Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/20_ESF)

 

100. NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/20_ESF)

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
08.05.2012
22.05.2012. plkst.12.00
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.decembrim

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/23_ESF)

 

102. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) (Iepirkuma identifikācijas numurs  - NVA 2012/23_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.05.2012
24.05.2012. plkst.12.00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts10 (desmit) daļās:
1. daļa – Konfliktoloģija;
2. daļa – Organizācijas darbības analīze un plānošana;
3. daļa – Efektīva vadītāja ABC;
4. daļa – Publikāciju veidošana un noformēšana;
5. daļa – Klientu apkalpošanas prasmes – praktikums;
6. daļa – Administratīvā procesa pamati;
7. daļa – KVS pamatprincipi un risku vadība. NVA pakalpojumu kvalitātes
novērtēšana un pilnveidošanas iespējas;
8. daļa – Eiropas Savienības fondu vadība, uzraudzība un kontrole;
9. daļa – Eiropas fondu risku vadība un audits;
10.daļa – Iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības un tās izveidošanas, uzraudzības
un uzlabošanas kārtība tiešās pārvaldes iestādēs.

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada jūnijam

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/21_ESF)

 

101. NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/21_ESF)


Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
08.05.2012
22.05.2012. plkst.12.00
Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 4.punktā norādīto neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" (PROJEKTS "MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI NODARBINĀTĀM PERSONĀM" (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001))
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.decembrim

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/10_ESF)

 

99. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/10_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.04.2012
08.05.2012. plkst.10.00
Jauna B moduļa izstrāde VDI inspektoru apmācībai un VDI specializēto inspektoru apmācība izstrādātajā B moduļa tēmā, kas sadalīts šādās iepirkuma priekšmeta daļās:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - „Jauna B moduļa izstrāde” – tēma „Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – izstrādātajā B moduļa tēmā „Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļai - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 31.jūlijam;
iepirkuma priekšmeta 2.daļai - no 2012.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.aprīlim, saskaņojot ar pasūtītāju.

 • Nolikums Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 27.aprīļa lēmumu tika veikti precizējumi iepirkuma nolikuma tekstā.
   

 Iepirkums ar 10.05.2012. iepirkuma komisijas lēmumu ir izbeigts bez rezultāta.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021723     

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmu „SPA administrators”, „Kosmētiķis” un „Masieris” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/13_ESF)

 

96. NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmu „SPA administrators”, „Kosmētiķis” un „Masieris” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/13_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.03.2012
16.04.2012. plkst.10.00

„Profesionālo tālākizglītības programmu „SPA administrators”, „Kosmētiķis” un „Masieris” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros”
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 31.oktobrim

 • Nolikums Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 11.aprīļa lēmumu ir veikti precizējumi iepirkuma nolikuma 3.pielikuma 3.1.punktā.
   

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021723     

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmu „Jogas speciālists”, „Frizieris” un „Tilta celtņu operators” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/18_ESF)

 

97. NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmu „Jogas speciālists”, „Frizieris” un „Tilta celtņu operators” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/18_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.03.2012
18.04.2012. plkst.10.00

„Profesionālo tālākizglītības programmu „Jogas speciālists”, „Frizieris” un „Tilta celtņu operators” īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros”
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 31.oktobrim

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021723     

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/17_ESF)

 

95. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/17_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.03.2012
16.04.2012. plkst.10.00
„Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 5 daļās:
1.daļa - „Personas datu tiesiskā aizsardzība”;
2.daļa – „Emocionālo labklājību veicinoša darba vide”;
3.daļa – „Komunikācija ar medijiem”;
4.daļa – „Komunikācijas prasmju attīstīšana darbā ar sadarbības partneriem”;
5.daļa – „Kvalitātes vadības sistēmas auditors”.
no līguma noslēgšanas līdz 2012.gada decembrim

 • Nolikums
   Pamatojoties uz komisijas 2012.gada 30.marta lēmumu tika veikti precizējumi nolikuma 31.1.1.punktā
   

 

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836      

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2012/12)

 

94. NVA veic iepirkumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi”

(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2012/12)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 22.03.2012.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2012. gada 10.aprīlim, plkst.10.00

 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts 26. daļās:
1. daļa - Valsts valodas prasmju attīstīšana;
2. daļa - Darbs ES institūcijās un starptautiskās organizācijās – iespējas, pieteikšanās un sagatavošanās atlases konkursa kārtām;
3. daļa - Pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās, sevis pasniegšana;
4. daļa - Psiholoģiskās barjeras noņemšana cittautiešiem apgūstot valsts valodu;
5. daļa - Dzīvei noderīgas iemaņas (kurss);
6. daļa - Sarunu vadīšana un argumentācijas māksla;
7.daļa - Dzīvei noderīgas iemaņas (seminārs);
8.daļa - NVO dibināšana un darbība;
9.daļa - Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā - sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā;
10.daļa - Prasmes strādāt pārmaiņu apstākļos;
11.daļa - Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana;
12.daļa - Sociālie kontakti jauniešiem;
13.daļa - Pašnodarbinātās personas tiesiskie jautājumi;
14.daļa - Kā gūt panākumus tīkla mārketingā;
15.daļa - CV un pieteikuma vēstules sagatavošana, vakanču portālu izmantošana;
16.daļa - Kā jaunietim pelnīt;
17.daļa - Sociālās tiesības;
18.daļa - Kas jāzina meklējot darbu ārpus Latvijas;
19.daļa - Lietišķā etiķete;
20.daļa - Darba attiecības starpkultūru vidē;
21.daļa - Psihologs;
22.daļa - Jurists;
23.daļa - Sociālais darbinieks;
24.daļa - Maksātnespējas konsultants;
25.daļa - Biznesa plāna konsultants;
26.daļa - Kredītu un nodokļu konsultants.

 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
līdz 2012.gada 31.decembrim
 
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

92. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/3_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.03.2012
30.03.2012. plkst.10.00
„Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

no 2012.gada marta līdz 2012.gada decembrim Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 22.marta lēmumu tika veikti precizējumi iepirkuma dokumentos – nolikuma tekstā un tehniskajā specifikācijā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts - piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 30.martam, plkst.10:00.

 

Jānis Muzikants

Fakss: 67021723     

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi” saskaņā ar Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” un ESF projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001.” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/15_ESF)

 

93. NVA veic iepirkumu „Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi” saskaņā ar Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” un ESF projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001.” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/15_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.03.2012
05.04.2012. plkst.10.00
„Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi” saskaņā ar Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” un ESF projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001.” ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 5 daļās:
1.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā.
2.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Latgales reģionā.
3.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Vidzemes reģionā.
4.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Kurzemes reģionā.
5.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā.

Līdz 2013.gada 31.decembrim 

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836      

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv