Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/70_ESF)

 

122. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/70_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.11.2012
2012.gada 30.novembris plkst. 10:00.

Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)


no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.maijam

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/65_ESF)

 

120. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/65_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.11.2012
2012.gada 21.novembris plkst. 10:00.

Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)


no  2012.gada 4. ceturkšņa līdz 2013.gada 2. ceturksnim

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Atkarības slimību ārstniecība pēc Minesotas 12 soļu programmas medicīniskās tehnoloģijas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/62_ESF)

 

118. NVA veic iepirkumu „Atkarības slimību ārstniecība pēc Minesotas 12 soļu programmas medicīniskās tehnoloģijas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/62_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.10.2012
2012.gada 12.novembris plkst. 10:00.

Atkarības slimību ārstniecība pēc Minesotas 12 soļu programmas medicīniskās tehnoloģijas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001) „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros


ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/55_ESF)

 

117. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/55_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.10.2012
2012.gada 26.oktobris plkst. 10:00.

„Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros"


no 2012.gada oktobra līdz 2013.gada martam
  • Nolikums Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 23.oktobra lēmumu ir veikti precizējumi iepirkuma (NVA 2012/55_ESF) nolikuma 22.punktā

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/54_ESF)

 

116. NVA veic iepirkumu „Starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/54_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.09.2012
2012.gada 19.oktobris plkst. 10:00.

Starptautisko pasākumu organizēšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”


no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 28.decembrim
  • Nolikums pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 11.oktobra lēmumu, precizēts nolikums

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”" (Identifikācijas Nr. NVA 2012/48_ESF)

 

115. NVA veic iepirkumu "Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”" (Identifikācijas Nr. NVA 2012/48_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.09.2012
2012.gada 9.oktobrim plkst. 10:00.
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 12 (divpadsmit) daļās:
1. daļa - Personas datu tiesiskā aizsardzība;
2. daļa - Netradicionālās reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas;
3. daļa - Mentorings un coachings – veiksmīgā vadītāja pamatprasmes un metodes;
4. daļa - Publikāciju veidošana un noformēšana;
5. daļa - Sarunu veidošana ar medijiem (praktikums);
6. daļa - Sertificēts informācijas drošības vadītājs (CISM sertifikāts);
7. daļa - Informācijas sistēmu izstrādes nodevumu testēšanas pamati;
8. daļa - Biznesa analīzes kurss (CBAP metodoloģija);
9. daļa - Darba tirgus ekonomikas pamati, darba tirgus politikas īstenošana krīzes apstākļos un ekonomikas atveseļošanās posmā, Eiropas Savienības nodarbinātības politikas aktualitātes;
10. daļa - Personāla atlase;
11. daļa - Aktīvo nodarbinātības veicināšanas un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu ieviešanas efektivitātes izvērtēšana;
12. daļa - Iekšējo auditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un sagatavošana CIA eksāmenam.

    Paredzamais līguma izpildes termiņš iepirkuma priekšmeta 1.-8., 10.-12. daļai – no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada jūnijam, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju.

 

 

    Paredzamais līguma izpildes termiņš iepirkuma priekšmeta 9. daļai – no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada oktobrim, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju.

  • Nolikums pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 25.spetembra lēmumu, precizēts nolikuma 28.1.6. apakšpunkts.

  •  

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2012/46_ESF)

 

114. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001, ietvaros”  (Identifikācijas Nr. NVA 2012/46_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.08.2012
2012.gada 13.septembris plkst. 10:00.
Profesionālās tālākizglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošana Nodarbinātības valsts aģentūras  īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”
Līdz 2013.gada februārim
  • Nolikums Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 5.septembra sēdes lēmumu tika veikti precizējumi

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” saskaņā ar tehnisko specifikāciju. (Indetifikācijas Nr. NVA 2012/39_ESF)

 

112. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/001” saskaņā ar tehnisko specifikāciju. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/39_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.07.2012
2012.gada 31.jūlijs plkst. 10:00.

NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas sadalīts 7 (septiņās) daļās:
1.daļa - Mobinga un bosinga aizskaršanas profilakse darba vietās;
2.daļa - Krīzes komunikācijas menedžments
3.daļa - Reputācijas vadība

4.daļa - Aktīvo nodarbinātības veicināšanas un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu ieviešanas efektivitātes izvērtēšana

5.daļa - Darba drošības jautājumi

6.daļa - Iekšējo auditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un sagatavošana CIA eksāmenam

7.daļa - Karjeras konsultāciju pamati.

Līdz 2013.gada jūnijam
  • Nolikums Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 23.jūlija lēmumu tika veikti precizējumi iepirkuma priekšmeta 5.daļas Tehniskajā specifikācijā – Mācību norise.

 

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” (Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001) ietvaros.(Identifikācijas Nr. NVA 2012/41_ESF)

 

113. NVA veic iepirkumu „Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” (Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001) ietvaros.(Identifikācijas Nr. NVA 2012/41_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.07.2012
2012.gada 30.jūlijs plkst. 10:00.
Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” (Nr. 1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001) ietvaros izstrādātajai apmācību programmai
2012.gada 30.novembris

Nataļja Lipina

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/32)

 

111. NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/32)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.07.2012
2012.gada 24.jūlijs plkst. 10:00.

"Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei" Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumam.

 

CPV kods – 80400000 – 8 (24.kategorija).

Paredzamais līguma izpildes termiņš – visām iepirkuma priekšmeta daļām līdz 2014.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 18.jūlija lēmumu, tika veikti precizējumi 3.pielikumā.

 

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021836    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv