MEKLĒT:
LV
AKTUALITĀTES
PAR MUMS
VAKANCES
APMĀCĪBAS
DARBA UN SADZĪVES APSTĀKĻI
AKTUALITĀTES
Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde
Drukāt

2014. gada 25.aprīlī notiks Atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenotāju izvēles komisijas sēde. Tiks izskatīti līdz 2014. gada 16. aprīlim iesniegtie pieteikumi Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”pasākumā. Plašāka informācija NVA Rēzeknes filiāles 304a. kabinetā (tālrunis: 64607811)Informācija par pasākumu, pieteikuma un līgumu formas, p...
Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde
Drukāt

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒEiropas Sociālā fonda projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)     2014. gada 16.aprīlī plkst. 14.30 NVA Rēzeknes filiālē notiks a...
Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde
Drukāt

Rēzeknes filiāle informē, ka 2014.gada 21.martā plānotā  Aktīvo nodarbinātības pasākumu realizāciju izvēles komisijas sēde pārcelta uz 2014. gada 11. aprīli plkst. 14.30. Sēde tiks izskatīti darba devēju līdz 2014.gada 03.martam iesniegtos pieteikumi dalībai pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” (Latvijas finansējums – speciālais budžets)...
2014. gada 21.martā notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Drukāt

2014. gada 21.martā plkst. 14.00 NVA Rēzeknes filiālē notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenotāju izvēles komisijas sēde. (Latvijas finansējums – speciālais budžets) Tiks izskatīti līdz 2014. gada 3. martam iesniegtie pieteikumi personu ar invaliditāti nodarbināšanai pasākumā.  Plašāka informācija NVA Rēzeknes filiāles 206. kabinetā (tālrunis: 646...
Valsts svētku priekšvakarā tiks godināti 49 Rēzeknes novada Atzinības rakstu saņēmēji
Drukāt

Rēzeknes novadā jau par tradīciju ir kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Šogad pagodinošais apbalvojums tiks piešķirts 49 novada iedzīvotājiem – skolotājiem, kultūras un sociālajiem darbiniekiem, zemniekiem, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas darbiniekiem un citiem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldīju sava pag...

5  10  15   Uz priekšu