APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA konferencē vērtē Eiropas Sociālā fonda atbalstīto nodarbinātības veicināšanas projektu rezultātus

 
Vakar notikušajā konferencē tika izvērtēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsts Latvijas ilgtspējīgas nodarbinātības politikas un sociālās iekļautības veicināšanā, kā arī Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu ieguldījums Latvijas sabiedrības labklājībā.

Laika posmā no 2004. gada līdz 2008. gadam mūsu valsts cilvēku nodarbinātības, tai skaitā dažādu aktīvas nodarbinātības pakalpojumu piedāvājumu paplašināšanā, kā arī cilvēku motivēšanā un atbalstīšanā ieguldīti 53 123 688 Ls Eiropas Sociālā fonda un 18 280 603 Ls valsts budžeta resursu. „Tas nav maz un tomēr joprojām ne tik daudz, kā būtu nepieciešams, lai palīdzētu katram, jo cilvēks ir Latvijas galvenā vērtība”, vakar notikušajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) departamenta rīkotajā konferencē „Kad idejas un iespējas tiekas, rodas darbi kopīgam atbalstam” vērtējot paveikto uzsvēra NVA direktores vietniece Eiropas Sociālā fonda jautājumos Anita Jākobsone.

Jāuzsver, ka valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un nozaru asociāciju pārstāvji ESF resursu apguvi novērtēja kā nozīmīgu un izdevušos, 10 baļļu sistēmā liekot atzīmi „8”.

Konferences dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās par partnerības efektivitāti nodarbinātībā, darba tirgus attīstībā un sociālā iekļaušanā . Klātesošie nozaru pārstāvji dalījās savā pozitīvajā pieredzē, piedaloties ESF projektu īstenošanā. Darba devēji kā ieguvumu norādīja valsts atbalstu subsidēto darba vietu izveidošanā, atbildīgo dienestu lietišķo pieeju un efektīvu sadarbību arī citu projektu īstenošanas laikā. Savukārt sociālo dienestu darbinieki, iesaistoties ESF projektu īstenošanā, mazinājuši sociālo atstumtību pašvaldībās, palīdzot sociālās atstumtības riska grupu bezdarbniekiem, piem., māmiņām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, atgriezties darbā un sabiedriskajā dzīvē.

Konferences dalībnieki pauda viedokli, ka turpmāk nodarbinātības veicināšanā, lielāka uzmanība būtu jāpievērš nodarbinātības un sociālā atbalsta pasākumiem reģionos un sadarbībai ar pašvaldībām. Arī arodbiedrības uzskata, atzīmēja E.Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietnieks, ka ESF finanšu līdzekļi vairāk jāiegulda cilvēku atbalstam Latvijas reģionos, lai līdzsvarotu globālās ekonomikas ietekmi uz cilvēku dzīvi Latvijā.

Savukārt diskusijā „Kā īstenojas cilvēku vēlmes un ieceres” savā pieredzē dalījās cilvēki, kuri ESF projektu ietvaros ieguvuši izglītību vai paaugstinājuši kvalifikāciju un pēc tam veiksmīgi iekārtojušies darbā. Daudzi no viņiem šobrīd vada projektus valsts pārvaldes iestādēs un palīdz citiem, līdzīgā situācijā nokļuvušiem cilvēkiem.

Jānorāda, ka Eiropas sociālā fonda resursi tika ieguldīti dažādu projektu īstenošanai nodarbinātības un cilvēkresursu attīstības jomā, kā arī sociālās atstumtības mazināšanai. „Atbalstītie projekti aptvēra visu Latviju un katram, kas vēlējas un uzdrīkstējās, bija iespēja īstenot savas idejas ar ESF atbalstu” norādīja NVA direktore Baiba Paševica.

Kā zināms, Eiropas Sociālā fonda (ESF) departaments kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija NVA tika izveidots 2004. gada 1. martā, lai apgūtu ESF finansējumu. Periodā no 2004. gada līdz 2008. gadam ESF departaments administrēja 7 nacionālās programmas, to skaitā 21 nacionālās programmas projektu, 8 grantu shēmas un 121 atklāta projekta iesnieguma konkursa projektu.

Izvērtējot sasniegtos rezultātus 7 nacionālajās programmās, apmācības Latvijā beiguši 20 674 bezdarbnieki, 39 700 bezdarbnieki un darba meklētāji apguvuši pamatprasmes, veikti 13 pētījumi darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanai.

Savukārt 121 atklāta projekta iesnieguma konkursa projektos 1 055 jaunieši – bezdarbnieki iesaistīti darba praksē, 701 bezdarbnieks iesaistīts subsidētās darba vietās, bet Latvijas reģionos īstenoti 20 pētījumi par darba tirgus attīstības iespējām.

Attiecīgi 8 grantu shēmās apmācīti 963 sociālā darba speciālisti, uzlabota 1 021 invalīdu konkurētspēja darba tirgū, veikti 44 pētījumi par sociāli atstumto grupu iespējām. Tā (šeit tā vietā lieot cisu vārdu vai arī paskaidrot) 8 181 personas iesaistītas dažādās motivācijas programmās, 2 352 personas saņēmušas konsultācijas komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, 3 470 cilvēki iesaistīti sociālās rehabilitācijas programmās. Īstenoti 63 projekti nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai un apmācīti 3 514 nodarbinātie.

Kā uzskata Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda vadošie speciālisti, sājā laikā tuvināta nodarbinātības partnerinstitūciju izpratne darba tirgus attīstības jautājumos, paplašināts sociālais dialogs darba tirgus attīstībai nacionālajā, nozaru un reģionu līmenī, kā arī veicināta izpratne kā atbildīgajos dienestos, tā sabiedrībā kopumā, ka jebkuras izglītības rezultāti ir jātuvina darba tirgus prasībām.

Konferences laikā Latvijas sociālo dienestu darbinieki atzinīgus vārdus teica par ieviestajām jaunām sociālā darba speciālistu apmācības programmām, kas sniedza iespējas pilnveidot viņu prasmes sniegt palīdzību sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Savukārt nodarbinātības un sociālā atbalsta pakalpojumu uzlabošanai nepieciešama lielāka nevalstisko organizāciju līdzdalība individuālo pakalpojumu piedāvājumu paplašināšanai, sociālo partneru – darba devēju un ņēmēju jaunu sadarbības formu ieviešana, plašāks atbalsts iedzīvotāju profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei Latvijā. Tāpat kvalitatīvāka un ātrāka izglītības, aktīvas nodarbinātības piedāvājumu reakcija uz darba tirgus ilgtermiņa un īstermiņa pētījumos izzinātām darba tirgus reālām vajadzībām. Arī kvalitatīva nodarbināto apmācība, motvēšana bezdarba un zemas profesionālās mobilitātes profilaksei, darba un darba vides drošības pilnveidošana.

Konferenci atklāja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba Paševica un Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs. Konferencē piedalījās ES struktūrfondu departamenta direktore Elita Milča, NVA direktores vietniece ESF jautājumos Anita Jākobsone, projektu dalībnieki, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un nozaru asociāciju pārstāvji, uzņēmēji.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021835
Aplūkot e-pastu


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv