APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA apkopoja bezdarbnieku un darba meklētāju aptaujas rezultātus

 
2008.gada oktobrī un novembrī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visās 27 reģionālajās filiālēs veica klientu aptauju, lai izvērtētu bezdarbnieku un darba meklētāju viedokli par NVA darbību un pakalpojumiem.

Kopumā darbinieku attieksme pret klientiem un NVA sniegtie pakalpojumi ir novērtēti pozitīvi. 90% respondentu uzskata, ka NVA darbinieki pilnībā izskaidro bezdarbnieka un darba meklētāja tiesības un pienākumus, 9,9% uzskata, ka izskaidro daļēji un tikai 0,1% jeb 3 cilvēki no kopējā aptaujāto skaita, uzskata, ka tās netiek pienācīgi izskaidrotas. Īpaši atzinīgi vārdi par darbinieku laipnību, pozitīvu attieksmi, atsaucību un veiksmīgo sadarbību saņemti, piemēram, no Kuldīgas, Liepājas, Valmieras un Gulbenes filiālēs aptaujātajiem.

Kā izplatītākie informācijas ieguves avoti par NVA tiek minēti draugi un paziņas (41%), masu mediji (23%), darba devēji (23%) un NVA mājas lapa (16%).

51% respondentu, kas apmeklējuši NVA mājas lapu (www.nva.gov.lv), pilnībā apmierina tajā piedāvātā informācija un iespējas, 43% mājas lapas piedāvājums apmierina daļēji. Kā galvenie ieguvumi no NVA mājas lapas izmantošanas tiek minēti: noderīga informācija (55%) un iespēja atrast darbu (21%), izmantojot mājas lapā publicētās darba devēju vakances, padomus darba meklēšanā un karjeras noteikšanas testus.

NVA šobrīd ir sagatavojusi jauno CV/Vakanču portālu, kas paredz visplašāko vakanču datu bāzi, aptverot visus Latvijas rajonus un iespēju ikvienam darba meklētājam izveidot savu profilu CV publicēšanai. Portāls vistiešākajā veidā paredz NVA misijas realizēšanu elektroniskā vidē – būt par partneri darba devējiem un darba ņēmējiem, veicinot bezdarba samazināšanu un nodarbinātības situācijas uzlabošanu valstī. Šāds CV/Vakanču portāls plašākai sabiedrībai ir pieejams NVA mājas lapā (www.nva.gov.lv).

Atsevišķu NVA pakalpojumu vērtējums:
  • informatīvās dienas (ikvienai personai, iegūstot bezdarbnieka statusu, ir jāapmeklē seminārs par bezdarbnieka tiesībām, pienākumiem un NVA piedāvātajiem pakalpojumiem). Informatīvajās dienās bija piedalījušies 74% respondentu, 60% no tiem informēšanu par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem atzinuši par noderīgu ieguvumu, 55% kā noderīgu nosauca informāciju par bezdarbnieka statusu.
  • Karjeras konsultācijas (NVA karjeras speciālisti individuāli vai grupā konsultē bezdarbnieku par profesijas izvēli un piemērotību, kā arī palīdz noteikt nepieciešamās apmācības). 59% respondentu bija apmeklējuši karjeras konsultācijas, 75% no tiem ir apmierināti ar pakalpojumu, 21% daļēji apmierināti un tikai 4% nav apmierināti. Lielākā daļa atzina, ka ir guvuši noderīgas zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas un psiholoģisku motivāciju karjeras pilnveidei.
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) (lekcijas, semināri u.c. grupu nodarbības par saskarsmes, juridiskiem vai darba meklēšanas jautājumiem). 40% respondentu bija iesaistījušies Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos. Gandrīz 70% atzinuši, ka Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos guvuši noderīgas zināšanas. Pasākuma pilnveidei izteikti priekšlikumi paplašināt lekciju piedāvājumu, palielināt vietu skaitu lekcijās, atjaunot vienas nedēļas apmācības programmas, lekcijas un seminārus sniegt arī krievu valodā.
  • Profesionālā apmācība (kvalifikācijas ieguves, kvalifikācijas paaugstināšanas vai pārkvalifikācijas kursi, lai nodrošinātu bezdarbnieka konkurētspēju mainīgajām darba tirgus prasībām). No tiem respondentiem, kas bija piedalījušies profesionālajā apmācībā vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, 88% ir apmierināti ar apmācībām, 11% daļēji apmierināti un tikai 1% nav apmierināts. Respondenti izteikuši ierosinājumu palielināt vietu skaitu apmācību grupās un sniegt plašāku programmu izvēli klientiem ar pamatizglītību, piedāvāt daudzveidīgākas kursu programmas, arī ar iespēju tās apgūt ilgākā laika periodā padziļināti, paplašināt iespēju rajonu bezdarbniekiem apmeklēt apmācības Rīgā, mācību firmām nodrošinot kopmītnes, kā arī 100% apmērā segt ceļa izdevumus.
  • Apmācība pie darba devēja. No tiem, kas piedalījušies apmācībās, 87% ir apmierināti ar sniegto pakalpojumu. Respondenti ierosina šajā pasākumā iesaistīt vairāk darba devēju.
  • Neformālās izglītības ieguve (valodu, datorzinību, autovadītāju u.c. mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstoši kursi). 90% no tiem, kas piedalījušies Neformālās izglītības apguvē ir apmierināti ar sniegto pakalpojumu. 59% no aptaujātajiem par ieguvumu uzskata noderīgas zināšanas, 54% - praktiskās iemaņas, savukārt 37% uzskata, ka tas veicinās viņu konkurētspēju darba tirgū..
  • Algoti pagaidu darbi (nekvalificēti vai mazkvalificēti darbi, kuros iesaista bezdarbniekus, kas vēlas strādāt, bet dažādu iemeslu dēļ piemērotu pastāvīgu darbu nevar atrast). 82% no tiem, kas bija iesaistījušies Algotajos pagaidu darbos, bija apmierināti ar sniegto pakalpojumu. 88% kā ieguvumu minēja materiālu atbalstu, 17% iegūtās praktiskās iemaņas un 11% uzskata, ka pasākums palīdzēs viņiem atrast pastāvīgu darbu.
  • Darba izmēģinājumi (iespēja bezdarbniekiem praktiski noteikt savu profesionālo piemērotību, strādājot vairākās darba vietās no 1 līdz 3 mēnešiem). 82% bezdarbnieku, kas bija piedalījušies Darba izmēģinājumos, ir apmierināti ar sniegto pakalpojumu. 41% pasākuma laikā ir atraduši piemērotu profesiju, 42% saņēmuši darba devēju atsauksmes turpmākiem darba meklējumiem, 15% guvuši praktiskās iemaņas. Respondenti ir izteikuši ierosinājumu sarežģītākām profesijām darba izmēģinājumu termiņu pagarināt līdz 6 mēnešiem.


Kopā aptaujāti 2718 NVA klientu. 69% respondentu ir sievietes, 31% - vīrieši. 14% aptaujāto ir vecumā līdz 24 gadiem, 71% - no 24 līdz 54 gadiem un 15% - vecumā no 55 un vairāk gadiem.

Visvairāk aptaujāto – 30% - bezdarbnieka statusā atrodas no 3 līdz 6 mēnešiem, 18% ir ilgstošie bezdarbnieki.


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv