Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA karjeras konsultācijas pērn tika sniegtas 750 ieslodzījumā esošām personām

 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktora vietniece Kristīne Stašāne piedalījās Tieslietu ministrijas rīkotajā preses konferencē par sabiedrības iesaisti kriminālsodu izpildē “Drošākai sabiedrībai”.

 

Lielākā daļa ieslodzīto ir darbspējīgā vecumā, tādēļ, lai palīdzētu ieslodzītajiem pēc soda izciešanas termiņa iekļauties darba tirgū, kopš 2016. gada decembra Ieslodzījumu vietu pārvalde (IeVP) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, kurā līdzdarbojas arī NVA.

 

NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne: “Nodarbinātība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas veicina bijušo ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā un sakaru ar kriminālo vidi pārtraukšanu. Nodarbinātības valsts aģentūra projekta "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" ietvaros sniedz individuālās un grupu karjeras konsultācijas ieslodzītajiem. Lai ieslodzītās personas sagatavotu darba tirgum, karjeras konsultants palīdz noskaidrot konkrētā cilvēka pašrealizācijas iespējas un piemērotās profesijas, palīdz apgūt darba meklēšanas metodes, sagatavoties darba intervijai, izvēlēties piemērotāko mācību programmu, kā arī informē par aktuālo situāciju darba tirgū.

 

2017. gadā NVA karjeras konsultanti ieslodzīto konsultēšanu veikuši sešās ieslodzījuma vietās Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Jelgavā. Karjeras konsultācijas saņēmušas 750 ieslodzījumā esošās personas, tas ir par 167 personām vairāk, nekā bija plānots. Karjeras konsultācijas tika sniegtas gan pirms ieslodzīto iesaistīšanas profesionālās izglītības programmās, nosakot profesionālo piemērotību, tai skaitā ieslodzījuma vietā piedāvātajām programmām, gan pirms ieslodzīto atbrīvošanas, informējot par aktuālo situāciju darba tirgū un attīstot darba meklēšanai nepieciešamās iemaņas.

 

Lai nodrošinātu karjeras pakalpojuma kvalitāti, pirms uzsākt konsultēšanu ieslodzījuma vietās NVA tika veikts nopietns sagatavošanās darbs: izstrādāti metodiskie ieteikumi “Ieslodzījumā esošo personu konsultēšana”, sagatavoti divi metodiskie komplekti darbam ar ieslodzītajiem (pirms iesaistes profesionālās izglītības programmās un darbam ar ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas), organizēti apmācību semināri karjeras konsultantiem.

 

Arī pēc atbrīvošanas NVA turpina darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem, kuri reģistrējas kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. 2017. gadā 79 bijušie ieslodzītie ieguva bezdarbnieka statusu, 27 no viņiem jau ir iekārtojušies pastāvīgā darbā.”

 

Tieslietu ministrijas rīkotajā preses konferencē par sabiedrības iesaisti kriminālsodu izpildē “Drošākai sabiedrībai” piedalījās IeVP priekšniece Ilona Spure un Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs Mihails Papsujevičs kopā ar biedrības “Dr. Klauns” medicīnas klaunu Raimondu Jirgensonu (Dr.Ra).

 

 

IeVP paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem IeVP priekšniece Ilona Spure uzsver: “Galveno faktoru vidū, kas cilvēkus mudina uz atkārtotu noziegumu veikšanu, ir atbalsta trūkums ģimenē un apkārtējā sabiedrībā, kā arī nestabila finanšu situācija un zems izglītības līmenis. ESF projekti mums paver iespējas izstrādāt un ieviest ieslodzīto vajadzībām un noziedzīgās uzvedības riskiem atbilstošus resocializācijas līdzekļus, sniedzot šiem cilvēkiem iespēju uzlabot savu un tuvinieku dzīves kvalitāti. Darbam ar notiesātajiem un bijušajiem notiesātajiem esam uzsākuši arī personāla apmācības un profesionālo atbalstu.”

 

Ar ESF atbalstu paredzēts turpināt un attīstīt arī VPD uzsākto brīvprātīgo piesaisti probācijas klientiem – jauniešiem. Šo praksi attīstīs arī ieslodzījuma vietās, nodrošinot iespēju dažāda vecuma notiesātajiem, esot ieslodzījumā, saņemt brīvprātīgo atbalstu.

 

VPD vadītājs M. Papsujevičs par brīvprātīgā darba pieejām un praksi darbā ar VPD klientiem stāsta: “Plašākas sabiedrības - brīvprātīgo - iesaistīšana sodu izpildes procesā ir svarīgs papildus mehānisms valsts iestāžu īstenotajām resocializācijas funkcijām sabiedrības drošības uzlabošanā. Veidojas noteikta sinerģija - no vienas puses valsts iestādes efektīvi īsteno resocializācijas funkcijas, bet no otras puses to papildina brīvprātīgie, kas līdzdarbojas šajā procesā, turklāt var darīt to arī daudz plašāk par formāliem resocializācijas pasākumiem atvēlētajiem laika rāmjiem. Piemēram – saturīgi pavadot laiku ar notiesāto, ar savu piemēru brīvprātīgais palīdz un pozitīvi ietekmē viņa vērtību sistēmu, paplašina redzesloku un iedrošina gan ieraudzīt, gan īstenot vairākas iespējas noderīgai laika un prasmju izmantošanai, lai pašrealizētos, nenodarot pāri citiem līdzcilvēkiem.”


Brīvprātīgo atbalsts ļoti noder arī atjaunojot un stiprinot notiesāto ģimenes saites, kā arī mudinot šos cilvēkus cīnīties ar atkarībām un attīstīt sociālās iemaņas. Šim nolūkam aizvadītajā gadā ieslodzījuma vietās aizsākta Ģimenes dienu organizēšanas tradīcija. Līdz šim jau vairāk nekā 200 notiesātie iesaistīti 17 šādos pasākumos.

 

Brīvprātīgais Raimonds Jirgensons par motivāciju būt brīvprātīgajam un palīdzēt ieslodzītajiem atzīst: “Nav jābūt nekādai motivācijai, lai palīdzētu otram cilvēkam. Viss nāk no sirds, un tu tam vienkārši seko. Mana motivācija darboties par brīvprātīgo cietumā ir parādījusies līdz ar Ģimenes dienas pasākumu ieviešanu. Kopā ar kolēģiem Dr. Klauniem apmeklēju cietumus kopš pirmā Ģimenes dienas pasākuma. Jau pirmās vizītes laikā es sapratu, ka varu palīdzēt ieslodzīto ģimenēm, īpaši bērniem, justies brīvāk un drošāk cietuma sienās. Visspilgtākais mirklis katrā šādā pasākumā ir ieslodzīto ienākšana zālē un satikšanās ar savām sen neredzētajām ģimenēm. Tad es saprotu, ka atrodos pareizā vietā un laikā. Šie cilvēki ļoti novērtē mūsu komandas veltīto laiku viņiem un viņu ģimenēm.”

 

 

__________________________________
Uzziņa: IeVP īstenotais ESF projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiek īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

 


 Preses konference notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” ietvaros

 


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv