Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Valkas
filiāle

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-10-23
http://www.nva.gov.lv/fil/public/docs/20_5787281cac6055.16568940.jpg
 
 
NVA Valkas filiālē, Raiņa ielā 16, Valkā, 2018.gada 29. oktobrī plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde. Sēdē tiks izvērtēti pretendentu pieteikumi:
  • no ESF projekta ”Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” finansētā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Apmācība pie darba devēja", kuri tika iesniegti līdz 2018.gada 23. oktobrim.

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-10-23
http://www.nva.gov.lv/fil/public/docs/20_5787281cac6055.16568940.jpg
ESF projekts ”Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) 
 
 
NVA Valkas filiālē, Raiņa ielā 16, Valkā, 2018.gada 29.oktobrī plkst. 15:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
 
 
Sēdē tiks izvērtēti pretendentu pieteikumi:
  • ESF projekta ”Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākumā ”Pasākums noteiktām personu grupām”, kuri tika iesniegti līdz 2018.gada 17.oktobrim. (Darba devēju pieteikšanās izsludināšanas datums - 09.10.2018., pēdējais pieteikumu saņemšanas datums - 17.10.2018.).

Valkas filiālē norisinājusies informatīvā diena

2018-10-18
2018. gada 18. oktobrī NVA Valkas filiālē Informatīvās dienas tradicionālās aktivitātes tika piepildītas ar jaunu saturu. Pateicoties reģionā notiekošajam sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projektam “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility), iedzīvotāji saņēma informāciju par Igaunijas un Latvijas darba līguma salīdzinājumu.


SIA “Civitta Latvija” pārstāve Ginta Veipa - Kopilova stāsta par Igaunijas un Latvijas darba līguma atšķirībām.
SIA “Civitta Latvija” pārstāve Ginta Veipa - Kopilova stāsta par Igaunijas un Latvijas darba līguma atšķirībām.

 

Darbiniekam darba līgums kalpo kā aizsardzības instruments, tāpēc Informatīvās dienas mērķis bija uzvērt darba līguma nozīmīgumu un iepazīstināt darba meklētājus ar darba līguma būtiskām sastāvdaļām, darba laika uzskaites sistēmām un darba samaksu, lai darbinieks pienācīgi varētu izprast darba līguma nosacījumus.
Lai veicinātu pārrobežu nodarbinātību, informācija par darba līgumu tika prezentēta klātesošajiem salīdzinājuma formā. Tādā veidā tas ļāva saprast Igaunijas un Latvijas darba līguma kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Pateicoties šādam salīdzinājumam, Igaunijas un Latvijas nodarbinātības dienesti cenšas veicināt pakalpojuma kvalitātes pielāgošanos Valkas un Valgas reģiona iedzīvotājiem.

 

Informatīvo dienu atbalsta projekta “Valka – Valga mobility” partneri – Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonds un Valkas novada pašvaldība.

 

Latvijas un Igaunijas darba līguma salīdzinājums tika izveidots sadarbībā ar SIA “Civitta Latvija”. Informatīvās dienas ietvaros, darba meklētājiem tika prezentētas karjeras iespējas Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi.

 

 

 


18. oktobrī Valkas filiālē norisināsies informatīvā diena

2018-10-11
 2018. gada 18. oktobrī no plkst. 9.00
NVA Valkas filiālē (2. stāvs), Raiņa ielā 16, Valkā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA),
Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds,
Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde
rīko


INFORMATĪVO DIENU

 


 Laiks
Aktivitāte
   9.00 – 10.00 NVA Valkas filiāles vadītājas Ernas Pormeisteres prezentācija par NVA pakalpojumiem
 10.00 – 10.45 Nacionālo bruņoto spēku prezentācija par militārās karjeras iespējām
 10.45 – 11.00 Kafijas pauze
 11.00 – 12.00 Prezentācija par Latvijas un Igaunijas darba līguma salīdzinājumu
 12.00 – 13.00 Informatīvās dienas noslēgums - jautājumi un diskusija.

 

 Informatīvā diena ir bez maksas - nāc un piedalies!

 

NVA Valkas filiāles informācijas tālrunis
+371 647 23871, + 647 23007
www.nva.gov.lv

 

Informatīvā diena tiek rīkota sadarbības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros
NVA Vakanču gadatirgus Smiltenē – iespēja darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus

2018-10-10
Projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai NVA Vakanču gadatirgū, kas šī gada 1.novembrī no pulksten 12.00 līdz 15.00 norisināsies Smiltenes pilsētas Kultūras centrā (Gaujas iela 1, Smiltene).

 

NVA Vakanču gadatirgus Smiltenes pilsētā tiek rīkots pirmo reizi, tā ir lieliska iespēja gan Smiltenes, gan tuvāko novadu darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, klātienē un vienuviet informējot darba meklētājus par brīvajām darba vietām, darba nosacījumiem un izaugsmes iespējām savos uzņēmumos, kā arī veicot pirmās darba intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem. Darba devējiem Vakanču gadatirgū NVA piedāvā arī iespēju prezentēt savus uzņēmumus, veicinot to atpazīstamību.

NVA Vakanču gadatirgus gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir bez maksas!

 

Pieteikt savu dalību Vakanču gadatirgū Smiltenē darba devēji var sazinoties ar NVA Valkas filiāli pa tālruņiem 64723871, 25781478 vai rakstot uz e-pastu:

Aplūkot e-pastu

 

Vakanču gadatirgū Smiltenē norisināsies arī NVA Karjeras dienas akcija, NVA Valkas filiāles un NVA Valmieras filiāles darbinieki apmeklētājiem sniegs atbalstu karjeras veidošanas jautājumos, palīdzēs sagatavoties darba intervijai un, sadarbojoties ar darba devējiem, informēs par nozīmīgām nozarēm reģionā, brīvajām darba vietām, kā arī par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.

 

 Uzņēmēju brokastīs Valgā apsprieda pārrobežu teritorijas attīstības jautājumus

2018-10-03

2018. gada 2. oktobrī vēsturiskās Valgas dzelzceļa stacijas ēkā norisinājās Igaunijas un Latvijas uzņēmēju brokastis, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem apspriestu reģionālās attīstības un darba spēka mobilitātes jautājumus Valkas un Valgas pārrobežu teritorijā. Pasākumā piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvji – NVA Valkas filiāles vadītāja Erna Pormeistere, NVA Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa un NVA Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Liliana Garkalne. Uzņēmēju brokastis organizēja Valgas pilsētas valde sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros.

 

 

 

 

Igaunijas uzņēmuma “Geomedia” konsultants Rivo Noorkoiv sniedza ieskatu izaicinājumos uzņēmējdarbībā Valkas un Valgas pārrobežu teritorijā un tās attīstības iespējām. Kā izaicinājumus, kas ietekmē uzņēmējdarbības attīstību, R. Noorkoiv minēja sabiedrības novecošanos, globalizācijas ietekmi un daudzkultūru vidi. Konsultants ieskicēja vairākas iespējas, kā, ņemot vērā šos izaicinājumus, varētu turpmāk attīstīt pārrobežu teritoriju.  

 

 

 

Pirmkārt, laikā, kad strauji palielinās sabiedrības vidējais vecums, īpaši aktuāli kļūst jautājumi par dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšanu. Svarīgi ir savlaicīgi sākt veidot privātos ieguldījumus pensiju fondā. Pie esošām tendencēm var prognozēt, ka palielināsies demogrāfiskā slodze attiecībā pret strādājošo skaitu uz nestrādājošām personām.

 

Otrkārt, uzsvēra R. Noorkoiv, jebkuru ģeogrāfisku vietu var attīstīt, izmantojot tajā esošās vērtības. Tāpēc būtu jāpievērš uzmanība sabiedrības vērtībām un to attīstības iespējām, dinamikai. Diskusija par vērtībām nav iespējama bez pašu iedzīvotāju līdzdalības, tāpēc tika pasvītrots arī pilsoniskās sabiedrības nozīmīgums.

 

Treškārt, Valkas un Valgas pārrobežu teritorijā 95% no visiem uzņēmējiem vidēji nodarbina mazāk kā 10 darbiniekus. Tas parāda, ka lielas uzņēmējdarbības šajā reģionā pietrūkst. Konsultants ierosināja jau skolas gados ieviest programmu, kas būtu orientēta uz skolēnu zināšanu attīstīšanu uzņēmējdarbības jomā.

 

Igaunijas darba tirgus šobrīd izjūt darbaspēka trūkumu. Lai mazinātu šīs problēmas negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, arī Igaunijā darba devēji tiek aicināti nodarbināt gados vecākas paaudzes pārstāvjus, kuriem ir liela darba pieredze, kā arī personas ar invaliditāti. Attīstoties jaunām darba formām, palielinās nepieciešamība sniegt iespēju darbiniekiem strādāt attālināti.

 

Pasākuma noslēgumā NVA Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Liliana Garkalne informēja par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” norisi un pakalpojumiem darba devējiem, kā arī aicināja uzņēmējus pieteikt biznesa attīstīšanas idejas sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija 4. projektu pieteikumu konkursam.


 

 


26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv