Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

78. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”


(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/90_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 16.11.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 30.novembrim, plkst.10.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās: 
VDI darbinieku apmācība, esošo B moduļu apmācības pilnveide, jaunu B moduļu izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts šādās daļās:
1.daļa - „Esošo B moduļu pilnveide” – Būvniecība;
2.daļa - „Esošo B moduļu pilnveide” – Metālapstrāde;
3.daļa - „Esošo B moduļu pilnveide” – Pārtikas ražošana;
4.daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” – Kokapstrāde;
5.daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” – Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana;
6.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – pilnveidotā B moduļu tēma “Būvniecība”;
7.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – pilnveidotā B moduļu tēma “Metālapstrāde”;
8.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – pilnveidotā B moduļu tēma “Pārtikas ražošana”;
9.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – izstrādātā B moduļu tēma “Kokapstrāde”;
10.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – izstrādātā B moduļu tēma “Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
1., 2., 3. iepirkuma priekšmeta daļām – no līguma slēgšanas brīža līdz 2011.gada 29.decembrim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
4., 5. iepirkuma priekšmeta daļām - no līguma slēgšanas brīža līdz 2012.gada 30.jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
6., 7., 8., 9., 10.iepirkuma priekšmeta daļām - no 2011.gada 29.decembra līdz 2013.gada 31.martam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.


NVA veic iepirkumu "Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pakalpojumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāte) mērķa grupu bezdarbniekiem"

 


81. NVA veic iepirkumu "Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pakalpojumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāte) mērķa grupu bezdarbniekiem"


(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/87_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 24.11.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 8.decembrim, plkst.10.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās: 
Psihoterapeita pakalpojuma sniegšana Latgales un Vidzemes reģionos:
1.daļa – Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Balvos;
2. daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Daugavpilī;
3.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Krāslavā;
4.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Ludzā;
5.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Preiļos;
6.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Rēzeknē;
7.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Alūksnē;
8.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Cēsīs;
9.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Gulbenē;
10.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Madonā;
11.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Valkā;
12.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Valmierā.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš abām iepirkuma priekšmeta daļām: 
  no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.jūnijam
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmas „B” kategorijas autovadītājs” apguves organizēšana NVA Tukuma filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

 

80. NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmas „B” kategorijas autovadītājs” apguves organizēšana NVA Tukuma filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/92_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
23.11.2011
07.12.2011. plkst.10.00
 Neformālās izglītības programmas „B” kategorijas autovadītājs” apguves organizēšana NVA Tukuma filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2012.gada 29.februārim
Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Ķīmisko procesu tehniķis” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)

 

79. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Ķīmisko procesu tehniķis” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/91_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
16.11.2011
01.12.2011. plkst.10.00
 Profesionālās tālākizglītības programmas „Ķīmisko procesu tehniķis” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2012.gada 30.jūnijam
Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”

 

75. NVA veic iepirkumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”


(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/85)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 27.10.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 10.novembrim, plkst.12.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās: 
1. daļa - Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana (kurss);
2. daļa - Valsts valodas prasmju attīstīšana;
3. daļa - Lietišķās rakstības prasmes;
4. daļa - Mācīties kā jāmācās;
5. daļa - Darbs ES institūcijās un starptautiskās organizācijās – iespējas, pieteikšanās un sagatavošanās atlases konkursa kārtām;
6. daļa - Pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās, sevis pasniegšana;
7.daļa - Komercdarbības pamati;
8.daļa - Grāmatvedība un nodokļi komercdarbībā;
9.daļa - Psiholoģiskās barjeras noņemšana cittautiešiem apgūstot valsts valodu;
10.daļa - E-pakalpojumu lietošana (īstenotājam jānodrošina tehniskais aprīkojums);
11.daļa - Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu veidošanu (kurss);
12.daļa - Mācīšanās un darba meklēšanas motivācija - veiksmīgas konkurētspējas pamats;
13.daļa - Dzīvei noderīgas iemaņas (kurss);
14.daļa - Sarunu vadīšana un argumentācijas māksla;
15.daļa - Publiskās uzstāšanās prasmju veidošana;
16.daļa - Pārdotprasmes pamati;
17.daļa - Dzīvei noderīgas iemaņas (seminārs);
18.daļa - Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu veidošanu (seminārs);
19.daļa - NVO dibināšana un darbība;
20.daļa - Kā efektīvi atrast darbu - psiholoģiskās barjeras pārvarēšana, darba meklēšana, darba piedāvājuma izvērtēšana un darba attiecību uzsākšana;
21.daļa - Kā sagatavoties darba intervijai;
22.daļa - Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā - sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā;
23.daļa - Prasmes strādāt pārmaiņu apstākļos;
24.daļa - Konflikts un efektīva saskarsme;
25.daļa - Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana (seminārs);
26.daļa - Sociālie kontakti jauniešiem;
27.daļa - Pašnodarbinātās personas tiesiskie jautājumi;
28.daļa - Ievads komercdarbības uzsākšanai, darījumu veidi;
29.daļa - Biznesa plāna izveides pamati komercdarbības uzsākšanai;
30.daļa - Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi pašnodarbinātām personām;
31.daļa - Mikrouzņēmumu dibināšana, attīstība un tiesības;
32.daļa - Kā gūt panākumus tīkla mārketingā;
33.daļa - CV un pieteikuma vēstules sagatavošana, vakanču portālu izmantošana;
34.daļa - Emocionālā inteliģence;
35.daļa - Kā jaunietim pelnīt;
36.daļa - Sociālās tiesības;
37.daļa - Darba tiesības;
38.daļa - Darba aizsardzība;
39.daļa - Kas jāzina meklējot darbu ārpus Latvijas;
40.daļa - Stress un tā pārvarēšana;
41.daļa - Lietišķā etiķete;
42.daļa - Darba attiecības starpkultūru vidē;
43.daļa - Psihologs;
44.daļa – Jurists;
45.daļa - Sociālais darbinieks;
46.daļa - Maksātnespējas konsultants;
47.daļa - Biznesa plāna konsultants;
48.daļa – Kredītu un nodokļu konsultants.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
2012.gada 31.decembris
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu Profesionālās pilnveides programmu īstenošanai ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/88_ESF)

 

77. NVA veic iepirkumu Profesionālās pilnveides programmu īstenošanai ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/88_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
04.11.2011
21.11.2011. plkst.12.00
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros

Līdz 2013.gada 31.decembrim
Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

74. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”


(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/83_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 26.10.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 9.novembrim, plkst.12.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās: 
1.daļa - „Starptautiskie revīzijas standarti”;
2.daļa - „Apmācības programmu izveide”;
3.daļa - „Atvaļinājuma tiesiskais pamatojums, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums un darba samaksas jautājumi valsts budžeta iestādēs”;
4.daļa - „Pamatlīdzekļi, ātri nolietojamais inventārs un krājumi valsts budžeta iestādēs, kļūdas, no kurām izvairīties, uzskaitot pamatlīdzekļus”;
5.daļa - „Norēķini ar debitoriem un kreditoriem. Uzkrājumi nedrošiem un šaubīgiem parādiem, uzkrājumi iespējamām saistībām valsts budžeta iestādēs”;
6.daļa - „Budžeta finanšu plānošana”;
7.daļa - „Budžetu izdevumu klasifikāciju piemērošana atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;
8.daļa - „Karjeras konsultantu apmācība darbam ar NVA karjeras konsultāciju atbalsta metodikām”;
9.daļa - „Darba devēju vajadzību izzināšanas metodes”;
10.daļa - „Profesionālā ētika”;
11.daļa - „Efektīva personāla vadīšanas stratēģija”.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
1.- 8. iepirkuma priekšmeta daļām – no 2011.gada novembra līdz 2012.gada decembrim;
9.-11. iepirkuma priekšmeta daļām - no 2011.gada novembra līdz 2013.gada oktobrim.

 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

 

76. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/86_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.10.2011
14.11.2011. plkst.10.00
 Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2012.gada 30.aprīlim
Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmas „F” kategorijas traktortehnikas „Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” apguves organizēšana NVA Ludzas filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

 

73. NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmas „F” kategorijas traktortehnikas „Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” apguves organizēšana NVA Ludzas filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/80_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
21.10.2011
04.11.2011. plkst.10.00
 Neformālās izglītības programmas „F” kategorijas traktortehnikas „Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” apguves organizēšana NVA Ludzas filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2011.gada 23.decembrim
Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Jogas speciālists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)

 

72. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Jogas speciālists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/81_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
18.10.2011
02.11.2011. plkst.10.00
 Profesionālās tālākizglītības programmas „Jogas speciālists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2012.gada 15.jūnijam
Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv