Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

“Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/57_ESF)

 

254.“Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/57_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.11.2016.

līdz 2016.gada 21.decembrim, plkst.10:00

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 22.decembrim, plkst. 10:00 

Veselības pārbaužu (arodārsta un ārstu-speciālistu konsultācijas) nodrošināšana mērķa grupas bezdarbniekiem
no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk par 2019.gada 30.jūniju

Nolikums (Precizēts ar IK 06.12.2016. lēmumu) 

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.12.2016.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (13.12.2016.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (16.12.2016.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (19.12.2016.)

 

Kontaktpersona:

Aija Trizna, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


„Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/55_ESF)

 

253.„Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/55_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.11.2016.
2016.gada 16.decembris, plkst.14:00 Periodiskās apmācības autovadītājiem (kods 95)
1. ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim;

2. ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

 


Iepirkuma rezultāti  

 

Kontaktpersona:

Iveta Raubena, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


„Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/53_ESF)

 

252.„Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/53_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.11.2016.
2016.gada 22.decembris, plkst.10:00 Ergoterapeitu (medicīnas speciālistu) pakalpojumu nodrošināšana pasūtītāja īstenotajā ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 (turpmāk - JG projekts) pasākuma ietvaros.
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums


 


 

Kontaktpersonas:

Elīnu Bērziņa, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


Narkologa atzinuma saņemšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/51-ESF)

 

251.Narkologa atzinuma saņemšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/51-ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.10.2016.
līdz 2016.gada 21.novembrim plkst. 10:00 Narkologa atzinuma saņemšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. decembrim;

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

 

 


 


 

Kontaktpersonas:

Tatjana Mētriņa, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

Ineta Upeniece, e-pasts:

Aplūkot e-pastu


„Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/50)

 

250. „Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/50
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.10.2016.
2016.gada 16. novembrim, plkst.10:00 Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 


 


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.11.2016.)

 

Kontaktpersona

Sintija Fengāne,
e-pasts:
Aplūkot e-pastu


"Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām." Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/40_ESF

 


249. „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/40_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.09.2016.
2016.gada 17.oktobris, plkst.14:00
Periodiskās apmācības autovadītājiem (kods 95)
1. ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim;
 
2. ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 30. jūnijam.

 Nolikums (precizēts 10.10.2016)

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums


 

  

Ar 2016. gada 19. oktobra iepirkuma komisijas lēmumu, iepirkums visās 28 daļās ir izbeigts bez rezultāta. 

 

Kontaktpersona

Iveta Raubena,

e-pasts:

Aplūkot e-pastu

„NVA darbinieku apmācības (kapacitātes stiprināšanai)” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/37_ESF

 


248. „NVA darbinieku apmācības (kapacitātes stiprināšanai)” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/37_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.08.2016.
2016.gada 23.septembris plkst.10:00
(Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 30.septembrim)
NVA darbinieku apmācības (kapacitātes stiprināšanai)
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 31.augustam;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.augustam;
Iepirkuma priekšmeta 3.daļā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim.

Nolikums (precizēts ar IK 22.09.lēmumu)

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums (precizēts ar IK 22.09.lēmumu)

6.pielikums

 

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.09.2016.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.09.2016.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.09.2016.) 

 

Kontaktpersonas

Eva Lapsiņa,

e-pasts:

Aplūkot e-pastu

„Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/35_ESF

 

247. „Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/35_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.07.2016.
2016.gada 16.augusts, plkst.10:00 Telpu noma individuālām konsultācijām un grupu nodarbībām.

1.iepirkuma daļai no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 31.maijam

 

        2-7.iepirkuma daļai no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

Nolikums
 

Kontaktpersona:

Dzintra Busenberga, e-pasts:
Aplūkot e-pastu


„Veselības pārbaudes” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ID Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/30_ESF

 

246. „Veselības pārbaudes” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ID Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/30_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.06.2016.
2016.gada 25.jūlijs, plkst.10:00 Veselības pārbaužu (arodārsta un ārstu-speciālistu konsultācijas) nodrošināšana mērķa grupas bezdarbniekiem no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.jūnijam

Nolikums (precizēts ar Iepirkuma komisijas 2016.gada 20.jūlija lēmumu.)

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.07.2016.) 

 

Kontaktpersonas

Kontaktpersona – Dzintra Busenberga, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
(organizatoriskos jautājumos)
Kontaktpersona – Antra Peha, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
(jautājumos, kas skar tehnisko specifikāciju)
„Semināru darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām, sociālo dienestu darbiniekiem un vakanču gadatirgu organizēšanas pakalpojumi ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/28_ESF

 

245. „Semināru darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām, sociālo dienestu darbiniekiem un vakanču gadatirgu organizēšanas pakalpojumi ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/28_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.06.2016.
2016.gada 22.jūlijs, plkst.10:00 Semināru darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām, sociālo dienestu darbiniekiem kā arī vakanču gadatirgu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros. no līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 31.decembrim

Nolikums precizēts ar IK 07.07.2016. lēmumu

1.pielikums

precizēts ar IK 07.07.2016. lēmumu

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

precizēts ar IK 07.07.2016. lēmumu

5.pielikums

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (18.07.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.07.2016.)

 

Kontaktpersonas

Diāna Meiere – Auziņa, e-pasts:
Aplūkot e-pastu

Agnese Rone, e-pasts:
Aplūkot e-pastu

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv