Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

„Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/24_ESF)

 

110. NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”.  (Identifikācijas Nr. NVA 2012/24_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
06.07.2012
2012.gada 20.jūlijs plkst. 10:00.
Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) Aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās atbilstoši iepirkuma Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) pielikumam.

CPV kods – 80400000 – 8 (24.kategorija).
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma parakstīšanas brīža līdz 2014.gada decembrim, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/35_ESF)

 

Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 10.jūlija sēdes lēmumu, tika veikti grozījumi iepirkuma nolikuma 28.2.4.apakšpunktā.

 

109. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/35_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
03.07.2012
20.07.2012. plkst.10.00

VDI darbinieku apmācība „Tiesu prakse” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

 

CPV kods – 80400000-8.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma parakstīšanas brīža līdz 2012.gada decembrim, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju


 

Jānis Muzikants

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/34_ESF)

 

108. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/34_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
03.07.2012
19.07.2012. plkst.10.00
VDI darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 2 (divās) daļās:
1.    daļa – Saskarsmes prasmes;
2.    daļa - Saskarsmes prasmes (telefonkonsultantiem).
no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada oktobrim, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju.


 

Jānis Muzikants

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 3.kārta”, Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/37_ESF)

 

107. NVA veic iepirkumu „Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 3.kārta”, Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/37_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.06.2012
11.07.2012. plkst.10.00
Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” (Nr. 1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001) ietvaros izstrādātajai apmācību programmai  2012.gada 30.novembris

Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 2.jūlija sēdes lēmumu, tika veikti grozījumi iepirkuma nolikuma 21.4.2.apakšpunktā

 2012.gada 19.jūlija sēdē iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu "Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība - 3.kārta"(Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001) ietvaros (identifikācijas numurs NVA 2012/37_ESF) bez rezultāta.

 

Nataļja Lipina

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/33_ESF)

 

106. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/33_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.06.2012
04.07.2012. plkst.10.00
Jauna B moduļa izstrāde VDI inspektoru apmācībai un VDI specializēto inspektoru apmācība izstrādātajā B moduļa tēmā, kas sadalīts šādās iepirkuma priekšmeta daļās:
1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - „Jauna B moduļa izstrāde” – tēma „Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”
2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – izstrādātajā B moduļa tēmā „Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”.
iepirkuma priekšmeta 1.daļai - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 31.oktobrim;
iepirkuma priekšmeta 2.daļai - no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.oktobrim, saskaņojot ar pasūtītāju.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/26_ESF)

 

105. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/26_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
08.06.2012
28.06.2012. plkst.12.00
"Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" no līguma noslēgšanas līdz 2014.gada 31.decembrim

Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 22.jūnija lēmumu tika veikti precizējumi Nolikuma 7.1. punktā un Tehniskās specifikācijas 3.1.16., 3.1.22. un 3.1.23. punktos. Iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2012. gada 28. jūnijam plkst. 12:00.

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/25_ESF)

 

104. NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/25_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
08.06.2012
28.06.2012. plkst.12.00
"Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" no līguma noslēgšanas līdz 2014.gada 31.decembrim

 Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 22.jūnija lēmumu tika veikti precizējumi Nolikuma 7.1. punktā un Tehniskās specifikācijas 3.1.14., 3.1.20. un 3.1.21. punktos. Iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2012. gada 28. jūnijam plkst. 12:00.

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Skurstenslauķis” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/30_ESF)

 

Ar 09.07.2012. iepirkuma komisijas lēmumu iepirkums „Profesionālās tālākizglītības programmas „Skurstenslauķis” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/30_ESF , izbeigts bez rezultāta.


107. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Skurstenslauķis” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/30_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
21.06.2012
05.07.2012. plkst.10.00
„Profesionālās tālākizglītības programmas „Skurstenslauķis” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” no 2012.gada jūlija līdz 2012.gada oktobrim

Anna Tarlapa

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi ESF projektu ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/5_ESF)

 

98. NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi ESF projektu ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/5_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.04.2012
28.04.2012. plkst.10.00

„Surdotulku pakalpojumi ESF projektu ietvaros”
nolikuma 4.1. punktā noteiktais Pakalpojums – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.jūnijam;
nolikuma 4.2. – 4.6.punktā noteiktais Pakalpojums – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.decembrim

Ar 2012.gada 11.jūnija iepirkuma komisijas lēmumu ir pārtraukts iepirkums „Surdotulku pakalpojumi ESF projektu ietvaros”.

 

Lāsma Zaķe

Fakss: 67021804     

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/28_ESF)

 

103. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.”  (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/28_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.05.2012
19.06.2012. plkst.12.00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju,ir sadalīta 9 daļās:
1.    daļa – Tiesvedība administratīvajā tiesā;
2.    daļa – Telefonsarunu psiholoģija;
3.    daļa – Netradicionālās reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas;
4.    daļa – Mentorings un coachings – veiksmīgā vadītāja pamatprasmes un metodes;
5.    daļa – Stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse;
6.    daļa – Ietekmējošā komunikācija;
7.    daļa - Argumentācija masu medijos;
8.    daļa - Organizācijas korporatīvās kultūras veidošana un vadīšana;
9.    daļa - Iekšējo normatīvo aktu jaunrade.
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada jūnijam

  • Nolikums Pamatojoties uz komisijas 2012.gada 6.jūnija lēmumu tika veikti grozījumi nolikuma 8., 28.1.3. un 28.2.2. punktos, 4. daļas tehniskajā specifikācijā un piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 19.06.2012.

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv