Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

 

201. Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr. NVA 2014/33_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.05.2014.
līdz 2014.gada 2. jūnija plkst.10:00
Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.novembrim

Iepirkums ar 17.06.2014. iepirkuma komisijas lēmumu pārtraukts, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 36.punktu.

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.05.2014.)  

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021776

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (B moduļa tēma „Mežizstrāde”) (identifikācijas Nr. NVA 2014/35_ESF)

 

200. Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001  (B moduļa tēma „Mežizstrāde”) (identifikācijas Nr. NVA 2014/35_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.05.2014.
līdz 2014.gada 30.maija plkst.10:00
Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība (B moduļa tēma „Mežizstrāde”) 1 grupa (līdz 12 inspektoriem) no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.novembrim

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021776

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”

 

199. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/10_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.04.2014.
līdz 2014.gada 20.maija  plkst. 10:00
„Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.martam.
 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.05.2014.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.05.2014.) 

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne,

Aplūkot e-pastu
67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/9_ESF)

 


198. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/9_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
1.04.2014.
līdz 2014.gada 28.aprīlis  plkst. 10:00
Iepirkums/iepirkuma priekšmets - „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”No līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.martam.
 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.04.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.04.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.04.2014.)

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne,

Aplūkot e-pastu
67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG1)

 

197. NVA veic iepirkumu „Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG1) "Darbnīcas jauniešiem" īstenošana”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/22_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.03.2014.
2014.gada 24.aprīlis līdz plkst. 10:00
Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG1) "Darbnīcas jauniešiem" īstenošana


No līguma noslēgšanas brīža līdz pasākuma ietvaros plānotā finansējuma izlietojumam, bet ne ilgāk par 2015.gada 31.decembrim.
 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (03.04.2014.)

 

Kontaktpersona:

Anna Stinkeviča

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.


NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”, Nr. NVA 2014/11_ESF

 

196. NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/11_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.03.2014.
2014.gada 15.aprīlis līdz plkst. 10:00
Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei
No iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 31.decembrim.
 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.04.2014.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.04.2014.)    

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.04.2014.)   

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.03.2014.)    

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.03.2014.)   

 

Kontaktpersona:

Anna Stinkeviča

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/109_ESF)

 

189. NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/109_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.12.2013.
līdz 20.01.2014. plkst.10.00
Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.01.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.01.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.01.2014.) 

 

Sanita Zarāne

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/108_ESF)

 

188. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/108_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.12.2013.
līdz 20.01.2014. plkst.10.00
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.01.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.01.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.01.2014.) 

 

Sanita Zarāne

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu

 

177. NVA veic iepirkumu "Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi" (identifikācijas Nr.NVA 2013/89)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti

 

21.10.2013.

 

2013.gada 11.novembra plkst.16:00

 

 NVA organizētais aktīvās nodarbinātības pasākums „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” individuālām konsultācijām (psihologa, jurista, psihoterapeita, biznesa plāna konsultanta un kredītu un nodokļu konsultanta konsultācijas) un grupu nodarbībām (kursi, semināri, lekcijas).


līdz 2015.gada 31.decembrim.

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.10.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.10.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.11.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.11.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.11.2013.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.11.2013.)

 

 Iepirkuma rezultāti (10.10.2014.)

 Iepirkuma rezultāti (09.04.2014.)

 Iepirkuma rezultāti (27.12.2013.)

 Iepirkuma rezultāti (08.01.2014.)

 Iepirkuma rezultāti (13.01.2014.)

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001, mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr. NVA 2013/110_ESF)

 

187. NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001, mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr. NVA 2013/110_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
18.12.2013.
līdz 13.01.2014. plkst.10.00
„Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001, mērķa grupu bezdarbniekiem” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas izlietojumam vai plānotā konsultāciju skaita izlietojuma, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (03.01.2014.)

 

Jānis Muzikants

Fakss: 67021806  

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv