NVA vadības pieredzes apmaiņas vizīte Bavārijā

   
1/4