pakalpojumu sniegšana”, Iepirkuma identifikācijas nr. - NVA 2014/89_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.11.2014.
2014.gada 19.decembris plkst.10:00 „Surdotulku pakalpojumu sniegšana”, Iepirkuma identifikācijas numurs NVA 2014/89_ESF

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz brīdim, kad apmaksātā līguma summa sasniedz kopējo līguma summu, bet ne ilgāk par 2015.gada 31.decembri.

Nolikums

 

 

Kontaktpersona:

Vita Meimere

 

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
„Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana”, Iepirkuma identifikācijas nr. - NVA 2014/84_ESF

 

224. „Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas nr. - NVA 2014/84_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.11.2014.

2014.gada 12.decembris, plkst. 10:00

(precizēts ar 02.12.2014 iepirkuma komisijas lēmumu)

„Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana”, Iepirkuma identifikācijas nr. - NVA 2014/84_ESF

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 31.decembrim

 

Nolikums

(precizēts ar 02.12.2014 iepirkuma komisijas lēmumu)

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.12.2014.) 

 

Kontaktpersona:

Vita Meimere

 

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Neformālās izglītības programmas

 

223. Neformālās izglītības programmas "Zviedru valoda (ar priekšzināšanām)" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” un atbalsta pasākuma „Neformālās izglītības programmu īstenošana” ietvaros, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/88_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.11.2014.
2014.gada 12.decembris plkst.10:00

Neformālās izglītības programmas "Zviedru valoda (ar priekšzināšanām)" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” un atbalsta pasākuma „Neformālās izglītības programmu īstenošana” ietvaros, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/88_ESF

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 16.martam

 

Nolikums (precizēts 22.11.2014, 02.12.2014)

1.pielikums (precizēts 22.11.2014, 02.12.2014

2.pielikums 

3.pielikums (precizēts 22.11.014

4.pielikums 

 

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne

 

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Frizieris” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/85_ESF

 

222. Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Frizieris” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/85_ESF

 

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.11.2014.
2014.gada 27.novembris plkst.10:00 Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Frizieris” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/85_ESF

 

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 30.aprīlim.

 

 

Nolikums

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.11.2014.) 

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne

 

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/82_ESF

 

221. „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/82_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.10.2014.
2014.gada 24.novembris plkst.10:00 „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” ietvaros”

 

 

no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

Nolikums

1.pielikums (precizēts 19.11.2014

2.pielikums 

3.pielikums (precizēts 19.11.2014

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (19.11.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.11.2014.) 

Kontaktpersona:

Anna Stinkeviča

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Pasta operators” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

220. Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Pasta operators” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros, Iepirkuma identifikācijas Nr. - NVA 2014/81_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.10.2014.
2014.gada 13.novembris plkst.10:00 Profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju „Pasta operators” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 ietvaros

 

 

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 30.aprīlim.

 

Nolikums

1.pielikums 

2.pielikums 

3.pielikums 

 

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

         

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv