Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Apmācību veicēju atlase „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/44_ESF)

 

158. NVA veic iepirkumu „Apmācību veicēju atlase „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/44_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.05.2013
2013.gada 20.jūnijs plkst.14:00
NVA veic iepirkumu „Apmācību veicēju atlase „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/44_ESF) No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 30.jūnijam.

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.06.2013.) 

 

Gunita Kovaļevska,
fakss: 67021806,
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauno B moduļu izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr.NVA 2013/42_ESF)

 

160. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauno B moduļu izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr.NVA 2013/42_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.06.2013
2013.gada 26.jūnijs plkst.10:00
VDI darbinieku jaunu B moduļu izstrāde un apmācība
1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā (attiecībā uz B moduļa „Mežizstrāde” izstrādi – no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 30.septembrim; attiecībā uz specializēto inspektoru apmācībām B modulī „Mežizstrāde” – no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.oktobrim, saskaņojot ar Pasūtītāju);
2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā (attiecībā uz B moduļa „Lauksaimniecība” izstrādi – no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 30.septembrim; attiecībā uz specializēto inspektoru apmācībām B modulī „Lauksamniecība” - no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.oktobrim, saskaņojot ar Pasūtītāju).

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Individuālās speciālista (psihologa) un grupu konsultācijas” Eiropas sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” 2.1.apakšaktivitātes mērķa grupu bezdarbniekiem”

 

157. NVA veic iepirkumu „Individuālās speciālista (psihologa) un grupu konsultācijas” Eiropas sociālā fonda projekta Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” 2.1.apakšaktivitātes mērķa grupu bezdarbniekiem”. (identifikācijas Nr.NVA 2013/48_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.05.2013
2013.gada 20.jūnijs plkst.10:00
Psihologa konsultāciju īstenošana (pakalpojums) darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 17:00, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

CPV kods: 85121270-6.


No iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz līguma summas izlietojumam.

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.06.2013.) 

 

Lāsma Vītoliņa
Tel.: 67021815

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”)

 

156. NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”) (identifikācijas Nr. NVA 2013/47_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.05.2013
2013.gada 21.jūnijs plkst.10:00
Surdotulka pakalpojumu sniegšana aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām” un ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) ietvaros līdz 2014.gada 30.decembrim (Iepirkuma priekšmeta 1.daļai) un līdz 2014.gada 30.jūnijam (Iepirkuma priekšmeta 2.daļai)

Iepirkums ar 26.06.2013. Iepirkuma komisijas lēmumu izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 44.punktu

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „VDI darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jaunu B moduļu izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr. NVA 2013/15_ESF)

 

155. NVA veic iepirkumu „VDI darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jaunu B moduļu izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr. NVA 2013/15_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
02.05.2013
2013.gada 24.maijs plkst. 10:00.
VDI darbinieku apmācība, jaunu B moduļu izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas sadalīts 2 daļās:
1.daļa - „Jauna B moduļa izstrāde” – „Loģistikas, noliktavu un transporta nozare”;
2.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – B modulis „Loģistikas, noliktavu un transporta nozare”.
1.daļai - līdz 2013.gada 31.jūlijam, saskaņojot ar Pasūtītāju;
2.daļai - no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.oktobrim, saskaņojot ar Pasūtītāju.
  • Nolikums   precizēts ar 2013.gada 21.maija komisijas sēdes lēmumu.

Iepirkums ar 22.07.2013. Iepirkuma komisijas lēmumu pārtraukts, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 50.punktu

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.05.2013.) 

 

Jānis Muzikants

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/33_ESF)

 

156. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/33_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.05.2013
2013.gada 10.jūnijs plkst. 10:00.
"Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros no līguma parakstīšanas  brīža līdz 2014.gada 31.decembrim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (31.05.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.05.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.05.2013.) 

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Apmācību veicēju atlase ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. NVA 2013/35_ESF)

 

154. NVA veic iepirkumu „Apmācību veicēju atlase ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. NVA 2013/35_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.04.2013
2013.gada 22.maijs plkst. 10:00.
Apmācību veicēju atlase ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 30.jūnijam

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.05.2013.)

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/26_ESF)

 

152. NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/26_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.04.2013
2013.gada 16.maijs plkst. 10:00.
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim
  • Nolikums Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 10.maija lēmumu ir svītrots iepirkuma nolikuma 23.7. un 35.2.3.apakšpunkts, kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
  • 1.pielikums  
  • 2.pielikums  
  • 3.pielikums
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (09.05.2013.)

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/27_ESF)

 

151. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/27_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.04.2013
2013.gada 16.maijs plkst. 14:00.
Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim
  • Nolikums ar iepirkuma komisijas 2013.gada 10.maija lēmumu ir svītrots iepirkuma nolikuma 23.7. un 35.2.3.apakšpunkts, kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
  • 1.pielikums  
  • 2.pielikums  
  • 3.pielikums

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/24_ESF)

 

153. NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/24_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.04.2013
2013.gada 21.maijs plkst. 10:00.
Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros no līguma parakstīšanas  brīža līdz 2014.gada 31.decembrim


Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv