Jaunieši pēta savus talantus un skaidro iespējas darba tirgū „Atvērto durvju dienā” NVA

   
1/51