Svētdiena, 2015.gada 29.novembris. Vārda diena: Veseta, Ignats, Virgīnija

Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros

2015-11-19    
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.  

Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā.

2015-09-07    
Noslēgusies darba devēju pieteikumu pieņemšana mērķa grupas bezdarbnieku darba vietu izveidei pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām" (turpmāk – pasākums). Turpinās pieteikumu pieņemšana tikai bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu izveidei pasākumā. Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiāle informē, ka darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” speciālā budžeta ietvaros ir beigusies

2015-03-16    
Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiāle informē, ka darba devēju pieteikumu pieņemšana dalībai pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” speciālā budžeta ietvaros ir beigusies.