APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

PROJEKTS „MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI NODARBINĀTĀM PERSONĀM” (Nr.1 DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001)

 
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
PROJEKTS IR NOSLĒDZIES
        

Projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” kopsavilkums

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

1.2.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

ĪSTENOŠANAS VIETA

Visa Latvija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

15.04.2010.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

01.07.2010. – 31.12.2014. 

PROJEKTA MĒRĶIS

Lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā atbilstoši šādām izglītības programmām:

 • profesionālās pilnveides programmas;
 •  neformālās izglītības programmas (saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un jaunajās tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme).

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 1. Profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguves īstenošana
 2. Projekta vadība
 3. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta tiešā mērķgrupa ir bezdarba riskam pakļauta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu personu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
 • ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona;
 • ir vecumā virs 45 gadiem,
 • ja ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no šiem kritērijam:
 • ir noteikta invaliditāte;
 • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • persona atzīta par trūcīgu.
 • nav iepriekš ieguvusi izglītību Nodarbinātības valsts aģentūras  organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk.

Tiesības saņemt apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu atmaksu 100% apmērā (profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei līdz 250 latiem (EUR 355,72) gadā vai neformālās izglītības programmas apguvei no 24 stundām līdz 159 stundām – līdz 3 latiem (EUR 4,27)par stundu, bet kopumā līdz 250 latiem (EUR 355,72) gadā) ir personām, kuras apmācību uzsākšanas brīdī atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
 • ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu);
 • ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu).
 • līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
 • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 30% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 175 latus (EUR 249,00).

Persona var atkārtoti iesaistīties pieaugušo izglītības programmu apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības šajā aktivitātē vai darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitātē „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”.

Persona aktivitātes ietvaros var saņemt atbalstu tikai par vienu profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguves veidu.

FINANSĒJUMS

10 216 675,53 EUR (7 180 320,43 LVL), t.sk. 10 040 394,41 EUR (7 056 429,35 LVL) projekta attiecināmās izmaksas.
ESF finansējums - 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 10 040 394,41 EUR (7 056 429,35 LVL).

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

895121,00  LVL (1273642,44 EUR)

2618517,43 LVL (3725814,64 EUR)

840963,46  LVL (1196583,20 EUR)

1 247 981,32  LVL (1775717,44 EUR)

 2244917,81 EUR (1577737,21LVL)

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI


Nr.p.k.

Projekta aktivitāte

Kopējais

sagaidāmais rezultāts projektā

1.

Profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguves īstenošana Pakalpojumu saņems 27983 personas

 

2.

 

Projekta vadība   

Ieviests 1 projekts

3.

Sabiedrības informēšanas pasākumi   

Regulāra mājas lapas aktualizācija

Pielikumi:

 


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv