Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu "Profesionālo tālākizglītības programmu īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma" (projekta identifikācijas Nr. 1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001)

 

39. NVA veic iepirkumu "Profesionālo tālākizglītības programmu īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma" (projekta identifikācijas Nr. 1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/10_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.03.2011
24.03.2011. plkst.10.00
Profesionālās tālākizglītības programmu apguves organizēšana pēc darba devēja pieprasījuma aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros. Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 daļās.

Līdz 2011. gada 31.decembrim.Kontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

37. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros"

 

 

NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/4_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 17.02.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 11. martam, plkst.15.00
Iepirkuma līguma priekšmets:  Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros, atbilstoši Labklājības ministrijas izveidotās komisijas apstiprinātajam sarakstam "Apmācību jomas, profesijas, kā arī sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību".
Paredzamais līguma izpildes termiņš:  2013. gada 31. marts
 
Pamatojoties uz komisijas 2011.gada 4.marta lēmumu tika veikti precizējumi iepirkuma dokumentos – nolikuma tekstā un tehniskās specifikācijas 2.pielikumā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts - piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2011.gada 11.martam, plkst.15:00
 
Saistošie dokumenti:
               Tehniskās specifikācijas 1.pielikums
               Tehniskās specifikācijas 2.pielikums (precizēts 04.03.2011.)
               Tehniskās specifikācijas 3.pielikums

 

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa,

Tālrunis: 67021804

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Tālmācības nodrošināšana saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

38. NVA veic iepirkumu „Tālmācības nodrošināšana saskaņā ar ESF projektu"Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/9_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.03.2011
25.03.2011, plkst.10.00
Tālmācības nodrošināšana - tālmācības programmu kursu izstrāde vai iegāde un adaptēšana, uzstādīšana, pilnveidošana, metodiska vadīšana un apkalpošana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 2.pielikums)

Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2013. gada 31. decembris.

Programmu izstrādes, iegādes un adaptēšanas, uzstādīšanas un pilnveidošanas termiņš - 2012. gada 31. marts. Programmu metodiskās vadības un apkalpošanas termiņš ir no programmu izstrādes, iegādes un adaptēšanas, uzstādīšanas un pilnveidošanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/109_ESF)

 

36. NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/109_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.12.2010
21.01.2011, plkst.10.00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 7 daļās

1.iepirkuma priekšmeta daļai - no 2011. gada 1.marta līdz 2011. gada 30. decembrim;

2.iepirkuma priekšmeta daļai - no 2011. gada 5. septembra līdz 2011. gada  30. decembrim;

3.iepirkuma priekšmeta daļai - no 2011. gada 2. maija līdz 2011. gada 30. decembrim;

4., 5., 6., 7. iepirkuma priekšmeta daļām - no 2011. gada 24. janvāra līdz 2011. gada 30. decembrim.


Tehniskajā specifikācijā minētā mērvienība - akadēmiskā stunda - ir  45 minūtes.

 


Kontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

NVA veic iepirkumu „Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi”

 

34. NVA veic iepirkumu „Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/107_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
16.12.2010
28.12.2010. plkst.10.00
Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumu sniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Pasākums noteiktām personu grupām" ietvaros t.sk. ESF projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) ietvaros un ESF projekts "Kompleksi atbalsta pasākumi" (Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
Līguma izpildes laiks līdz 2013. gada 31. decembrim.

 

 

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.:  67021743

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/100_ESF)

 


30. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/100_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
23.11.2010
06.12.2010, plkst.10.00
Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros.
Līguma izpildes laiks līdz 2013. gada 31. decembrim vai līdz iepriekš minētā projekta īstenošanas pabeigšanai.

 

 

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.:  67021743

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

NVA veic iepirkumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/104)

 

32. NVA veic iepirkumu "Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/104).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.11.2010
13.12.2010, plkst.10.00
Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi

Iepirkums sastāv no 48 daļām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums)

Paredzamais līguma izpildes termiņš  - 2011. gada 31. decembris.     


 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

NVA veic iepirkumu Profesionālo tālākizglītības programmu „Ķīmisko procesu tehniķis” un „Analītiskās ķīmijas tehniķis” īstenošana un profesionālās pilnveides programmas „Farmācijas produktu pārdošana” īstenošana (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/102_ESF)

 

31. NVA veic iepirkumu Profesionālo tālākizglītības programmu „Ķīmisko procesu tehniķis” un „Analītiskās ķīmijas tehniķis” īstenošana un profesionālās pilnveides programmas „Farmācijas produktu pārdošana” īstenošana (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/102_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.11.2010
03.12.2010, plkst.10.00
Profesionālo tālākizglītības programmu "Ķīmisko procesu tehniķis" un "Analītiskās ķīmijas tehniķis" īstenošana un profesionālās pilnveides programmas "Farmācijas produktu pārdošana" īstenošana (sadalīts 3 daļās)

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

1. daļa - līdz 2011. gada 20. jūlijam

2. daļa - līdz 2011. gada 31. jūlijs

3. daļa - līdz 2011. gada 20. aprīlis


 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

NVA veic iepirkumu „Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” ietvaros” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/38_ESF).

 

   
14. NVA veic iepirkumu „Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” ietvaros” (identifikācijas numurs _ NVA Nr. 2010/38_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.05.2010.
24.05.2010 plkst.10:00
Apmācības pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3. kārta” ietvaros
2012.gada 31. marts


Kontaktpersona:

Valda Puiše

Tālr.: 67021783

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
   

 
 
NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Surdotulku pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2010/28_ESF).

 

  
10. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Surdotulku pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2010/28_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
19.04.2010
10.05.2010, plkst.10:00
Surdotulku pakalpojumi
2011.gada 31.decembris
Kontaktpersona:

Rita Rimša

Tālr.: 67021788

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
 

 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv