Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku apmācība ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 ietvaros”, (Identifikācijas Nr. NVA 2013/25_ESF)

 

148. NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku apmācība ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 ietvaros”, (Identifikācijas Nr. NVA 2013/25_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.04.2013
2013.gada 9.maijs plkst. 10:00.
Līguma priekšmets NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas sadalīts 5 daļās:
1.daļa - „Iekšējo normatīvo aktu izstrādes process”;
2.daļa - „Tehniskās specifikācijas sagatavošanas pamati”;
3.daļa - „Procesu efektivitātes audits”;
4.daļa - „Jaunākās izmaiņas un aktualitātes budžeta iestāžu grāmatvedībā”;
5.daļa - „Darba tirgus ekonomikas pamati, darba tirgus politikas īstenošana krīzes apstākļos un ekonomikas atveseļošanās posmā, Eiropas Savienības nodarbinātības politikas aktualitātes”

Visām iepirkuma priekšmeta daļām - no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada oktobrim, konkrētos apmācību laikus skaņojot ar Pasūtītāju
  • Nolikums   Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 29.aprīļa lēmumu nolikums ir papildināts ar jaunu 46.2.4.apakšpunktu un ir veikts tehnisks precizējums nolikuma 2.pielikuma 1.punktā, kā arī ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/5_ESF)

 

149. NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/5_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.04.2013
2013.gada 3.maijs plkst. 10:00.
Neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros No iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 30. jūnijam

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.04.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.04.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (19.04.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (24.04.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas amatpersonu profesionālās pilnveides programmas (D moduļa) īstenošana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

138. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas amatpersonu profesionālās pilnveides programmas (D moduļa) īstenošana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/12_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
18.02.2013
2013.gada 12.marts plkst. 10:00.

VDI amatpersonu profesionālās pilnveides programmas (D moduļa) īstenošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju


no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada oktobrim, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju
  • Nolikums   Ar 2013.gada 4.marta iepirkuma komisijas lēmumu ir precizēts nolikuma 28.6.1.apakšpunkts

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 24.aprīļa lēmumu iepirkums, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 50.punktu un Publsiko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, pārtraukts.

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi (identifikācijas Nr. NVA 2013/29)

 

146. NVA veic iepirkumu "Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi" (identifikācijas Nr. NVA 2013/29)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.03.2013
2013.gada 19.aprīlis plkst. 16:00.
Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi līdz 2013.gada 31.decembrim

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma" (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” finansējums) (identifikācijas Nr. NVA 2013/31_ESF)

 

150. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma" (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” finansējums) (identifikācijas Nr. NVA 2013/31_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.04.2013
2013.gada 7.maijs plkst. 10:00.
Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma" (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” finansējums) no līguma parakstīšanas  brīža līdz 2013.gada 30.oktobrim

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/28)

 

145. NVA veic iepirkumu „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/28)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.03.2013
2013.gada 22.aprīlis plkst. 10:00.
Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Autovadītāja pakalpojumu nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām”, (Identifikācijas Nr. NVA 2013/23)

 

147. NVA veic iepirkumu „Autovadītāja pakalpojumu nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām”, (Identifikācijas Nr. NVA 2013/23)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.03.2013
2013.gada 18.aprīlis plkst. 14:00.
Autovadītāja pakalpojumu nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām No iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (09.04.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu„Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/13_ESF)

 

139. NVA veic iepirkumu„Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/13_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
18.02.2013
2013.gada 13.marts plkst. 10:00.

VDI amatpersonu apmācība par efektīvām inspicēšanas metodēm saskaņā ar tehnisko specifikāciju


no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz 2013.gada oktobrim

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 27.marta lēmumu iepirkums, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu un nolikuma 43.punktu, izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemts neviens piedāvājums.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/11_ESF)

 

137. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/11_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
18.02.2013
2013.gada 11.marts plkst. 10:00.

VDI darbinieku apmācība, jaunu B moduļu izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas sadalīts šādās daļās:
1.daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” – „Mežizstrāde”;
2.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – B modulis „Mežizstrāde”;
3.daļa – „Jaunu B moduļu izstrāde” – „Lauksaimniecība”;
4.daļa – „Specializēto inspektoru apmācība” – B modulis „Lauksaimniecība”.


iepirkuma priekšmeta 1.daļai – no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 15.aprīlim, saskaņojot ar Pasūtītāju;
iepirkuma priekšmeta 2.daļai – no 2013.gada 15.aprīļa līdz 2013.gada 30.oktobrim, saskaņojot ar Pasūtītāju.
iepirkuma priekšmeta 3.daļai – no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 15.maijam, saskaņojot ar Pasūtītāju;
iepirkuma priekšmeta 4.daļai – no 2013.gada 15.maija līdz 2013.gada 30.oktobrim, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Ar iepirkumu komisijas 2013.gada 27.marta lēmumu iepirkums, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu un nolikuma 47.punktu, izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemts neviens piedāvājums.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/19_ESF)

 

144. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/19_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.03.2013
2013.gada 4.aprīlis plkst. 10:00.

NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 13 (trīspadsmit) daļās:
1.daļa – Praktiskas saskarsmes un atbalsta programma NVA darbiniekiem „Par invaliditāti bez barjerām”;
2.daļa – Personu ar atkarībām atpazīšana un rīcības modeļi saskarsmei;
3.daļa – Personāla atlases metodes;
4.daļa – Publikāciju veidošana un noformēšana;
5.daļa – Publiskā runa un uzstāšanās;
6.daļa – Individuālās prezentācijas prasmju/mediju treniņš;
7.daļa – Zināšanu vadība (informācijas pēctecība, cilvēku resursu pārvēršana intelektuālos aktīvos utt.);
8.daļa – Reputācijas vadība;
9.daļa – Administratīvā procesa likuma grozījumi;
10.daļa – Pārbaudes procedūras un to izpildes pieeja;
11.daļa – Darba aizsardzības pamati;
12.daļa – Darba aizsardzība;
13.daļa – Karjeras konsultāciju pamati.


visām iepirkuma priekšmeta daļām no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada oktobrim

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv