Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Valmieras
filiāle

Valkas novads

2019-02-28
 

Valkas novada mājas lapa:

www.valka.lv

 

Informācija par novadu: Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km². Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos pie Igaunijas robežas, vēsturiskā Vidzemes reģionā.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi.
 • Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
 • Valkas pilsēta,
 • Ērģemes pagasts,
 • Kārķu pagasts,
 • Valkas pagasts,
 • Vijciema pagasts,
 • Zvārtavas pagasts,

Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.

Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Valkas novads atrodas nozīmīgu valsts un reģionālās nozīmes autoceļu krustpunktā, te ir pieejama arī dzelzceļa infrastruktūra. Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).


 

Darba iespējas novados

Nodarbinātība un darba iespējas

 • Ar novados reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā.
 • dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Valkas novada atrašanās Eiropas nozīmes autoceļu un dzelzceļa krustpunktā sniedz papildu pievienoto vērtību biznesa attīstīšanai novadā. Valkai ir dvīņu pilsēta Valga Igaunijas pusē, un šādi pilsētu veidojumi ir unikāli pasaulē, kas paver arī jaunas attīstības iespējas uzņēmējdarbībā.
 

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Valkas novadā 

Apmēram 58% no novada teritorijas klāj meži, ar ko skaidrojama mežsaimniecības un kokapstrādes attīstība novadā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 39% novada teritorijas un otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība ar specializāciju graudkopībā, piena lopkopībā un kartupeļu audzēšanā. Bez tradicionālajām nozarēm lauksaimniecībā figurē arī savvaļas gaļas lopu audzēšana, kā arī briežkopība.

Papildus mežsaimniecības, kokapstrādes un lauksaimniecības uzņēmumu darbībai, novadā pārstāvētas šādas nozares:

 • hidrotehnisko objektu būvniecība;
 • plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana;
 • detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem;
 • elektroenerģijas ražošana;
 • metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana;
 • metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana;
 • gaļas pārstrāde;
 • dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība u.c.

Uzņēmumi Valkas novadā ar vislielāko gada apgrozījumu: SIA ET Invest, SIA Aldar Latvia, SIA PEPI RER, SIA Vārpas-1, SIA Valkas meliorācija, SIA Enefit Power & Heat Valka, SIA AA INVEST, Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība KALNPIERBES, SIA Valkas Namsaimnieks, SIA efn NORD.

 


Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Izglītības pieejamība

Pirmsskolas iestāžu pakalpojumi pieejami Valkas pilsētā un visos novada pagastos. Tie ir gan atsevišķu bērnu pirmsskolas iestāžu veidā (PII Rinda, PII Pasaciņa, SPII Pumpuriņš, PII Gaismiņa), gan kā pirmskolas vecuma bērnu grupas, kas izveidotas pie skolām Ērģemes, Kārķu, Zvārtavas un Vijciema pagastos. Kārķu, Ozolu un Vijciema sākumskolas nodrošina pamatizglītības 1.posma (1.-4. klase) programmas īstenošanu, Ērģemes pamatskola nodrošina pamatskolas programmu īstenošanu 1.-9. klasei. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija nodrosina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

 

Vispārējās izglītība
Pirmsskolas izglītība:

 • PII Rinda
 • PII Pasaciņa
 • SPII Pumpuriņš
 • PII Gaismiņa

Pirmsskolas grupas:

 • Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupa
 • Kārķu sākumskolas pirmsskolas grupa
 • Ozolu sākumskolas pirmsskolas grupa
 • Vijciema sākumskolas pirmsskolas grupa

Skolas

 • Ērģemes pamatskola
 • Kārķu sākumskola
 • Ozolu sākumskola
 • Vijciema sākumskola
 • Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

 

Profesionālās ievirzes izglītība

 • Bērnu-jaunatnes sporta skola
 • Mākslas skola
 • Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skola

 

Interešu izglītība

 • Bērnu un jauniešu centrs MICE

 

Veselības aprūpes pieejamība

SIA „Vidzemes slimnīca” Valkas filiālē darbojas Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (SMPP) (tālr. 27036534) – iedzīvotāji Valkas SMPP var saņemt palīdzību traumu, pēkšņu saslimšanu, hroniskas slimības saasināšanās un citos gadījumos, kad nepieciešama ārstniecības personu iejaukšanās;
Poliklīnika Valkā (Rūjienas ielā 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, poliklīnikas reģistratūra 64722307).
Vijciema feldšeru punkts, Valkas novada dome ("Vībotnes" - 4, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733, tel. 64728187).
Ērģemes feldšerpunkts, Valkas novada dome ("Arkādijas", Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, tālr. 27293786).
Sociālās aprūpes nams, Valkas novada dome (Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads, LV-4701, tel. 64725983), darbības joma: sociālā aprūpe, klienti vai klientu grupas: pensijas vecuma cilvēki un invalīdi.
Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte” ("Čiekuriņi", Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, tālr. 25749132) – pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāle "Valka" (Indrānu iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701, tel. 64781259) – Filiāle īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdiem), nodrošina viņus ar mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības.
SIA A.Kārkliņas doktorāts, ("Ausmas", Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716, tel. 64728153).

Datu avots: Novada tīmekļa vietne www.valka.lv, www.lursoft.lv, www.vmnvd.gov.lv

 

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.valka.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.

 

 
25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv