Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Ventspils
filiāle

NVA Ventspils filiāles speciālisti piedalās “Karjeras nedēļas” pasākumos Ventspils pilsētas vispārizglītojošas skolās

2016-10-20

“Karjeras nedēļas” pasākumu ietvaros Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās- Ventspils valsts ģimnāzijā, 3. vidusskolā, 6. vidusskolā, 1 pamatskolā un 2. pamatskolā piedalījās NVA Ventspils filiāles speciālisti -karjeras konsultante Sandra Citoviča, projekta “Jauniešu garantijas” karjeras konsultante Darja Jonele, koordinējošā eksperte Rolanta Pilāne.

Jauniešiem tika sniegta informācija par savas karjeras veidošanu, motivācijas un sasniegumu nozīmi, savu spēju un interešu apzināšanu profesijas izvēlē, izglītības iespējas, darba tirgus prognozēm, pieprasītākām profesijām kā arī par informācijas iegūšanas iespējām NVA mājas lapā.

NVA Ventspils filiāles karjeras konsultanti, koordinējošā eksperte dalījās pieredzē, kā veidojusies personīgā karjeras izaugsme.
Jauniešus interesēja izglītības iespējas RTU, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā, medicīnas darbinieka profesijas iegūšana Rīgas Stradiņa universitātē un LU, darba un izglītības iespējas dizainera, rotkaļa profesijā un mērnieka profesijā.

Karjeras dienās jaunieši ieguva nepieciešamo informāciju kā veidot savu karjeru, kur meklēt informāciju un saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju pieredzi savas karjeras veidošanā, izvērtēt savas intereses un spējas.

 Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana darba vietu izveidei bezdarbniekiem ar invaliditāti ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”( projekta identifikācijas Nr. 9.1.1.1/15/I/001) ietvaros

2015-11-19
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana darba vietu izveidei bezdarbniekiem ar invaliditāti ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”( projekta identifikācijas Nr. 9.1.1.1/15/I/001) ietvaros.

 Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros

2015-10-14
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros.

Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā.

2015-09-07
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā. Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros.

NVA sniedz atbalstu AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbiniekiem

2014-12-23

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ventspils filiāle sniedz atbalstu AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbiniekiem, par kuru plānoto kolektīvo atlaišanu NVA Ventspils filiāli informējusi uzņēmuma vadība. Lai atbalsts būtu operatīvs un efektīvs NVA sadarbojas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Ventspils pilsētas domes atbildīgajām institūcijām un uzņēmuma.

 

NVA darbinieki sadarbībā ar AS "Ventspils zivju konservu kombināts" Personāla nodaļu konsultē rūpnīcas darbiniekus par iespējām saņemt valsts atbalstu, zaudējot darbu. Sadarbībā ar VSAA sagatavotas un tiek izplatītas īpašas informatīvās lapas, kurās uzskatāmi izskaidrots, kur darba zaudēšanas gadījumā jādodas pēc palīdzības un kādi dokumenti jāņem līdzi, kādus pakalpojumus piedāvā NVA un kā pieteikties bezdarbnieka pabalsta saņemšanai.


NVA Ventspils filiāles darbinieki aktīvi meklē AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbiniekiem piemērotas vakances, tai skaitā tuvākajos reģionos. NVA Ventspils filiāle uzņēmuma teritorijā izvietos visiem pieejamu informāciju par vakancēm Ventspilī un Kurzemes reģionā, interesenti varēs iepazīties ar zivju apstrādes jomai pietuvināto vakanču sarakstu arī visā Latvijā. Tāpat ikviens AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbinieks varēs pie sava NVA aģenta iepazīties ar uzņēmumu sarakstu, kuri meklē darbiniekus. Lai ieinteresētu darba devējus pieņemt darbā bijušos AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbiniekus, NVA speciālisti sazināsies arī ar tiem uzņēmējiem, kuri darbiniekus meklē, nepubliskojot savas vakances. Brīvo darba vietu meklējumos cilvēki aicināti izmantot arī NVA bezmaksas CV/Vakanču portālu.


Operatīvā informācija liecina, ka uz 22.decembri NVA Ventspils filiālē bija aktuālas 67 brīvās darbavietas, bet Kurzemes reģionā kopumā - 248 vakances. Visvairāk Kurzemē tiek pieprasīti būvnieki - šīs profesijas pārstāvjiem Kurzemes reģionā šobrīd tiek piedāvātas 45 vakances, darba devēji meklē šķirotājus, klientu apkalpošanas operatorus, palīgstrādniekus, ražošanas iekārtu operātorus, zivju apstrādātājus, kā arī mūrniekus, pastniekus, stiegrotājus un citu profesiju pārstāvjus. Jāpiebilst, ka zivju apstrādātājiem šobrīd tiek piedāvātas tikai 6 vakances.
Bijušie AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbinieki, kuri būs atraduši darbu attālāk no deklarētās dzīves vietas, aicināti pieteikties NVA reģionālās darba mobilitātes programmā. Šie cilvēki varēs saņemt kompensāciju transporta izdevumiem vai telpu īrei, ja strādās darba vietā, kas atrodas vairāk nekā 20 kilometru attālumā no dzīves vietas un kas bija reģistrēta NVA.


Vēl pirms atbrīvošanas no darba cilvēki var izmantot NVA karjeras konsultācijas, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus. Bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem NVA sniedz arī psiholoģisko atbalstu, palīdzību CV un motivācijas vēstules rakstīšanā, atbalstu karjeras izvēles, profesionālās piemērotības izpētē un profesionālo mērķu noteikšanā. Tāpat NVA piedāvā apgūt darba meklēšanas metodes un darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes, kā arī saņemt psiholoģisko un juridisko atbalstu.


AS "Ventspils zivju konservu kombināts" bijušajiem darbiniekiem NVA nepieciešamības gadījumā piedāvās pārkvalificēties vai apgūt jaunam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, iesaistoties NVA profesionālajā vai neformālajā apmācībā. Neformālās izglītības ietvaros bezdarbnieki vai darba meklētāji, kuriem tas būs nepieciešams, varēs apgūt gan valsts valodu, gan datorprasmes, gan svešvalodas un citas mācību programmas. savukārt NVA piedāvātās Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas ļauj bezdarbniekiem apgūt darba devēju pieprasīto profesiju vai paaugstināt jau esošo kvalifikāciju. NVA sadarbībā ar konkrētiem darba devējiem bijušos AS "Ventspils zivju konservu kombināts" darbiniekus iespēju robežās iesaistīs arī aktīvajos nodarbinātības pasākumos.


Atgādinām, ka darba zaudēšanas gadījumā AS "Ventspils zivju konservu kombināts" bijušie darbinieki var jāreģistrēties NVA filiālē kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Ja darba meklētājs neatbilst bezdarbnieka statusam, piemēram, ir valsts pensijas saņēmējs, viņš var reģistrēties aģentūrā kā darba meklētājs un saņemt NVA atbalstu. Bezdarbnieks var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama aģentūras mājaslapā.

 

Informatīvā lapa "Uzzini, kādas iespējas tev piedāvā NVA"

 


ESF projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana

2014-07-15

Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiālē Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) ietvaros ir noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai pasākumā.


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”
(projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)


25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv