Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

„Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/20_ESF

 

236. „Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/20_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.09.2015.
2015.gada 19.oktobris, pl.10:00 Atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.maijam

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.10.2015.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (07.10.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.10.2015.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (14.10.2015.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.10.2015.) 

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu

„Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātajiem bezdarbniekiem"

 

235. „Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātajiem bezdarbniekiem"

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/39

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.09.2015.
2015.gada 12.oktobris, pl.10:00 Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembrim

Instrukcija

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums 

Ar 2015.gada 1.oktobra iepirkuma komisijas lēmumu iepirkums ir pārtraukts!

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu


„Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/37_ESF)

 

234. „Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/37_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.09.2015.
2015.gada 16.oktobris, pl.17:00 Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.decembrim

Nolikums (aktualizēts 02.10.2015.)

1.pielikums (aktualizēts 02.10.2015.)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 


 

 

Ar IK 2015.gada 2.oktobra lēmumu precizēts Iepirkuma nolikums, tehniskajai specifikācijai pievienots 1.A pielikums kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2015.16.oktobrim!

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.10.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.10.2015.) 
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (07.10.2015.)

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu

faksa nr.: 67021806

„Ergoterapeita pakalpojuma nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/29_ESF)

 

233. „Ergoterapeita pakalpojuma nodrošināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/29_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.08.2015.
2015.gada 18.septembris, plkst.10:00
Ergoterapeita pakalpojuma nodrošināšana
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 30.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 


 

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu

faksa nr.: 67021806

„EURES pasākumu organizēšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/24_ESF

 

232. „EURES pasākumu organizēšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/24_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.07.2015.
2015.gada 30.jūlijs, plkst. 10:00
EURES pasākumu organizēšana
no 2015.gada augusta līdz 2016.gada 30.jūnijam

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums (Precizēts 24.07.2015.)

4.pielikums

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (24.07.2015.) 

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu

faksa nr.: 67021806

„Telpu nodrošināšana individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” ietvaros (Identifikācijas Nr. NVA 2015/21_ESF)

 

231. „Telpu nodrošināšana individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” ietvaros (Identifikācijas Nr. NVA 2015/21_ESF)

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma
priekšmets
Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.07.2015.
2015.gada 27.jūlijs, plkst.10:00
Telpu nodrošināšana individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma “Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpoumi” ietvaros
no 2015.gada augusta līdz 2016.gada 31.decembrim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.07.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.07.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.07.2015.)

 

Kontaktpersona:
Jānis Muzikants

Aplūkot e-pastu

faksa nr. 67021806Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju!

„Surdotulku pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/18_ESF

 

230. „Surdotulku pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/18_ESF.
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.06.2015.
2015.gada 8.jūlijs plkst. 10:00
Surdotulku pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
Jauniešu garantijas pasākumu ietvaros no līguma parakstīšanas brīža līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim
Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros no līguma parakstīšanas brīža līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

Nolikums

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 36.punktu, iepirkums ar 14.07.2015. iepirkuma komisijas lēmumu, izbeigts bez rezultāta.

 

Kontaktpersona:
Jānis Muzikants
fakss: 67021706

Aplūkot e-pastu
iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju

 


„Traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem"

 

229.„Traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/12_ESF


Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.04.2015.
2015.gada 13.maija plkst. 12:00
„Traktortehnikas vadītāju izglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” atbilstoši Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķim „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” atbalsta pasākuma „Neformālās izglītības programmu īstenošana” noteiktajam. Lai paaugstinātu bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū, apgūstot nepieciešamās sistematizētas sociālās un profesionālās pamata prasmes, Pasākuma ietvaros Pasūtītājs īsteno neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvi, izmantojot kuponu metodi.
no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim.

Nolikums

1.pielikums  

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Kontaktpersona

Vita Meimere

Aplūkot e-pastu

 


„Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros”

 

228. „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/8_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.04.2015.
2015.gada 6.maija plkst. 10:00
Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros.
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Kontaktpersona

Agrita Medzvecka

E-pasts:

Aplūkot e-pastuKontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

„Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” ietvaros”

 

227. „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/7_ESF.
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.04.2015.
2015.gada 5.maijs, plkst.13:00
Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” ietvaros atbilstoši labklājības ministra izveidotās komisijas apstiprinātajam sarakstam.
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim.

Nolikums

1.pielikums  

2.pielikums

3.pielikums

Kontaktpersona

Vita Meimere
Fakss: 67021806
E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv