Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

71. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/76_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.10.2011
31.10.2011. plkst.10.00
„Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”.
VDI darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīta šādās daļās:
1.daļa - „Stresa vadība un psiholoģiskā noturība (konfliktu risināšana)”;
2.daļa - „Tiesu prakse”;
3.daļa - „VDI jauno darbinieku apmācība”.

1.iepirkuma priekšmeta daļai – no 2011.gada novembra līdz 2013.gada jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
2.,3. iepirkuma priekšmeta daļām - no 2011.gada novembra līdz 2011.gada decembrim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.

 

70. NVA veic iepirkumu Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.

(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/75_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 14.10.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 28.oktobrim, plkst.10.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās: 
VDI darbinieku apmācība, esošo B moduļu apmācības pilnveide, jaunu B moduļu izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts šādās daļās:

1.daļa - „Esošo B moduļu pilnveide” – Būvniecība;
2.daļa - „Esošo B moduļu pilnveide” – Metālapstrāde;
3.daļa - „Esošo B moduļu pilnveide” – Pārtikas ražošana;
4.daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” – Kokapstrāde;
5.daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” – Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana;
6.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – pilnveidotā B moduļu tēma “Būvniecība”;
7.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – pilnveidotā B moduļu tēma “Metālapstrāde”;
8.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – pilnveidotā B moduļu tēma “Pārtikas ražošana”;
9.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – izstrādātā B moduļu tēma “Kokapstrāde”;
10.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – izstrādātā B moduļu tēma “Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
  • 1., 2., 3. iepirkuma priekšmeta daļām – no līguma slēgšanas brīža līdz 2011.gada 9.decembrim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
 
  • 4., 5. iepirkuma priekšmeta daļām - no līguma slēgšanas brīža līdz 2012.gada 31.maijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

  •  6., 7., 8., 9., 10.iepirkuma priekšmeta daļām - no 2011.gada 12.decembra līdz 2013.gada 1.martam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

 
Saistošie dokumenti:

 

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pakalpojumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāte) mērķa grupu bezdarbniekiem. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/77_ESF)

 

69. NVA veic iepirkumu Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pakalpojumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāte) mērķa grupu bezdarbniekiem. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/77_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.10.2011
26.10.2011. plkst.10.00
Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pakalpojumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāte) mērķa grupu bezdarbniekiem. Iepirkuma priekšmets sadalīts šādās daļās: 1.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Latgales reģionā (Balvi, Daugavpils, Krāslava, Ludza, Preiļi un Rēzekne) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
2.daļa - Psihoterapeita pakalpojumu sniegšana Vidzemes reģionā (Alūksne, Cēsis, Gulbene, Madona, Valka un Valmiera) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Līdz 2013.gada 30.jūnijamKontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Tālmācību nodrošināšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/72_ESF)

 

67. NVA veic iepirkumu „Tālmācību nodrošināšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/72_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.09.2011
12.10.2011. plkst.10.00
„Tālmācību nodrošināšana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.4.0/08/IPIA/NVA/001”
 

Līdz 2013.gada 30.decembrim


Kontaktpersona:

Lāsma Zaķe

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Kokkopis-arborists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/74_ESF)

 

68. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Kokkopis-arborists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/74_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
06.10.2011
20.10.2011. plkst.10.00
Profesionālās tālākizglītības programmas „Kokkopis-arborists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)
 

Līdz 2012.gada 13.martamKontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības transportlīdzekļa un traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem (Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītā daļa). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/68_ESF)

 

66. NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības transportlīdzekļa un traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem (Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītā daļa). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/68_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
08.09.2011
29.09.2011. plkst.10.00
Neformālās izglītības transportlīdzekļa un traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem (Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītā daļa)
 

Līdz 2013.gada 31.martamKontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Viesmīlības pakalpojumu speciālists” īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/63_ESF)

 

65. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Viesmīlības pakalpojumu speciālists” īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/63_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.08.2011
30.08.2011. plkst.10.00
Profesionālās tālākizglītības programmas „Viesmīlības pakalpojumu speciālists” īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros.
 

Līdz 2013.gada 31.martamKontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Psihologa pakalpojumi"

 

 

64. NVA veic iepirkumu "Psihologa pakalpojumi", (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/62_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.08.2011
29.08.2011. plkst.12.00
"Psihologa pakalpojumi", (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/62_ESF)
 

Līdz 2013.gada 30.jūnijamKontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001"

 

62. NVA veic iepirkumu "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/60_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 02.08.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir  mainīts uz 2011.gada 30.augustu plkst. 12.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets: 

VDI darbinieku apmācība, esošo B moduļu apmācības pilnveide, jaunu B moduļu izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts šādās daļās:
 
1. daļa - „Esošo B moduļu apmācības pilnveide” šādās tēmās:
    1.1.   būvniecība;
    1.2.   metālapstrāde;
    1.3.   pārtikas ražošana.

2. daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” šādās tēmās:
    2.1.   kokapstrāde;
    2.2.   nereģistrētās nodarbinātības samazināšana.

3. daļa - „Specializēto inspektoru apmācība”:
    3.1.   pilnveidotajai B moduļa tēmai „Būvniecība”;
    3.2.   pilnveidotajai B moduļa tēmai „Metālapstrāde”;
    3.3.   pilnveidotajai B moduļa tēmai „Pārtikas ražošana”;
    3.4.   izstrādātajai B moduļa tēmai „Kokapstrāde”;
    3.5.   izstrādātajai B moduļa tēmai „Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
 
1. iepirkuma priekšmeta daļai – no līguma slēgšanas brīža līdz 2011.gada 9.decembrim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

2. iepirkuma priekšmeta daļai- no līguma slēgšanas brīža līdz 2012.gada 31.maijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

3.1.-3.3. iepirkuma priekšmeta daļām - no 2011.gada 12.decembra līdz 2013.gada 1.martam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

3.4.-3.5. iepirkuma priekšmeta daļām - no 2012.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 1.martam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

 
Saistošie dokumenti:

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.


NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošanu ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" īstenošanu

 

63. NVA veic iepirkumu "Profesionālās pilnveides programmu īstenošanu ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" īstenošanu. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/57_ESF).

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
02.08.2011
16.08.2011. plkst.12.00
Profesionālās pilnveides programmu īstenošanu ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām".
 

Līdz 2013.gada 31. decembrim


 

Pamatojoties uz komisijas 2011.gada 11.augusta lēmumu tika veikti precizējumi nolikuma tehniskajā specifikācijā. Komisija pieņēma lēmumu nepagarināt pieteikšanās termiņu, jo pretendentu loks un sagatavojamais piedāvājums no tehniskās specifikācijas precizējuma nemainās.

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem


Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv