Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA ) aicina klientus ar dzirdes invaliditāti izmantot surdotulku pakalpojumus
Drukāt


NVA uzskaitē ir 216 bezdarbnieki ar dzirdes invaliditāti.


Bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti


Nodarbinātības valsts aģentūrā


no šī gada aprīļa notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts


 “Kompleksi atbalsta pasākumi”.Projektā piedalās bezdarbnieki ar dzirdes traucējumiem.


Viņiem palīdz surdotulks.


Ja bezdarbnieki ar dzirdes traucējumiemKonsultācija


sarunājas ar psihologu, psihoterapeitu,


viņus konsultē karjeras plānošanas vai citi speciālisti, tad


sarunu tulko surdotulks.Arī aktivitātē “Kompleksi atbalsta pasākumi”


“Darba vieta jaunietim”

surdotulks palīdz jaunietim darba vietā.


Bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti,

kuri mācās ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
Latvijā -2”

profesionālajā vai neformālajā apmācībā,

arī palīdz surdotulks.

Surdotulks palīdz gan mācību laikā, gan praksē,Surdotulka palīdzība eksāmenos

viņš  palīdz arī kvalifikācijas eksāmenā vai gala pārbaudījumā.


Tagad surdotulks palīdzēs bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti

arī tad, kad viņi apmeklēs NVA filiāli.


NVA filiālēs bezdarbniekiem ar dzirdes traucējumiem

surdotulks palīdzēs sarunāties ar NVA aģentu konsultāciju laikā.

Surdotulks nebūs Aģentūrā,

bet konsultāciju laikā tulkos tiešsaistē ar WEB kameru starpniecību.Surdotulks tulko neklātienē

Tas nozīmē, ja pie nodarbinātības aģenta atnāks nedzirdīgs bezdarbnieks,

palīgā aicinās surdotulku.

Viņš sarunu tulkos tiešsaistē.


Pirmie surdotulkojuma atbalstu konsultāciju laikā

saņems nedzirdīgie klienti,

kas apmeklēs NVA Rīgas reģionālo filiāli.


Surdotulka pakalpojums būs pieejams visās NVA filiālēs.

Surdotulkojums būs gan grupu konsultācijās,

gan individuālajās konsultācijās.

AtpakaļNodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv