Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/91_ESF)

 

176. NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/91_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
18.10.2013.
2013.gada 4.novembris
„Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros”
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūnijam


Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmas, „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)” (identifikācijas Nr. NVA 2013/90_ESF)

 

175. NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmas, „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)” (identifikācijas Nr. NVA 2013/90_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
16.10.2013.
līdz 2013.gada 5.novembra plkst. 10.00
„Profesionālo tālākizglītības programmas, „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)” - no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 30.aprīlim

Sanita Zarāne

tel.: 67021776

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/85_ESF)

 

173. NVA veic iepirkumu NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/85_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.09.2013.
2013.gada 17.oktobra plkst.10:00
NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.decembrim (saskaņojot ar Pasūtītāju).

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.10.2013.)

 

Iepirkums ar 17.10.2013. Iepirkuma komisijas lēmumu izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 42.punktu.

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Apmācību telpu un aprīkojuma noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai 2014. un 2015.gadā” (identifikācijas Nr. NVA 2013/79)

 

172. NVA veic iepirkumu „Apmācību telpu un aprīkojuma noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai 2014. un 2015.gadā” (identifikācijas Nr. NVA 2013/79)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
23.09.2013.
iesniegšanas līdz 14.10.2013. plkst.10:00
„Apmācību telpu un aprīkojuma noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai 2014. un 2015.gadā” no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (07.10.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmu ”Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs”, „Pavārs” , „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”

 

170. NVA veic iepirkumu „Profesionālo tālākizglītības programmu ”Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs”,  „Pavārs” , „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)” (identifikācijas Nr. NVA 2013/80_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
19.09.2013
līdz 2013.gada 10.oktobra plkst. 10.00
„Profesionālo tālākizglītības programmu ”Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs”,  „Pavārs” , „Konditors” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”
no līguma noslēgšanas dienas līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 15.maijam

Sanita Zarāne

tel.: 67021776

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” (identifikācijas Nr. NVA 2013/84_ESF)

 

170. NVA veic iepirkumu „Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” (identifikācijas Nr. NVA 2013/84_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
19.09.2013
līdz 2013.gada 10.oktobra plkst. 16.00
Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.09.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.10.2013.)

 

Lāsma Vītoliņa

tel.: 67021776

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/78_ESF)

 

167. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/78_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.09.2013.
2013.gada 2.oktobra plkst.10:00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ tehnisko piedāvājumu
no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 18.decembrim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.09.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (30.09.2013.)

 

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr.NVA 2013/81_ESF)

 

169. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/81_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti

 18.09.2013.

 2013.gada 9.oktobris plkst.10:00

 NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ tehnisko piedāvājumu

visām iepirkuma priekšmeta daļām no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 18.decembrim

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/76_ESF)

 

168. NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/76_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
06.09.2013
2013.gada 27.septembris plkst. 10:00.
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros

no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūnijam

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.09.2013.)

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros

 

161. NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/60_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.07.2013
2013.gada 5.septembris plkst. 10:00.
Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) Pasūtītāja īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros.

no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.martam

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.08.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.08.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.08.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.08.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (03.09.2013.) 

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv