Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Valkas
filiāle

2018. gada 30. maijā, Līgatnē, Springšļu dzirnavās, norisinājās sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija partneru diena

2018-05-31Pasākumā piedalījās programmas atbalstīto projektu, programmas vadības un finanšu kontroles institūciju pārstāvji.


Projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” pārstāvēja Liliana Garkalne no Nodarbinātības valsts aģentūras, Monika Toiger no Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda un Gunta Smane no Valkas novada domes.

 

 

Pasākums sākās ar projektu prezentācijām. Turpinājumā projektu pārstāvji tika sadalīti darba grupās. Pasākums deva iespēju projekta dalībniekiem dalīties pieredzē par projekta īstenošanu un apmainīties ar galvenajiem izaicinājumiem. Šajās diskusijās izkristalizējās trīs atziņas.

Pirmkārt, projektu pārstāvju starpā bija vienprātība par tiešās komunikācijas nozīmi, lai piesaistītu dalībniekus projekta aktivitātēm. Tika diskutēts par to, ka svarīga nozīme ir tīklošanās (networking) aktivitātēm, jo tieši šāda veida aktivitātes veicina savstarpēju uzticību starp uzņēmumiem, valsts iestādēm un iedzīvotājiem.

 


Otrkārt, projektu pārstāvji aktīvi apsprieda vairākas iespējas, kā varētu uzlabot projektos sasniegto rezultātu atspoguļošanu un informatīvās platformas izveidi, kas atvieglotu projekta pasākumu plānošanu tā, lai savstarpēji līdzīgas aktivitātes nepārklātos. Treškārt, projektu pārstāvji apņēmās turpmāk sadarboties, palīdzot ar informācijas nodošanu mērķauditorijai un atbalstīt viens otru, kopīgi piedaloties projekta rīkotajos pasākumos.


Pasākuma noslēgumā nenovērtējama pieredze tika iegūta no sarunas ar finanšu kontroles institūcijas un programmas Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem, par projekta aktivitātēm un to īstenošanas gaitām.


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-05-25

 

 

 

NVA Valkas filiālē, Raiņa ielā 16, Valkā, 2018.gada 29.maijā plkst. 16:00 notiks aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Sēdē tiks izvērtēti pretendentu pieteikumi, kuri tika iesniegti līdz 2018. gada 18.maijam:

  • ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai (konkursa izsludināšanas datums 09.05.2018.- 18.05.2018.)

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-05-11

 

 

 

NVA Valkas filiālē, Raiņa ielā 16, Valkā, 2018.gada 15.maijā plkst. 16:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde. Sēdē tiks izvērtēti pretendentu pieteikumi:

  • ESF projekta ”Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākumā ”Pasākums noteiktām personu grupām”, kuri tika iesniegti līdz 2018.gada 27.aprīlim. (Darba devēju pieteikšanās izsludināšanas datums - 17.04.2018., pēdējais pieteikumu saņemšanas datums - 27.04.2018.).

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-05-08

2018. gada 11. maijā plkst. 14:00 NVA Valkas filiālē, Raiņa iela 16, Valkā notiks Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.


Sēdē tiks izvērtēti:

  • no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 4. aprīlim iesniegtie darba devēju pieteikumi aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai.


Plašāka informācija iegūstama Valkas filiālē Raiņa ielā 16, Valkā:

  • par atbalsta pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (tālrunis 64723871).

Informācija par pasākumiem, pieteikuma un līgumu formas, pasākuma realizētāju izvēles kārtība pieejama NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā DARBA DEVĒJIEM (par katru attiecīgo pasākumu).


Darba devēji pauž gandarījumu par „Livonijas darba tirgus 2018” norisi

2018-04-23

 


2018. gada 19. aprīlī Valgas Kultūras un interešu centrā (Kesk 1, Valga) norisinājās „Livonijas darba tirgus 2018” (“Liivimaa 2018”), ko rīkoja Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Valgas pilsētas valdi un Valkas novada domi programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros.


Pasākumam noslēdzoties, uzņēmēji pauda gandarījumu par profesionālu organizāciju un darba meklētāju augstu sagatavotības līmeni. Darba devēji ieguva kontaktus no potenciāliem darbiniekiem un tuvākajā laikā aicinās uz turpmākajām pārrunām nodarbinātības jautājumu detalizētākai noskaidrošanai. Vakanču gadatirgū Valgā Latvijas uzņēmēji meklēja būvstrādniekus, montētājus, kārtībniekus iekšlietu jomā, kasierus, pavārus, pārdevējus, pārdošanas konsultantus, tirdzniecības zāles darbiniekus u.c.

 

           

 

Pasākumā piedalījās ne tikai darba devēji, bet arī pārstāvji no Igaunijas un Latvijas valsts institūcijām. No Latvijas piedalījās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts darba inspekcija, savukārt no Igaunijas – nodokļu un muitas departamenta pārstāvji. Darba tirgus apmeklētāji tika iepazīstināti ar šo institūcijas darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, interesenti saņēma arī konsultācijas par pārrobežu mobilitātes jautājumiem.


Nākamo Livonijas darba tirgu organizēs Nodarbinātības valsts aģentūra, un tas norisināsies 2018. gada 20. septembrī Valkā.Viņi ir gatavi izmantot iespēju: darba birža Smiltenē

2018-04-23

 

Aicinām ikvienu jau esošo un potenciālo sociālo uzņēmēju 27. aprīlī uz Smilteni, kur no plkst.10:00 līdz plkst.13:00 Smiltenes tehnikuma telpās (Kalnamuižā, Smiltenē) tiks organizēta darba birža “Dod iespēju!”. Tās laikā darba devējus ar savām prasmēm iepazīstinās Alsviķu profesionālās skolas audzēkņi. Turklāt pasākuma laikā pirmo reizi tiks testēta Latvijā vēl nebijusi metode – izglītojamie ar īpašām vajadzībām par sevi detalizētu izklāstu būs sagatavojuši īpašā portfolio, kas uzskatāms par alternatīvu klasiskajam CV dokumentam. Šāds darba meklētāja detalizēts raksturojums palīdzēs potenciālajiem darba devējiem apzināt kandidāta spējas un prasmes, kā arī uzzināt, kāds papildus atbalsts, tehniskais nodrošinājums tam nepieciešams, lai pilnvērtīgi varētu veikt darbu.

 

Darba biržā Smiltenē aicināti piedalīties tie darba devēji, kuri varētu piedāvāt personām ar īpašām vajadzībām prakses vai darba vietu kādā no sekojošām profesijām – šuvējs, kurpnieks, pavārs un pavāra palīgs, galdnieks, būvstrādnieks un teksta redaktora operators. Pavisam kopā savus darba devējus darba biržas ietvaros būs gatavi satikt 13 sava amata pratēji. Atnāciet un iepazīstieties!

 

Aicinām par savu dalību pasākumā informēt, rakstot uz e-pasta adresi:

Aplūkot e-pastu
vai arī zvanot pa tālr. +371 26943163.

 

 

Darba birža tiek organizēta Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes Uzņēmējdarbības centra iniciētās aktivitātes “Vidzeme lauž stereotipus” ietvaros, tās īstenošanā iesaistījušies arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas mācībspēki un studenti, kā arī Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienības pasniedzēji un izglītojamie.

 

Sākotnēji portfolio un metodika, pēc kuras šādus dokumentus veidot, tiek izstrādāta Alsviķu profesionālās skolas audzēkņiem, taču vēlāk plānots izveidot rokasgrāmatu arī citiem interesentiem. Rokasgrāmata būs liels palīgs, veidojot prasmju, spēju un interešu atspoguļojumu personai ar invaliditāti, turklāt tādā kvalitātē, lai apraksts potenciālajam darba devējam būtu pietiekami izsmeļošs. Tāpat plānots, ka metodika tiks veidota tā, lai sekojot norādījumiem, portfolio būtu iespējams izveidot ikvienam, nepiesaistot speciālistus.

 

Īstenojot iniciatīvu “Vidzeme lauž stereotipus”, paredzēts veicināt izpratni par personu ar invaliditāti tiesībām uz neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi, kā arī par pārejas posma "no skolas uz patstāvīgu dzīvi" nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

Foto: no pasākuma organizatoru arhīva, pieejami šeit: https://failiem.lv/u/z9eaftda (saite aktīva 2 nedēļas)

 

Par pasākumu Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā: http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131614/
Par pasākumu Facebook: https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/posts/1857386684311334

 

Vairāk informācijas: Māris Ozols, Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītājs, mob.t. 26449919,

Aplūkot e-pastu28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv