Rīgā notika starptautiskais seminārs par cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū

   
1/13