APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA atgādina par darba meklētāja tiesībām, izmantojot darbiekārtošanas firmu pakalpojumus

 
Tā kā aizvien vairāk darba meklētāju izmanto darbiekārtošanas firmu pakalpojumus, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atgādina, ka darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis NVA izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.*

Licencēta darbiekārtošanas firma (komersants) nav tiesīgs darba meklētājam noteikt maksu par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem. Maksa pieļaujama tikai par iekārtošanai darbā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un to noformēšanu, transporta izdevumiem, veselības apdrošināšanas izdevumiem. Šādu maksājumu apmērs un izlietojums jānosaka starp licencēto firmu un darba meklētāju noslēgtajā līgumā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

Ja darba meklētājs vēlās atrast darbu ar darbiekārtošanas firmas (komersanta) palīdzību:
 • jāpieprasa, lai komersants uzrāda NVA izsniegto licenci;
 • jānoslēdz ar komersantu līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;
 • rūpīgi jāizlasa visi dokumenti, ar kuriem komersants iepazīstina un/vai lūdz parakstīt;
 • pieprasīt, lai komersants pirms nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā sniedz informāciju par konkrēto darba piedāvājumu un iepazīstina ar darba devēja piedāvāto darba līgumu, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasīt, lai šie dokumenti būtu pieejami latviešu valodā;
 • jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;
 • jāpārliecinās, ka darba veikšanai attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams;
 • dodoties strādāt uz ārvalstīm, jāpārliecinās, vai attiecīgajā valstī ir garantēta dzīves vieta un jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām. Informāciju par darba un dzīves apstākļiem Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs var iegūt NVA mājas lapas Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) sadaļā (www.nva.gov.lv/eures) vai klātienē apmeklējot EURES konsultantus. EURES konsultantu pakalpojumi darba meklētājiem ir bezmaksas. Nodarbinātības nosacījumus katrā ES/EEZ valstī regulē nacionālā likumdošana, tāpēc ir svarīgi iegūt informāciju par uzturēšanās noteikumiem, darba likumdošanu, darba iespējām un dzīves apstākļiem darba meklētāju interesējošā valstī.

Darbiekārtošanas firmai (komersantam) attiecībās ar darba meklētāju ir šādi pienākumi:
 • rakstveidā noslēgt līgumu ar darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;
 • iepazīstināt darba meklētāju ar noteikumiem, kas noteikti starp komersantu un viņa sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;
 • iepazīstināt darba meklētāju ar darba līgumu un tā atbilstību attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā informēt darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju, vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru, darba vietu, darba laiku un darba līguma izbeigšanas noteikumus;
 • nodrošināt, lai darba piedāvājums un darba līgums pēc darba meklētāja pieprasījuma būtu pieejami latviešu valodā.

Ja licencēta darbiekārtošanas firma pārkāpusi darba ņēmēja tiesības, jāiesniedz rakstveida sūdzība Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskajā departamentā, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010.

Licencēto darbiekārtošanas firmu sarakts un cita ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistīta informācija ir pieejama NVA mājas lapas sadaļā Aktualitātes/Licencētās firmas.


* Darbiekārtošanas pakalpojuma veidu skaidrojums:
 • pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar darba vai civildienesta attiecību nodibināšanu, kā arī strādāšanu par atlīdzību starptautiskās jaunatnes, kultūras, izglītības, nodarbinātības un pieredzes apmaiņas programmās (starptautiskās aukļu apmaiņas programmās, izglītības un darba programmās, darba un ceļošanas un brīvdienu darba programmās un citās programmās);
 • pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar darba meklēšanu, ar to saprotot konsultēšanu darbiekārtošanas jautājumos, informēšanu par brīvajām darba vietām un citus līdzvērtīgus pakalpojumus, kas paredzēti, lai piedāvātu vai atvieglotu personai darba tiesisko attiecību nodibināšanu;
 • pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar darba devējiem potenciālo darbinieku atlasi, izņemot pakalpojumus, kas saistīti ar darba sludinājumu izvietošanu un reklāmu, ja vien šādas reklāmas mērķis nav darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana;
 • darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi, kuru ietvaros darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs kā darba devējs nosūta darbinieku uz noteiktu laiku personai, kuras labā un vadībā tiks veikts darbs.

 
NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.67021744; 67021808
Aplūkot e-pastu

Aplūkot e-pastu


 

 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv