Trešdiena, 2015.gada 07.oktobris. Vārda diena: Daumants, Nīls, Denise, Druvvaldis

Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā.

2015-09-07    
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā. Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros.

NVA sniedz atbalstu AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbiniekiem

2014-12-23    
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ventspils filiāle sniedz atbalstu AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbiniekiem, par kuru plānoto kolektīvo atlaišanu NVA Ventspils filiāli informējusi uzņēmuma vadība. Lai atbalsts būtu operatīvs un efektīvs NVA sadarbojas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Ventspils pilsētas domes atbildīgajām institūcijām un uzņēmuma.  NVA darbinieki sadarbībā ar AS "Ventspils zivju konservu kombināts" Personāla nodaļu konsultē rūpnīcas darbiniekus par iespējām saņemt valsts atbalstu, zaudējot darbu. Sadarbībā ar VSAA sagatavotas un tiek izplatītas īpašas informatīvās lapas, kurās uzskatāmi izskaidrots, kur darba zaudēšanas gadījumā jādodas pēc palīdzības un kādi dokumenti jāņem līdzi, kādus pakalpojumus piedāvā NVA un kā pieteikties bezdarbnieka pabalsta...

ESF projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana

2014-07-15    
Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiālē Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai pasākumā. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)